Top Baneris

Nedeklaravus statybos užbaigimo pasistatytas namas netaps nuosavybe (papildyta)

2014 liepos 1 d.
Pasidalykite straipsniu

Nors pagal galiojančius teisės aktus nedraudžiama naudoti pastatytą gyvenamąjį namą neįforminus jo statybos užbaigimo, tačiau to nepadarius negalima įregistruoti nuosavybės teisės į susikurtą nekilnojamąjį turtą. Registrų centrui kartu su prašymu reikia pateikti ir dokumentus, patvirtinančius prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą.

Toks dokumentas, pastačius 1–2 butų gyvenamąjį namą, yra deklaracija apie statybos užbaigimą. Nustatytos formos ir turinio deklaraciją 2 egzemplioriais surašo pats statytojas. Deklaracijos rekvizitus galima rasti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) interneto svetainėje („Paslaugos“→„Administracinės paslaugos“→ „Prašymai ir jų formos“→Eil. Nr. 1).

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas), pasirašęs deklaraciją, nuotoliniu būdu, pasinaudodamas IS „Infostatyba“ arba tiesiogiai VTPSI teritoriniam skyriui pats arba jo rašytine forma įgaliotas kitas asmuo pateikia prašymą patvirtinti deklaraciją (www.vtpsi.lt→ „Paslaugos“→„Administracinės paslaugos“→„Prašymai ir jų formos“→Eil. Nr. 2).

Kad prašymas VTPSI būtų užregistruotas, svarbu pridėti visus konkretaus statinio statybos atveju privalomus dokumentus. Jie išvardyti prašymo formos pabaigoje. Deklaracijas surašantiems asmenims dažniausiai kyla klausimų dėl pastato energinio naudingumo sertifikato, garso klasifikavimo protokolo, Energetikos inspekcijos pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą privalomumo, aplinkybių, kurioms esant gali būti pateikiama pažyma apie statinio atitiktį projektui.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas pastačius naują gyvenamąjį namą privalomas. Šį sertifikavimą atlieka atestuoti fiziniai asmenys – pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai, kurių registras paskelbtas Statybos produkcijos sertifikavimo centro tinklalapyje.

Garso klasifikavimo protokolas privalomas tik dvibučiams gyvenamiesiems namams. Akredituotų įstaigų, galinčių nustatyti garso klasę ir išduoti minėtą protokolą, sąrašą galima rasti Nacionalinio akreditacijos biuro interneto svetainėje.

Pagal dabar galiojančius teisės aktus, Energetikos inspekcijos pažyma privaloma jei name įrengti elektros, šilumos, dujų energetikos įrenginiai, skirti vartotojų poreikiams tenkinti. Tačiau ir įsirengus tik namo vidaus elektros tinklą, patartina iškart įvertinti jo patikimumą atliekant varžų matavimą – varžų matavimo protokolas bus reikalingas sudarant sutartį su elektros tiekėju.

Neretai statytojai, nutiesę požeminius inžinerinius tinklus, pamiršta pasirūpinti jų kontrolinėmis geodezinėmis nuotraukomis. Jų kopijas taip pat būtina pridėti prie prašymo patvirtinti deklaraciją. Kai statinių kadastro duomenų bylose nenurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis, reikalinga ir sklypo su statiniais geodezinė nuotrauka. Šiuos dokumentus gali parengti atitinkamą kvalifikaciją turintys matininkai.

Vietoje kompiuterinės laikmenos su statinio projekto kopija (su žyma „Taip pastatyta“ arba patvirtinta elektroniniais parašais) statytojas gali pateikti pažymą apie statinio atitiktį projektui. Ši galimybė leidžia statytojui surašyti ir pateikti deklaraciją, kai statant statinį nebuvo vykdoma statybos techninė priežiūra ir nebuvo paskirtas (pasamdytas) statybos vadovas.

Tokia pati deklaracijos surašymo ir pateikimo tvarka galioja ir 1–2 butų namų rekonstravimo, kapitalinio remonto atvejais, taip pat pastačius ypatingą ar neypatingą pagalbinio ūkio paskirties statinį, rekonstravus šiuos statinius ar atlikus jų kapitalinį remontą.

Pasirašydamas deklaraciją asmuo tokiu būdu paskelbia, kad statybos darbai užbaigti pagal statinio projekto sprendinius ir patvirtina joje pateiktų duomenų atitiktį tikrovei bei prisiima įstatymų nustatytą atsakomybę už neteisingus duomenis.

VTPSI darbuotojas, patikrinęs deklaraciją ir nenustatęs trūkumų, ją patvirtina, užregistruoja IS „Infostatyba“ ir vieną patvirtintos deklaracijos egzempliorių bei pateiktus dokumentus (išskyrus kompiuterines laikmenas su statinio projekto ir kitų dokumentų įrašais) grąžina pateikėjui.

Patvirtintą deklaraciją kartu su prašymu ir statinio kadastro duomenų byla statytojui pateikus Registrų centrui, įregistruojama asmens nuosavybės teisė į užbaigtą statyti namą.

Nebaigtam statiniui įregistruoti būtina statybos inspektorių pažyma

Galima įregistruoti nuosavybės teisę ir į dar nebaigtą statinį. Tai ypač aktualu tokių statinių statytojams, kai šie nori juos parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti. Informacijos apie tai, kiek statinio jau pastatyta, reikalauja ir pinigų statybai paskolinę kreditoriai.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video