Top Baneris

Puoselėjamuose miškuose gera ir žmonėms

2014 balandžio 17 d.
Pasidalykite straipsniu

Ištisus metus darbo nestokojantys Prienų miškų urėdijos darbuotojai pavasarį pasitinka nusiteikę darbingai. Kompleksinėje miškų ūkio veikloje įmonė didelį dėmesį skiria ne tik miškotvarkos projektams ir medienos produkcijai ruošti. Prienų miškai garsėja ir įstabiais rekreaciniais objektais, kuriems puoselėti urėdija negaili pastangų ir investicijų.

Rojus saugomiems paukščiams

Prienų miškų urėdijoje yra per 32 tūkst. hektarų miškų. Daugiausia, apie 20 tūkst. hektarų – valstybiniai, kiek daugiau nei 11 tūkst. hektarų – privatūs ir nuosavybės teisėms atkurti skirti miškai, 525 hektarai – kitų naudotojų. Valstybiniai urėdijos miškai suskirstyti į 8 girininkijas: Balbieriškio, Birštono, Išlaužo, Meškapievio, Naujosios Ūtos, Prienų, Šilavoto ir Verknės, o šios padalytos į 20 eiguvų.

Į Prienų miškų urėdijos teritoriją patenka didžioji dalis Nemuno kilpų regioninio parko – apie 12 tūkst. hektarų, taip pat nedidelė dalis Aukštadvario regioninio parko, valstybiniai draustiniai: Ąžuolų botaninis (268 hektarai), Alšios hidrografinis (161 hektaras), Degsnės botaninis (2,2 hektaro), genetinis paprastųjų pušų draustinis (150 hektarų).

Paukščių apsaugai svarbi teritorija yra Nemuno vaga tarp Prienų ir Lengveniškių. Čia esančiose smėlio salelėse peri mažosios ir upinės žuvėdros. Nemune tarp Pelėšiškių ir Balbieriškio irgi gyvena ir veisiasi mažosios žuvėdros.

Urėdijos teritorijoje yra nemažai saugomų vietovių, kuriose veiklą reglamentuoja Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Miškų ir kiti įstatymai. Regioniniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose ūkinė veikla projektuota laikantis reikalavimų. Dar prieš dešimtmetį Balbieriškio girioje, valstybinio fondo miškuose, atitinkamai apribojant ūkinę veiklą, buvo įkurtas per 3 tūkst. hektarų ploto biosferos poligonas genių apsaugai.

Plantacijose dominuoja maumedžiai

Visi Prienų urėdijos miškai suskirstyti į grupes ir pogrupius. I grupės miškų urėdijos teritorijoje nėra, II grupės (miško žemė) užima 2,6 tūkst. hektarų (13 proc.), III grupės – 4,6 tūkst. hektarų (23 proc.), o IV grupės miškai sudaro didžiausią dalį – 12,5 tūkst. hektarų.

Urėdijos maumedžių sėklinė plantacija įkurta Balbieriškio girininkijoje.

Urėdijos maumedžių sėklinė plantacija įkurta Balbieriškio girininkijoje.

Miško žemė Prienų urėdijoje užima beveik 20 tūkst. hektarų, arba 97 proc. bendro ploto, medynai – apie 19 tūkst. hektarų, arba 96 proc. miško žemės ploto, o neapaugęs mišku plotas siekia tik 346 hektarus, arba 2 proc. Ne miško žemės skaičiuojama 515 hektarų.

Urėdijos miškuose vyrauja spygliuočiai medynai – jie sudaro 68 proc. Tai daugiausia pušynai (41 proc.) ir eglynai, užimantys 26 proc. viso medynų ploto. Ketvirtadalis tenka minkštiesiems lapuočiams. Vidutinis medynų amžius – 59 metai.

Prienų urėdijos miškų urėdas Robertas Judickas pasakojo, kad kirtimų apimtys praėjusiais metais čia siekė 84 tūkst. kubinių metrų likvidinės medienos, o atkurta 230 hektarų ploto, iš jo žėliniais – 54 hektarai. Bendras sėklinių plantacijų plotas siekia 18,3 hektaro, iš jų maumedžių – 12,1 hektaro, paprastųjų ąžuolų – 6,2 hektaro.

R. Judicko teigimu, Prienų urėdijoje kasmet vidutiniškai nutiesiama po 1 kilometrą naujų vietos reikšmės miško kelių. Kasmetės esamų kelių remonto ir priežiūros darbų apimtys vidutiniškai siekia 120 kilometrų, ir tam kasmet skiriama apie 500 tūkst. litų. Iš viso keliams tiesti ir tvarkyti praėjusiais metais buvo atseikėta 928 tūkst. litų. Šiems darbams įgyvendinti naudojamos ir valstybės, ir urėdijos lėšos.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video