Top Baneris

Lietuvoje pernai dvigubai išaugo geoterminių gręžinių skaičius

2017 sausio 30 d.

Praėjusiais metais į Žemės gelmių registrą, kuriame Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos kaupia visus valstybei ir visuomenei svarbius duomenis apie žemės gelmes, įrašyti 33 nauji požeminio vandens telkiniai ir 13 naudingųjų iškasenų telkinių. Įspūdingai išaugo ir geoterminių gręžinių skaičius.

95 naudingųjų iškasenų telkiniai papildyti naujais geologinės žvalgybos duomenimis. Dėl žemės naudojimo apribojimų ir kitų veiksnių pernai, palyginti su 2015-aisiais, naujų telkinių išžvalgyta mažiau.

Pernai Žemės gelmių registre įregistruoti 1107 nauji geologinių tyrimų – inžinerinių geologinių, ekogeologinių, žemės gelmių monitoringo, geologinio kartografavimo ir kt. – darbai. Jų dėka gaunama naujų duomenų apie žemės gelmių savybes, kokybę, išteklius ir procesus.

Registras papildytas ir 1523 naujai išgręžtų vandens gavybos gręžinių duomenimis, o 53 gręžiniai iš jo išregistruoti. Gręžiniai – patikimiausias būdas apsirūpinti geros kokybės vandeniu. Jie registruojami tam, kad jų naudotojai galėtų saugiai išgauti reikiamą vandens kiekį, žemės gelmės būtų apsaugotos nuo taršos ir būtų gaunama geologinė informacija valstybės bei kitų naudotojų reikmėms.

Registre per praėjusius metus taip pat įregistruotos 187 geoterminių gręžinių sistemos. Iš viso į jį įrašytos 288 tokios sistemos.

Komentarai