Lietuviai bus pratinami naudoti alternatyviuosius degalus

2017 vasario 1 d.
Šalia europinių magistralių ruošiamasi įrengti ne mažiau kaip 28 viešąsias didelės galios elektromobilių įkrovimo vietas.<br>pixabay.com nuotr.
Šalia europinių magistralių ruošiamasi įrengti ne mažiau kaip 28 viešąsias didelės galios elektromobilių įkrovimo vietas.
pixabay.com nuotr.

Lietuva skatina aktyviau naudoti alternatyviais degalais varomas transporto priemones, tam bus plėtojama ir reikalinga infrastruktūra. Tokių priemonių imamasi mažinant transporto priklausomybę nuo naftos ir švelninant poveikį aplinkai.

Iki 2022 metų šalia europinių magistralių ruošiamasi įrengti ne mažiau kaip 28 viešąsias didelės galios elektromobilių įkrovimo vietas. Iki 2025-ųjų numatoma įrengti 10 viešai prieinamų suslėgtųjų gamtinių dujų degalų papildymo punktų.

Miestuose ir priemiesčiuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 25 tūkst. gyventojų, bus įrengta 100 viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų ir iki 2020 m. – 9 suslėgtųjų gamtinių dujų degalų papildymo punktai. Iki 2025 m. toks punktas bus įrengtas ir Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. Už visų dujų degalų papildymo punktų plėtrą bus atsakinga Energetikos ministerija.

Alternatyviųjų degalų naudojimas bus skatinamas didinant biodegalų įmaišymo normas iškastiniame kure, plečiant pažangių biodegalų naudojimą, plėtojant elektros naudojimą kelių ir geležinkelių transporte. Suslėgtąsias gamtines dujas ir biometaną bus siūloma naudoti viešojo susisiekimo autobusuose ir lengvuosiuose automobiliuose. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste priimamuose jūrų laivuose taip pat planuojama naudoti suslėgtąsias gamtines dujas.

Aktyviau naudoti alternatyviuosius degalus transporto sektoriuje skatina 2014 m. Europos parlamento ir Tarybos direktyva.

Komentarai