Top Baneris

Mokslo ir verslo atstovai susirinko į konferenciją „Pamatai vėjo jėgainėms jūroje“, kurios metu suteiktas Prof. dr. Jono Šimkaus vardas Gruntų fizinių ir mechaninių savybių laboratorijai

2023 birželio 21 d.
JAU 0582 scaled
Pasidalykite straipsniu

Konferenciją „Pamatai vėjo jėgainėms jūroje“ suorganizavo Lietuvos geotechnikos draugija (LGD) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH). Konferenciją atidarė ir sveikinimo kalbas tarė Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos fakulteto dekanas doc. dr. Remigijus Šalna ir Lietuvos geotechnikos draugijos pirmininkas dr. Dariaus Macijauskas.

Konferencijos tematika yra ir bus aktuali artimiausius dešimtmečius, nes Lietuvai tai yra didelis įvykis tiek inžinerine, tiek energetinės nepriklausomybės prasme. Iki šiol Lietuvos teritorijoje buvo vystomi tik sausumos vėjo jėgainių parkai. Konferencijos metu buvo pristatyti įvairūs pranešimai: geotechnikų dirbančių tarptautinėse įmonės Japonijoje ir Jungtinėje karalystėje. Taip pat konstrukcijų gamintojų, technologų ir mokslo atstovų. Paskutinis pranešimas buvo skirtas prof. dr. Jono Šimkaus atminimui ir jo indėliui į Lietuvos geotechnikos mokslo vystymą.

JAU 0165
JAU 0368
JAU 0230

„SSE Pacifico“ inžinerinių sprendimų vadovas Karolis Kairelis skaitė pranešimą „Vėjo jėgainių pamatai jūroje – tyrimai, projektavimas, statyba“, kuriame akcentavo visų etapų sudėtingumus ir jų niuansus. Pranešėjo nuomone, Lietuvos pakrantėje tikrai yra daug potencialo vystyti vėjo jėgainių parkus jūroje, net ir jei jų statyba yra santykinai brangesnė nei sausumo vėjo jėgainių. Tačiau, vėjo stiprumas jūroje yra ženkliai didesnis ir elektros gamybos intensyvumas bei kiekis yra didesnis nei sausumoje. 

„SSE Renewables“ jūrinės geotechnikos inžinierius Šarūnas Bartkus savo pranešime „Berwick Bank jūros vėjo jėgainių parko projektas: pamatų projektavimas ir geotechniniai sprendimai“ supažindino su pamatų tipais, jų taikymo ir įrengimo galimybėmis bei pateikė pamatų tinkamumo skirtingomis geologinėmis, batimetrinėmis, vėjo jėgainių galingumo ir klimatinėmis sąlygomis parinkimo kriterijus. Taip pat, pristatė pamatų įrengimo jūroje iššūkius bei technologinius niuansus.

JAU 0463

„MARINE TECHNOLOGY (BLRT Grupp)“ projektų ir inžinerijos vadovas Dr. Mantas Atutis skaitė pranešimą „Plieninių vėjo jėgainės pamato elementų naujausios gamybos technologijos – į ką atkreipti dėmesį projektuojant?“ Pranešime pateikta medžiaga apie Klaipėdoje įsikūrusios įmonės technologines galimybes bei konkurencingumą tarptautiniu mastu. Pristatytos storų lakštų (iki 12 cm storio) suvirinimo technologinės galimybės bei naujovės. Konferencijos dalyviai supažindinti su gaminių gamybos procesu ir jų transportavimu iki projektinių vietų jūroje. Taip pat, aptartos antikorozinės priemonės jūrinėje aplinkoje, ypatingai akcentuota bangų purslų zonos koncentracija ties vėjo jėgainių stiebais.

VILNIUS TECH Civilinės inžinerijos mokslo centro direktorius ir LGD tarybos narys Doc. Dr. Šarūnas Skuodis savo pranešime „Biraus grunto, veikiamo hidrostatiniu slėgiu, elgsena“ pristatė tyrimų laboratorijoje galimybes bei gaunamų rezultatų interpretaciją. Buvo parodyti hidrostatinio slėgio (vandens lygio aukščio) skirtumai bei jų įtaka grunto mechaninėms savybėms, pagal kurias yra projektuojami vėjo jėgainių pamatai. 

JAU 0427

LGD tarybos narys Liudvikas Furmonavičius skaitė pranešimą apie neseniai mus palikusio profesoriaus Jono Šimkaus ilgametę mokslinę veiklą. Profesorius J. Šimkus buvo iškilus Lietuvos mokslininkas, pedagogas ir statybos inžinierius. Vienas žymiausių geotechnikų, polinių pamatų sąveikos su gruntu tyrėjas. Mokslinių darbų svarbiausios sritys – Lietuvos gruntų geotechninių savybių tyrimas ir tyrimo metodų tobulinimas, statinių pagrindo stiprumo ir deformacijų teorinis ir eksperimentinis tyrimas, pagrindo skaičiavimo metodų analizė ir taikymas atsižvelgiant į Lietuvos gruntų savybes, pamatų naujų konstrukcijų ir technologijų kūrimas ir diegimas. Jis paskelbė daugiau kaip 120 mokslinių straipsnių, sukūrė 2 išradimus. 

JAU 0533
JAU 0582

Visi pranešimai buvo įdomūs ir naudingi, konferencijos dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijose. Po pranešimų, visi konferencijos dalyviai dalyvavo Prof. dr. Jono Šimkaus vardo suteikimo ceremonijoje VILNIUS TECH Gruntų fizinių ir mechaninių savybių laboratorijai. Po ceremonijos visi dalyviai turėjo galimybę apsilankyti laboratorijoje ir susipažinti su vykdomais tyrimais ir jų specifika.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video