Top Baneris

Klaipėdos rajone bus tvarkoma keliolika paveldo objektų

2017 kovo 14 d.
Žvaginių piliakalnis. Klaipėdos r. savivaldybės nuotr.
Žvaginių piliakalnis. Klaipėdos r. savivaldybės nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Klaipėdos rajono savivaldybė kasmet skiria lėšų kultūros paveldo objektams tvarkyti. Tačiau, konstatuoja specialistai, kultūros vertybių būklės išsaugojimas ir jos gerinimas nėra toks spartus kaip norėtųsi, nes tam reikalingos nemažos lėšos.

Pasak Klaipėdos rajono mero pavaduotojos, Turizmo tarybos pirmininkės Rūtos Cirtautaitės, atkurti kultūros paveldo objektai tampa unikaliais kultūrinio-pažintinio turizmo traukos objektais visame pajūrio regione ir atskleidžia mūsų krašto išskirtinumą, skatina ne tik vietos bendruomenes, bet ir atvykstančius svečius labiau domėtis krašto istorija, pažinti kultūros paveldo objektus. Praėjusiais metais kultūros paveldo ir jo kultūrinės vertės išsaugojimui buvo skirta daugiau nei 120 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto bei 11 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Šių metų savivaldybės biudžete numatyta lėšų Gargždų pėsčiųjų viaduko kapitaliniam remontui. Remontas kainuos 41,8 tūkst. eurų, iš kurių – 23,4 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšos, trūkstamų lėšų tikimasi gauti iš Kultūros paveldo departamento.

Už 9,6 tūkst. eurų planuojama įrengti medinius ar terasinius laiptus Žvaginių piliakalnio šlaite ties senosiomis kapinėmis. Paminklo Didžiosios ir Mažosios Lietuvos suvienijimui ant Skomantų piliakalnio tvarkybos darbams šiais metais skirta 5 tūkst. eurų. Nepriklausomybės akto signataro Jurgio Šaulio sodybos vietos Balsėnų kaime aplinkos tvarkymo darbams šiais metais skirta 5 tūkst. eurų.

Savivaldybės lėšomis bus tvarkomos Vyskupiškių kaimo senosios kapinės, tam numatyta 4,9 tūkst. eurų. Taip pat bus sutvarkyti ir koplytstulpiai su skulptūromis Vainotiškės kaimo senosios kapinėse bei koplytstulpis su skulptūra Stirbių kaime. Darbams skirti 4,5 tūkst. eurų.

Kaip ir kasmet Klaipėdos rajono savivaldybė vykdys Klaipėdos rajono senųjų kapinių tvarkymo darbų programą. Numatytos lėšos kai kurioms kapinėms aptverti, kapinių tvorų ir vartų remontui, kapų paminklų, kryžių, antkapių ir kitų kapaviečių statinių remontui bei atstatymui. 2017 m. programos įgyvendinimui skirta 11,6 tūkst. eurų.

„Kultūros paveldo objektų tvarkymui reikalingos didelės lėšos, todėl, jei yra galimybė, turime pasinaudoti finansavimo galimybėmis iš Europos Sąjungos lėšų. Mūsų rajone yra daug kultūros paveldo objektų, kurie svarbūs ne tik mūsų rajonui, bet ir visai Lietuvai. Istorinių asmenybių muziejai, gimtosios sodybos, pastatai, kuriais domisi šalies ir užsienio turistai, piliakalniai, liudijantys mūsų šalies praeitį – visiems šiems objektams reikalingas dėmesys ir lėšos jų priežiūrai“, – teigė vicemerė Rūta Cirtautaitė.

Klaipėdos rajono savivaldybės ir Kultūros paveldo departamento lėšomis parengtas rašytojos I. Simonaitytės memorialinio muziejaus kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų projektas. Finansavimas planuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, pateikiant paraišką. Bendra statybų kaina – 228,8 tūkst. eurų. Darbus pradėti planuojama 2018 m. Tam numatyta 19 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų ir 90 tūkst. eurų ES lėšų.

Dar 2014–2015 m. buvo pradėti įgyvendinti projekto „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms“ pirmojo etapo darbai. Pasak Kultūros skyriaus vyriausiosios specialistės Sonatos Šmatauskienės, iki 2019-ųjų metų ketinama į šio piliakalnio tvarkymą investuoti dar 347 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų. Rengiamas antro etapo statybos ir tvarkybos darbų projektas, pagal kurį planuojama tvarkyti piliakalnio šlaitus ir dar labiau atidengti piliakalnį. Taip pat numatoma ties Tilto gatve įrengti automobilių stovėjimo aikštelę.

Rengiamasi restauruoti ir koplyčią-mauzoliejų Stragnų II kaime (Priekulės sen.). Šiais metais savivaldybės lėšomis bus rengiamas šio kultūros paveldo objekto kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų projektas. Restauravimo darbams atlikti bus teikiama paraiška finansuoti iš ES lėšų. Tikimasi gauti 36,2 tūkst. eurų − kiek pinigų reikės iš savivaldybės biudžeto, bus paaiškės tuomet, kai bus parengtas techninis projektas.

Klaipėdos rajono savivaldybė planuoja pradėti įgyvendinti projektą „Stepono Dariaus memorialinio parko pritaikymas turizmo ir aviacinio sporto reikmėms“. Jau yra gautas statybos leidimas bei pateiktos dvi paraiškos gauti finansavimą iš Europos Sąjungos lėšų. Šiuo projektu yra siekiama atkurti ir sutvarkyti Stepono Dariaus memorialinės sodybą ir pastatus pagal išlikusią istorinę medžiagą. Šiam projektui numatyta 89 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto, 200 tūkst. eurų iš ES fondų ir 50 tūkst. eurų iš kitų lėšų.

„Mane jaudina kai kurių žmonių skeptiškas požiūris į kultūros paveldo objektus, esančius mažiau apgyvendintose teritorijose. Pasigirsta nuomonių, kad jei vietovėje gyvena tik keli žmonės, neverta ten skirti didelių investicijų, pavyzdžiui, Stepono Dariaus istorinei gimtinei. Steponas Darius – istorinė asmenybė ne tik mūsų rajonui, bet ir visai Lietuvai. Manau, kad turime didžiuotis ir vertinti tai, ką turime, bei skirti dėmesį visiems kultūros paveldo objektams“, – akcentavo Klaipėdos rajono vicemerė Rūta Cirtautaitė.

Pastebėjimus, pasiūlymus, klausimus, susijusius su kultūros paveldo objektais Klaipėdos rajone, galima siųsti Kultūros skyriaus vyriausiajai specialistei Sonatai Šmatauskienei el. paštu sonata.smatauskiene@klaipedos-r.lt


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video