Top Baneris

Keičiasi reikalavimai statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams

2023 balandžio 7 d.
statinio statybos vadovas
L. Balandžio/BNS nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos ministras patvirtino statybos techninio reglamento „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ pakeitimus, kuriais keičiami reikalavimai ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams. Jie išplečia asmenų, kurie gali eiti šias pareigas ratą ir mažina biurokratinę naštą, teigiama ministerijos pranešime spaudai.

Nuo šiol, įstatymu pripažinus viešajame sektoriuje dirbančių architektų ir inžinierių veiklos reikšmę kuriamos aplinkos kokybei, fiziniams asmenims, pageidaujantiems eiti ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, į reikalingą profesinę patirtį bus įskaičiuojama darbo patirtis valstybės ir savivaldybių institucijose vykdant veiklą statybos ar statybos valstybinės priežiūros srityse.

Priėmus šiuos pakeitimus tikimasi pritraukti daugiau kvalifikuotų specialistų į valstybės tarnybą valstybės ir savivaldybių institucijose ir taip pagerinti viešojo administravimo sprendimų kokybę.

Profesinė patirtis valstybės tarnyboje bus pripažįstama tik su sąlyga, kad pagal užimamas pareigas, vadovaujant kvalifikuotam architektui ar inžinieriui, buvo tiesiogiai dalyvauta išduodant, rengiant, derinant ar tvirtinant tam tikrus statinio projektavimo, statybos sričių dokumentus – projektinius pasiūlymus, specialiuosius reikalavimus, statybą leidžiančius dokumentus, statybos užbaigimo aktus, deklaracijas apie statybos užbaigimą. Arba buvo dalyvauta rengiant normatyvinius statybos techninius, statinio saugos ir paskirties dokumentus. Taip pat, jei asmuo dalyvavo rengiant statybos inžinierius studijų ir mokslo įstaigoje, turi mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą.

Kitas svarbus pakeitimas – statybos rangovams išduoti kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai bus peržiūrimi ne kasmet, o kas penkerius metus, taip siekiant sumažinti administracinę naštą. Tačiau atestavimą atliekančiai organizacijai palikta galimybė esant poreikiui dokumentus tikrinti ir nepraėjus šiam laikotarpiui. Sutaupyti ištekliai bus panaudoti konkrečių veiklos pažeidimų tyrimui bei atsakomybės taikymui.

Be to, atsirado nauja prievolė per 5 darbo dienas informuoti atestavimą atliekančią organizaciją, jei asmuo pasikeičia elektroninio pašto adresą ar telefono numerį.

Šie pokyčiai numatyti 2022 m. gruodžio 9 d. patvirtintame naujos redakcijos Statybos įstatyme. Įgyvendinant juos, rengiami ir atitinkami Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo pakeitimai.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video