Top Baneris

Keičiasi ES požiūris į kultūros paveldą

2014 gegužės 30 d.

Pirmą kartą Europos Sąjungos Taryba patvirtino išvadas dėl kultūros paveldo. Jis pripažintas strategiškai svarbiu ištekliumi, kuriant harmoningą ir tvarią Europą bei siekiant bendrų ES politikos tikslų. Taip pat pažymėta, jog šis unikalus ir neprilygstamas išteklius yra neatsinaujinantis – kartą sunaikinę Europos kultūros paveldo lobyną ateityje negalėsime jo atkurti, todėl visas pastangas jo išsaugojimui būtina skirti jau šiandieną.

Šis istorinis dokumentas buvo patvirtintas Graikijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu, 2014 m. gegužės 21 d. Briuselyje vykusiame Edukacijos, jaunimo, kultūros ir sporto komisijos susitikime. Išvadose atkreipiamas dėmesys į tai, jog kultūros paveldas gali įkvėpti piliečius dalyvauti viešajame gyvenime, suartinti žmones ir leisti jiems pasijusti bendruomenės dalimi, mažinti socialinę atskirtį, paskatinti domėtis istorija ir mąstyti kūrybiškai. Dokumente akcentuota ir kultūros paveldo įtaka ekonominei gerovei, kultūros bei kūrybinių sektorių klestėjimui: jo potencialas siekiant skatinti kultūrinį turizmą, miestų bei kaimo vietovių plėtrą, kuriant naujas darbo vietas. Pripažinta, kad dėl šių priežasčių kultūros paveldo išsaugojimas bei sklaida yra būtini siekiant įgyvendinti ES strategijos „Europa 2020“ tikslus. Tuo tarpu jo išsaugoti negalime vien tik kultūros srities darbuotojų pastangomis – prie šios iniciatyvos turi prisijungti ir žemės ūkio, aplinkosaugos, turizmo, edukacijos, moklso bei inovacijų sektoriai.

Tvirtindama šias išvadas Europos Sąjungos Taryba paragino šalis į kultūros paveldą investuoti daugiau išteklių, stengtis formuoti ilgalaikius paveldosaugos politikos planus bei skatinti šiame procese dalyvauti visuomenę. Taip pat, plačiau įtraukti kultūros paveldą į įvairias nacionalinės ir Europos Sąjungos viešosios politikos sritis bei ES Tarybos rengiamą darbo planą kultūrai, kuris bus įgyvendinamas nuo 2015 metų. Išvadose kreipiamasi ir į Europos Komisją: tikimasi, jog ši institucija ir toliau rems bei skatins privataus bei viešojo sektorių paveldosaugininkų ir visuomeninių organizacijų dialogą, bendradarbiavimą, sudarys jiems sąlygas dalintis žiniomis bei patirtimi.

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu Kultūros paveldo departamento suorganizuota tarptautinė konferencija „Kultūros paveldas ir ES strategija „Europa-2020“ – siekiant integruoto požiūrio“, vykusi 2013 m. lapkričio 13-14 d. Vilniuje, ženkliai prisidėjo prie šio dokumento parengimo: konferencijoje išdiskutuoti ir jos baigiamojoje Rezoliucijoje priimti klausimai buvo pagrindas rengiant šias svarbias Europos Sąjungos Tarybos išvadas. Tikimasi, jog šis dokumentas bus reikšmingas žingsnis, kuriant nuoseklią ES kultūros strategiją, kuri leis garantuoti sėkmingą kultūros paveldo išsaugojimą ir plėtrą.

Europos Sąjungos Tarybos išvados

Parengta pagal www.kpd.lt

    Komentarai