Top Baneris

Kauno tvirtovės kompleksas nuo šiol – vienose rankose

2016 spalio 13 d.
Komendanto rūmai Kaune<br>(nuotr. iš Dalios Pupinytės knygos „Kauno tvirtovės administraciniai pastatai. Komendanto rūmai: Lietuvos kariuomenės gynybinio paveldo objektai“)
Komendanto rūmai Kaune
(nuotr. iš Dalios Pupinytės knygos „Kauno tvirtovės administraciniai pastatai. Komendanto rūmai: Lietuvos kariuomenės gynybinio paveldo objektai“)
Pasidalykite straipsniu

Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje netrukus pradės veikti nauja įstaiga – Kauno tvirtovės regioninis parkas. Pagrindinės jos funkcijos – centralizuotai rūpintis Kauno tvirtovės komplekso tvarkymu, priežiūra ir pritaikymu šios dienos poreikiams, bendradarbiauti su organizacijomis ir asmenimis, kurie jau anksčiau yra prisidėję prie fortifikacinio komplekso priežiūros.

Parko kūrimo branduoliu tapo viešoji įstaiga „Kauno tvirtovės projektai“. Organizacijos pavadinimas keičiamas dėl pasikeitusių funkcijų – regioniniam parkui pasitikėjimo teise bus perduoti patys tvirtovės objektai – fortai, baterijos, sandėliai, pylimai ir kiti tvirtovės statiniai bei gynybiniai įrengimai. Prie dalininkų prisidėjo ir Kauno rajono savivaldybė, kuriai priklauso nemaža Kauno tvirtovės teritorijos dalis.

„Džiaugiuosi, kad svarbiu Kauno miesto savasčiai kompleksiniu kultūros paveldo objektu nuo šiol iš esmės rūpinsis vieni šeimininkai. Unikalus atvejis, kai regioninį parką steigia susitarusios kelios savivaldybės. Atsiradus vienam šeimininkui, bus sėkmingiau suderintos visų kultūros paveldo objekto valdytojų funkcijos. Toliau tvarkant Kauno tvirtovę, reikalinga bendra vizija bei tolesnis aktyvus vietinių gyventojų bendradarbiavimas“, ─ teigia Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė.

kauno tvirtoves kompleksas 1

Kauno tvirtovės komendanto rūmai (Dalios Pupinytės nuotr.)

Pasak viešosios įstaigos Kauno tvirtovės regioninio parko direktoriaus prof. dr. Valdo Rakučio, pagrindiniai jų tikslai – Kauno tvirtovės paveldą pritaikyti šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, išnaudojant karinio paveldo mokslinį, turistinį ir kultūrinį potencialą, populiarinti Kauno tvirtovės paveldą Lietuvos ir Europos visuomenėje. „Organizuosime ir teiksime viešąsias paslaugas, susijusias su Kauno tvirtovės paveldo objektų pritaikymu visuomenės poreikiams, be to, ketiname sukurti Kauno tvirtovės kultūros paveldo objektams naujas visuomenei svarbias funkcijas, siekdami, kad kuo daugiau jų būtų prieinami visuomenei, bei skatinti turizmo veiklą“, ─ teigia regioninio parko direktorius.

Parko veikloje numatyta daug naujovių. Bendradarbiavimas su vienu iš dalininkų – asociacija „Kauno tvirtovė“ taps nepertraukiamu: asociacijos įgulos (jų šiuo metu yra šešios, formuojama septinta) tvarkys atskirus objektus, o parkas aprūpins juos nuomotais ir jau įsigytais įrankiais, degalais, maistu talkininkams, savivaldybės pasirūpins šiukšlių ir nukirstų menkaverčių želdinių išvežimu. Toks bendradarbiavimas yra Kauno tvirtovės tvarkytojų veiklos metodika, kurią parko direktorius prof. dr. Valdas Rakutis pasiūlė, remdamasis Europos tvirtovių tvarkytojų projektais.

Anot jo, visuomenės, valdžios, mokslo ir verslo bandradarbiavimas tokioje srityje teikia realiai apčiuopiamos naudos. Kauno tvirtovė – tarsi mokslo ir verslo bendradarbiavimo slėnis akumuliuoja ir sujungia atskiromis vagomis judančius energijos srautus, pažadina visuomenės entuziazmą, paskatina bendruomenes rūpintis savo aplinka ir daug metų miegančius apleistus fortus paverčia turistams bei vietos gyventojams patraukliais objektais, bendruomenių centrais, meno dirbtuvėmis.

kauno tvirtoves kompleksas 2

Kauno tvirtovės komendanto rūmai (Dalios Pupinytės nuotr.)

Kauno tvirtovės regioninis parkas yra sudaręs sutartis su Kauno technologijos universiteto Architektūros ir Statybos institutu, su kuriuo yra rengiami bendri projektai, bei Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centru (rengiami bendri leidiniai ir kursai). Aleksandro Stulginskio universitetas, kuris šiuo metu valdo Marvos (XI) fortą, taip pat žada prisidėti prie sudėtingų kraštovaizdžio, hidrologinių ir teritorijų planavimo tyrimų. Planuojama aktyviau bendradarbiauti ir su Edukologijos universitetu, pritraukiant studentus ir mokslininkus, bei su Kauno miesto muziejais, Kauno marių regioniniu parku, Kauno miesto ir rajono mokyklomis. Nuolatiniai kontaktai palaikomi su Lietuvos kariuomene ir Šaulių sąjunga.

Artimiausiu metu regioninis parkas planuoja tvarkyti Kauno tvirtovės III ir IV fortus, šiuo metu organizuoja kursus gidams ir tvirtovės prižiūrėtojams, rengia leidinį „Kauno tvirtovė“ bei ketina pradėti aktyviau dalyvauti tarptautinėje tvirtovių tyrėjų ir tvarkytojų veikloje.

Kauno tvirtovė, kuriai parko kūrėjai priskiria ir senąją Kauno fortifikaciją (piliakalnius, pilis, miesto sienas, sunykusius XVIII a. pylimus) yra didelis objektas, tad prireiks ne mažiau kaip dvidešimties metų, kol bus panaudota daugiau nei pusė Kauno tvirtovės potencialo, ir ji taps tokia, kokia galėtų būti XXI amžiuje.

Kauno tvirtovės regioninio parko atidarymo renginys vyks rytoj, spalio 14 dieną, penktadienį, 14 val.

kauno tvirtoves kompleksas 4

KPC archyvo nuotr.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video