Top Baneris

Įsivertinkite, ar galite gauti paramą saulės elektrinei

2019 vasario 19 d.
saulės elektrines
Bendrovės „Solet Technics“ nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Jei praėjusiais metais diskutavome, verta ar neverta diegti saulės elektrinę, tai šįmet tą bus galima padaryti. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) skelbia sąlygas, kurias turėtų atitikti individualių namų savininkai, gegužę teiksiantys paraiškas.

Kokie reikalavimai fiziniams asmenims?

• Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodo namą, ir žemės sklypą, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės;

• Pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).

Kokie reikalavimai įsigyjamai įrangai?

• Įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus;

• Saulės moduliams turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija;

• Inverteriui turi būti suteikta 5 m. produkto garantija.

Kada patirto išlaidos yra tinkamos finansuoti?

• Sąskaitos ir apmokėjimai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų (2019 m. jei registracijos formą planuojate teikti šiais metais) sausio 1 d, tačiau elektrinė negali būti įdiegta (deklaracija arba VEI pažyma patvirtina įdiegimą) iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama parama.

• Įrangą galite įsigyti ir po registracijos formos pateikimo gavę atsakymą ar jūsų projektas bus finansuojamas.

Koks paramos dydis?

323,00 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios (parama atitinkamai mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas (eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą).

Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?

• Sulaukti kvietimo teikti registracijos formas (planuojama gegužės mėnesį);

• Šiuo metu registracijos formų nėra, jų iš anksti užpildyti ir pateikti negalima.

Per kiek laiko galėsiu įsirengti saulės elektrinę?

• Įdiegti saulės elektrinę privaloma per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;

• Pateikti APVA mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.

Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?

• Namo/sodo namo ir žemės sklypo, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės unikalų numerį;

• Ketinamos įsidiegti elektrinės (fotomodulių bendrą galingumą/įrengtąją galią);

• Inverterio galingumą (pažymėti langelį iki 5 kW ar virš 5 kW);

• Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).

Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?

1. Pagal elektrinės įrengimo būdą:
1.1. ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;
1.2. ant žemės – žemesnis balas.

2. Pagal inverterio galią:
2.1. iki 5 kW – aukštesnis balas;
2.2. daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas.

Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?

• 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;

• 5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;

• sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.

Šiuo metu paraiškos nepriimamos, kvietimą www.apva.lt numatoma skelbti gegužės mėnesį. Informacija telefonu teikia Klimato kaitos ir registro skyrius: 216 94 99, 210 32 82.

APVA inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video