Top Baneris

Inžinerinių studijų programų kaita – atsižvelgiant į rinkos poreikius

2017 birželio 13 d.
KTU nuotr.
KTU nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Kasmet, artėjant stojimams į aukštąsias mokyklas, kuomet abiturientai renkasi profesiją visam gyvenimui, o aukštojo mokslo jau ragavę studentai sprendžia, ar gilinti savo žinias tolesnėje studijų pakopoje, suaktyvėja diskusijos, kurios specialybės vertos dėmesio, o kurių šlovė pamažu ima blėsti. Šių metų tendencijos kužda, jog inžinerinės srities studijų programos ne tik išlaikys buvusi populiarumą, bet dar dažniau bus įtraukiamos į būsimų studentų poreikių sąrašą.

Tokią paklausą lemia Lietuvos ekonomikos pokyčiai, kuriuos skatina pramonės ir statybų sektorių kuriama pridėtinė vertė. Remiantis statistika, Lietuvos statybų sektorius sukuria apie 7,5 proc. šalies BVP, jame dirba daugiau nei 5 proc. visų Lietuvos dirbančiųjų. Iš viso Lietuvoje veikia 6763 statybos įmonės, o statybos paslaugų eksporto apimtys kasmet auga apie 16 proc.

„Dėl greitų technologinių pokyčių ir naujovių, statybos procesai vis labiau skaitmenizuojami, o tai keičia ir statybininkų darbo įpročius bei aplinką, taip pat stereotipinį visuomenės požiūrį į statybininko profesiją“, – apie statybos sektorių pasakojo Statybos inžinerijos* programų vadovė Jolanta Šadauskienė.

Atsižvelgiant į rinkos tendencijas bei aukštos kvalifikacijos ir specializuotų kompetencijų specialistų poreikį, KTU Statybos ir architektūros fakultetas (SAF) šiuo metu vykdo 2 bakalauro bei 3 magistrantūros inžinerinės srities programas. Abiturientai kviečiami studijuoti Pastatų inžinerinių sistemų arba Statybos inžinerijos programose. Įgijusieji bakalauro laipsnį gali tęsti studijas Pastatų inžinerinių sistemų, Statybos ar Statybos inžinerijos* magistrantūros studijų programose.

KTU nuotr.

Nors šios studijų programos Statybos ir architektūros fakultete (SAF) dėstomos ne vienerius metus, vis kylanti aukštojo mokslo kokybės kartelė bei griežtėjantys kvalifikacinės atestacijos ir darbdavių reikalavimai, paskatino inovatyvius pokyčius inžinerinėse studijų programose.

„Skaitmeninė statyba, BIM metodologijos ir technologijų taikymas Lietuvoje žada daug naujų perspektyvų, todėl reaguodami į naujoves keičiame ir būsimų inžinierių mokymo programas“, – apie pokyčius kalbėjo J. Šadauskienė.

Statybos programos vadovė Rasa Apanavičienė antrino: „Svarbu atsižvelgti į tai, jog šiuolaikinėje darbo rinkoje statybos vadovams ypatingai reikalingos naujausios statybos technologijų žinios, gebėjimai strategiškai ir kritiškai mąstyti, efektyviai dirbti komandoje ir jai vadovauti, kurti inovatyvius statinius ir išskirtinę aplinką ateities kartoms.“

Per pastaruosius metus stipriai koreguotas inžinerinės srities studijų programų turinys, keisti bei atnaujinti dėstomi moduliai. Magistrantūros studijų programose visus atnaujinimus sekė ir programų pavadinimų keitimas. Tokį žingsnį lėmė siekis kuo geriau ir aiškiau pozicionuoti programas rinkoje. KTU Statybos ir architektūros fakulteto (SAF) studijų programų vadovų teigimu, netinkamai įvardytos programos klaidina būsimus studentus, nes dažnai stojantieji gilinasi ne į programos turinį, o tik į pavadinimą.

Paklaustas apie siūlomų programų turinį, Pastatų inžinerinių sistemų* studijų programų vadovas Juozas Vaičiūnas pabrėžia, kad Pastatų inžinerinės sistemos* – tai bakalauro ir magistrantūros programos, kuriose rengiami aukštos kvalifikacijos inžinieriai, gebantys projektuoti, įrengti ir eksploatuoti pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujotiekio bei kitas inžinerines sistemas.

„Studijų metu absolventai įgyja šiai inžinerinei veiklai būtinų fundamentaliųjų bei specialiųjų žinių, apimančių pastatų energinį efektyvumą bei jo poveikį žmogui ir aplinkai“, – teigia J. Vaičiūnas. Pabaigę pirmosios pakopos studijas ir parengę baigiamuosius projektus, programos absolventai įgyja inžinerijos mokslų bakalauro kvalifikaciją, o norintys dar labiau pagilinti šios srities žinias ir įgyti mokslinio tiriamojo darbo planavimo, sprendimų optimizavimo, sertifikavimo ir kokybės valdymo statyboje žinių, gali studijas tęsti magistrantūros programoje.

KTU nuotr.

J. Šadauskienė, kalbėdama apie atnaujintą antros pakopos Statybos inžinerijos* studijų programą, akcentavo galimybę absolventui greičiau ir profesionaliau integruotis statybos sektoriuje. Pasak programos vadovės, absolventas turės ekspertinį požiūrį kompleksiškai sprendžiant statybos srities problemas ar įgyvendinant projektus, mokės analizuoti ir modeliuoti statinius, skaitmenizuojant rezultatus. Studijų turinys labiau orientuotas į ekspertinę veiklą, leidžiančią kūrybiškai orientuotis netipinėse statybos mokslo ir praktikos situacijose, apibrėžiant jų patikimumą ir funkcionalumą, įvertinti ir prognozuoti statybinių medžiagų ir konstrukcijų būseną bei elgseną, planuoti ir atlikti tyrimus, taikant tinkamus metodus, programinę ir/ar laboratorinę įrangą, rengti statinio ar projekto ekspertizę.

Šiuo metu daug investicijų skiriama Statybos magistrantūros studijų programos atnaujinimui ir pritaikymui prie rinkos pokyčių. Jau 2018-siais metais programa startuos ne tik su nauju pavadinimu, bet ir su patobulintu turiniu. „Programoje bus taikomi pažangūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso metu aktyviai bendradarbiaujama su lyderiaujančiomis statybos kompanijomis, būsimiems specialistams perduodama tarptautinė mokslinė ir praktinė patirtis“, – pasakojo atnaujinamos programos vadovė R. Apanavičienė.

Fakulteto studijų programų vadovai skuba paneigti mitą, jog inžinerinė srities studijos skirtos tik vaikinams. „Pastatų inžinerinių sistemų, Statybos ar Statybos inžinerijos programos leidžia realizuoti save labai plačiose statybos veiklose – nuo projektavimo, prekybos, pastatų eksploatacijos iki vadovavimo statybos darbams ar ekspertinės veiklos, tad čia save gali realizuoti ir vaikinai, ir merginos“, – teigia J. Vaičiūnas.

Inžinerinės srities studijų metu vystomas racionalus loginis mąstymas, komandinio ir analitinio darbo įgūdžiai, kurie šiuo metu itin vertinami darbo rinkoje. Taip pat, vis daugiau dėmesio susilaukia tarptautinių investicijų pritraukimas į Lietuvą, kuris sąlygoja įvairių specialistų poreikį: „Dažnas investuotojų klausimas būna, ar mes turime jiems reikalingų specialistų – inžinierių ar technologų, o jei neturime – per kiek laiko galėsime juos išugdyti. Tai parodo, jog inžinerijos sričių specialistų paklausa Lietuvoje turėtų tik augti“, – akcentuoja J. Šadauskienė.

* – „Statybos Inžinerijos“ magistrantūros programos pavadinimas keičiamas į „Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžineriją“; „Pastatų inžinerinių sistemų“ magistrantūros programos pavadinimas keičiamas į „Darnius ir energetiškai efektyvius pastatus“; „Statybos“ magistrantūros programos pavadinimas 2018 m. bus keičiamas į „Statybos valdymą“.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video