Top Baneris

Individualiųjų namų savininkų diskriminacija – pagrįsta?

2014 rugpjūčio 16 d.
Pasidalykite straipsniu

Prieš kelis mėnesius Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Aplinkos ministerijai ir Seimui pasiūlė sudaryti galimybę individualiųjų namų savininkams gauti valstybės paramą būstui atnaujinti. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuomone, privačių namų savininkai turėtų gauti paramą, proporcingą daugiabučių namų gyventojų gaunamai paramai.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba valstybės institucijų prašo peržiūrėti ir pakoreguoti atitinkamus teisės aktus, kad ir individualiųjų namų valdytojai galėtų pasinaudoti parama būstui atnaujinti lygiomis teisėmis.
Susidomėti privačių namų savininkų galimybe atnaujinti namus ir sumažinti šildymo sąnaudas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą paskatino gyventojo skundas. Jame atkreiptas dėmesys, kad individualiųjų namų savininkams būsto modernizavimo tvarka yra ne tokia palanki kaip gyvenantiesiems daugiabučiuose. Tyrimą atlikusi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pripažino, kad skundas yra pagrįstas ir diskriminacijos, susijusios su socialine padėtimi, požymių yra.
Konstatuota, kad didesnės išlaidos individualiajam vienbučiui atnaujinti neturėtų būti kliūtis nustatyti tokį valstybės paramos teikimo būstui atnaujinti mechanizmą, kuris suteiktų galimybę visiems būsto savininkams proporcingai gauti valstybės paramą būstui atnaujinti, nepaisant to, ar jie nuosavybės teise turi butą daugiabutyje, ar individualųjį namą. Taip būtų laikomasi protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų.
Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) direktorius Valius Serbenta „Statybai ir architektūrai“ tvirtino diskriminacijos šiuo klausimu neįžvelgiantis. „Individualiesiems namams modernizuoti yra skirta kita programa, ir gyventojai turi galimybę ja pasinaudoti. Programa, kurią mes administruojame, negali pasinaudoti jokių kitų pastatų savininkai – nei individualiųjų, nei visuomeninių, nes tai yra programa, skirta vien daugiabučiams modernizuoti. Sąlygos nustatytos tik daugiabučiams“, – sakė V. Serbenta.
Skirtumas tarp Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo administruojamos programos individualiesiems namams atnaujinti ir BETA administruojamos programos yra tai, kad individualiųjų namų gyventojai gauna subsidijas, o daugiabučių turi ir galimybę pasinaudoti lengvatiniais kreditais.
„Vertinant valstybės prioritetus turbūt vertėtų pasverti, kur daugiausia problemų. O jų daugiau ten, kur didžiausia gyventojų koncentracija – daugiabučiuose. Juose gyvena du trečdaliai šalies žmonių. Seni pastatai sunaudoja labai daug energijos. Būtent todėl daugiabučių namų atnaujinimo programa krypsta į pačius neefektyviausius, daugiausia energijos sunaudojančius pastatus. Savivaldybės atrinko energijos naudojimo požiūriu pačius prasčiausius namus, ir jie modernizuojami“, – sakė V. Serbenta.
Anot jo, jeigu valstybė turėtų pakankamai resursų, galėtų daugiau dėmesio skirti ir individualiesiems namams. Pavyzdžiui, Vokietijoje veikia daug programų, valstybė teikia didelę paramą savivaldybėms, o šios skatina modernizuoti įvairius namus, taip pat individualiuosius.
Vadovaujantis Aplinkos apsaugos investicijų fondo administruojama programa, paraiškas paramai renovacijos darbams ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams diegti individualiuosiuose namuose gauti gyventojai gali teikti jau keletą metų. Vadovaujantis Klimato kaitos programa, parama gali būti skiriama vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatų savininkams, ketinantiems įsidiegti arba įsidiegusiems atsinaujinančius energijos šaltinius (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video