Top Baneris

Daugiausia savavališkos statybos aktų – dėl nesudėtingų statinių

2016 rugpjūčio 9 d.
Pasidalykite straipsniu

Statybą kontroliuojantys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareigūnai per šių metų pirmąjį pusmetį surašė 206 administracinio teisės pažeidimo protokolus. Dėl statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų nubaustas 181 fizinis asmuo ir 25 juridinio asmens statusą turintys statybos dalyviai.

Už įvairius pažeidimus statant statinius per pusmetį iš viso skirta 37,4 tūkst. eurų baudų, iš jų apie pusė – už savavališką statybą. Už statybą be statybą leidžiančio dokumento ar jį turint, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius, fiziniams asmenims surašyti 42 administracinio teisės pažeidimo protokolai, juridiniams – tik 16. Šį skirtumą paaiškina savavališkų statybų statistikos analizė. Daugiausia (apie 47 proc.) savavališkos statybos aktų surašyta dėl nesudėtingų statinių, apie 40 proc. išaiškintų savavališkų statybų sudaro neypatingų kategorijai priskirtini statiniai. Šių kategorijų statinių statytojai dažniausiai ir būna fiziniai asmenys.

145 statybos dalyviams pateikti protokolai dėl kitų teisės aktų reikalavimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo. Nors VTPSI ne kartą priminė apie statytojo prievolę informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbti informaciją apie statybos pradžią, rangovo pasamdymą ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą, už šio reikalavimo nesilaikymą vis dar surašoma kone trečdalis visų administracinio teisės pažeidimo protokolų.

Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta nuo 289 iki 868 eurų bauda ne tik už informacijos nepateikimą, bet ir už nustatyto jos pateikimo termino (per 3 darbo dienas nuo pasamdymo ar paskyrimo) nesilaikymą. Panašus statybos dalyviams surašytų protokolų skaičius ir dėl statybos darbų atlikimo pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

Lentelėje lyginamos VTPSI statybos dalyviams per šių ir praėjusių metų laikotarpį
taikytos administracinio poveikio priemonės

Eil. Nr.Atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus statybos  srityje (surašyta administracinio teisės pažeidimo (ATP) protokolų)2015 m. I pusm.2016 m. I pusm.
ATP protokolų skaičius, vnt.ATP protokolų skaičius, vnt.Paskirta baudų, Eur
1.Fiziniams asmenims už pažeidimus statybos srityje (išskyrus savavališką statybą)12513916 456
2.Fiziniams asmenims už savavališką statybą524213 156
3.Iš viso fiziniams asmenims už pažeidimus statybos srityje17718129 612
4.Juridiniams asmenims už pažeidimus statybos srityje (išskyrus savavališką statybą)392 695
5.Juridiniams asmenims už savavališką statybą7165 104
6.Iš viso juridiniams asmenims už pažeidimus statybos srityje10257 799
7.Fiziniams ir juridiniams asmenims už pažeidimus statybos srityje (išskyrus savavališką statybą)12814819 151
8.Fiziniams ir juridiniams asmenims už savavališką statybą595818 260
9.Iš viso fiziniams ir juridiniams asmenims už pažeidimus statybos srityje18720637 411

Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video