Top Baneris

Bendrovė „Irdaiva“ dėl geidžiamos sutarties kovos teisme

2017 kovo 10 d.
Rekonstruotų Vilniaus koncertų ir sporto rūmų vizual.
Rekonstruotų Vilniaus koncertų ir sporto rūmų vizual.
Pasidalykite straipsniu

Statybų bendrovė „Irdaiva“ skundžia Turto banko sprendimą nutraukti viešąjį konkursą Vilniaus kongresų ir sporto rūmų rekonstrukcijos rangos darbams pirkti. Valstybės įmonė Turto bankas konkursą nutraukė išaiškėjus, kad organizuojant darbų pirkimo viešąjį konkursą, vienas komisijos narių tuo pat metu rūpinosi ne tik juo, bet ir bendrovės „Irdaiva“, kuri kartu su „Pamario restauratoriumi“ bei „Litcon“ ir laimėjo skelbtąjį konkursą, reikalais.

Statybų bendrovė „Irdaiva“ kaltinimus nesąžiningumu neigia – Vilniaus apygardos teismui įmonė pateikė ieškinį dėl, jos teisininkų teigimu, neteisėto ir nepagrįsto valstybės įmonės Turto banko sprendimo nutraukti Vilniaus kongresų ir sporto rūmų pritaikymo kongresų, konferencijų ir kitų kultūrinių renginių veiklai darbų viešąjį pirkimą panaikinimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Bendrovės vadovų nuomone, sprendimo nutraukti pirkimą motyvai yra visiškai nepagrįsti, nesąžiningi ir grubiai pažeidžia tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos teisės aktus.

Teigiama, kad iki šiol Lietuvoje nėra buvę tokio atvejo, kuomet perkančioji organizacija nutraukia viešąjį pirkimą vien dėl to, kad vienas iš komisijos narių pažeidė nešališkumo deklaraciją. Be to, šiame pirkime komisiją sudarė penki darbuotojai, o neskelbiamose derybose, kurias atlikti leido Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), dalyvavo vienas tiekėjas.

Viešųjų pirkimų įstatyme tokios situacijos, kuomet nustatomi galimi pirkimą vykdančių organizacijų darbuotojų interesų konfliktai, nėra apibrėžiamos. Tuo tarpu naujajame Viešųjų pirkimų įstatymo projekte jau siekiama įtvirtinti „interesų konflikto“ apibrėžimą ir tokios situacijos teisines pasekmes.

SA archyvo nuotr.

Naujajame projekte siekiama aiškiai apibrėžti, jog interesų konfliktas pirkimo nutraukimą gali nulemti tuomet, jei darė įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams. Europos Sąjungos teisė pirkimo nutraukimą taip pat traktuoja kaip išskirtinę priemonę, kuriuos galima imtis, tik tokiu atveju, kuomet interesų konflikto negalima pašalinti kitomis priemonėmis.

„Visos aplinkybės, Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės nuostatos bei praktika rodo, kad tokiu atveju Turto bankas neturėjo teisės nutraukti pirkimo, o kraštutiniu atveju galėjo iš naujo be į „interesų konflikto“ situaciją patekusio pirkimo komisijos nario vertinti įmonės „Irdaiva“ pasiūlymą neskelbiamoms deryboms, iš naujo derėtis dėl pasiūlymo kainos. Neturime kitos išeities, kaip tik teisminiu keliu iki galo ginti savo pažeistas teises. Negalime toleruoti tokių nepagrįstų ir teisei prieštaraujančių pirkimo vykdytojo veiksmų. Toks neprognozuojamas perkančiosios organizacijos savivaliavimas pakerta bet tokį tikėjimą viešųjų pirkimų skaidrumu bei galimybe dalyvauti konkursuose lygiateisiais pagrindais. Ruošiantis šiam konkursui buvo skirta daug įmonės resursų, į šoną atidedant ar atsisakant kitų potencialių projektų“, – teigė įmonės „Irdaiva“ pardavimų direktorius Algirdas Miceika.

SA.lt primena, kad VPT įpareigojo Turto banką persvarstyti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos darbams reikalingą sumą. VPT konstatavo, kad lėšos pirkimui suplanuotos netinkamai, o neskelbiamų derybų metu tiekėjo pasiūlyta projekto kaina – beveik 27,6 mln. eurų – yra per didelė.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video