Top Baneris

Audrius Kamienas – „Ignalinos atominės elektrinės atliekyno konkursas vienas įdomiausių projektų Lietuvoje”​

2022 rugsėjo 8 d.
Itraukti antraste 20Tik SA
Pasidalykite straipsniu

Dizainas be pavadinimo 2022 09 22T101441.038
IAE vadovas Audrius Kamienas

Saugus radioaktyviųjų atliekų galutinis sutvarkymas, kai atitinkamai apdorotos radioaktyviosios atliekos patalpinamos į specialius konteinerius ir dedamos į atliekynus, yra vienas iš pagrindinių uždavinių atominės elektrinės uždarymo etape. Todėl uždarant Ignalinos atominę elektrinę (IAE), be kitų svarbių darbų, numatyta Lietuvoje pastatyti mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinį atliekyną (projektas B25). 

Kiek anksčiau IAE jau sėkmingai įgyvendino tokius IAE eksploatavimo nutraukimo projektus kaip panaudoto branduolinio kuro saugyklos statyba ir eksploatavimas (projektas B1), kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso statyba ir eksploatavimas (projektas B2/3/4), trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno statybos (projektas B19). Artimiausioje ateityje laukia dar vienas labai svarbus ir atsakingas darbas – šalia elektrinės, 45 hektarų plote, suplanuoto atliekyno – projekto B25 – statyba. Apie šio projekto svarbą, specifiką, patrauklumą būsimiems rangovams pasakoja IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.    

Kuo projektas B25 skirsis nuo jau eksploatuojamų atliekynų, skirtų radioaktyvioms atliekoms? Koks projekto B25 tikslas?

Šio mums itin svarbaus projekto tikslas – suprojektuoti ir pastatyti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyną, skirtą šių atliekų galutiniam sutvarkymui. Atliekyne bus įrengtos 3 rūsių grupės. Kiekviena grupė turės 12 rūsių ir jiems funkcionuoti reikalingą infrastruktūrą. Iš viso atliekyne numatomų patalpinti radioaktyviųjų atliekų pakuočių bendras tūris – apie 100 000 m³. Užpildžius rūsį, virš jo bus įrengta gelžbetoninė perdanga, o kai bus užpildyta visa 12 rūsių grupė, virš jos bus suformuotas daugiasluoksnis, erozijai atsparus, kaupo tipo 7 m storio molio, žvirgždo, smėlio, gargždo, augalinio grunto sluoksnių inžinerinis barjeras. Tokių barjerų funkcija – neleisti vandeniui patekti į rūsius ir maksimaliai minimizuoti radionuklidų judėjimo iš atliekyno procesą.

Atliekomis užpildyti atliekyną planuojame iki 2038 metų, po to seka aktyvus institucinės priežiūros etapas (atliekyno fizinė apsauga, aplinkos monitoringas), kuris truks ne trumpiau nei 100 metų. Pasibaigus šiam etapui – dar 200 metų turės būti ribojama ūkinė veikla.

Projekto B25 vystymosi etapai. Papasakokite kokie darbai jau atlikti?

Projektas apima paruošiamųjų darbų ir projektavimo, statybos, eksploatacijos, uždarymo ir priežiūros po uždarymo etapus. Paruošiamieji darbai prasidėjo dar 2000 metais, jų metu buvo parengta atliekyno koncepcija, parinkta aikštelė, atlikti inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai, poveikio aplinkai vertinimas. 2007 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos (dabar Ekonomikos ir inovacijų ministerija) siūlymui įrengti mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinį  atliekyną Visagino savivaldybės Stabatiškės kaimo teritorijoje. 2009-2017 metais buvo parengtas atliekyno techninis projektas, aplinkos monitoringo programa, preliminari saugos analizės ataskaita, gautas statybos leidimas bei Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencija, leidžianti statyti ir eksploatuoti paviršinį atliekyną. 2019 metais pasirašyta atliekyno statybos FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartis. 2019–2022 metais įvyko trys rangos darbų pirkimo procedūros, tačiau dėl įvairių aplinkybių sutartys su rangovais nebuvo sudarytos. 2020 metais prasidėjo atliekyno išorinės infrastruktūros (technologinio kelio iš laikinos saugyklos į atliekyną tiesimo, elektros, telekomunikacijų, inžinerinių tinklų įrengimo, modulinės katilinės statybos) planavimo ir pasirengimo pirkimams darbai. 

atliekynas
Numatomo atliekyno vieta
55
El Cabril
"El Cabril" atliekynas Ispanijoje
andra csa vue aerienne ouvrages de stockage.2 1
Center de L‘Aube (CSA) atliekynas Prancūzijoje

Trumpai išvardinkite tolesnius projekto įgyvendinimo etapus?

Atliekyne mažo ir vidutinio radioaktyvumo atliekos bus talpinamos ilgą laiką, todėl visas objektas padalintas į tris rūsių grupes, kad nereiktų iš karto statyti viso atliekyno, taip sumažinant atmosferos poveikį dar neužpildytiems rūsiams. Todėl vystant projektą, įvairių etapų metu atliekyne bus ir statomų, ir eksploatuojamų, ir jau uždaromų rūsių. Vienu metu atliekos bus vežamos ir talpinamos į du vienos grupės rūsius, kurie bus uždengti mobiliais laikinais stogais. Užpildžius eksploatuojamus rūsius konteineriais, virš jų bus įrengta gelžbetoninė perdanga, o laikinieji stogai perkelti prie kitų tos grupės rūsių. Kai bus užpildyti visi vienos grupės rūsiai, jie nedelsiant bus uždaromi įrengiant virš jų galutinį apie 7 metrų storio inžinerinį barjerą, ne tik nuvedantį kritulių vandenį nuo rūsių, bet ir saugantį konstrukcijas nuo gyvūnų ar kitos fizinį poveikį galinčios turėti veiklos.  

Kokius IAE atliekyno statybos darbus planuojama pirkti artimiausiu metu?

Tai pirmieji atliekyno B25 statybos etapai (IA ir IIA) ir išorinių lietaus kanalizacijos tinklų statybos generalinės rangos sutartis. Šie etapai apima:

* žemės darbus paruošiant visą atliekyno aikštelę (įskaitant melioracijos darbus, parengiant atskirą TDP);

* atliekyno infrastruktūros statybą (aptvėrimai, inžineriniai tinklai, vidaus keliai, telekomunikacijos, lietaus vandens baseinai, pagalbinės aikštelės, privažiavimo keliai, teritorijos drenažo sistema);

* administracinio, technologinio ir kitų pagalbinių pastatų statybą;

* I ir II grupės rūsių (2 x12 vnt.) statybą, įrengiant laikinus stogus virš kiekvieno rūsio;

* laikinos drenažo sistemos ir privažiavimo kelių prie I grupės rūsių statybą;

* šulinių, skirtų atliekyno aikštelės monitoringui, statybą;

* laikinos pastogės sekcijų virš I grupės pirmų dviejų rūsių įrengimą;

* ožinio krano įrengimą.

Apibūdinkite kuo B25 projektas galėtų būti patrauklus potencialiems rangovams?

Nors RBMK tipo atominė elektrinė yra išmontuojama pirmą kartą istorijoje, B25 atliekyno projektas nėra pirmas tokio tipo objektas pasaulyje. Panašūs radioaktyviųjų atliekų atliekynai šiuo metu statomi ir eksploatuojami tiek Europos branduolinėse valstybėse, tiek visame pasaulyje. Tad būsimą atliekyno rangovą kviečiame ne tik sėkmingai įgyvendinti ilgalaikę, daugiau nei 4 metų trukmės, sutartį, bet ir tuo pačiu papildyti savo profesinę patirtį įgyvendinant aukšto lygio techninio projekto sprendinius, parengtus pagal Prancūzijos radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūros ANDRA jau eksploatuojamo CSA (Center de L‘Aube) atliekyno koncepciją. Į perkamų darbų apimtį taip pat įeina rangovo „šaltųjų“ bandymų (bandymai be radioaktyviųjų atliekų) atlikimas ir dalyvavimas IAE atliekant „karštuosius“ bandymus (bandymus su radioaktyviosiomis atliekomis).

Todėl labai raginu ir kviečiu prisidėti prie šio išskirtinio Lietuvoje projekto, kurio sėkmingas rezultatas prisidės prie saugaus IAE radioaktyviųjų atliekų sutvarkymo nepaliekant jų ateities kartoms.    

Projekto įgyvendinimo terminai ir susitikimai su potencialiais tiekėjais‎‎

Pirkimą planuojama paskelbti 2022 m. spalio mėnesį, rangos sutartį tikimasi
pasirašyti 2023 m. II ketv. Planuojama rangos sutarties trukmė 1600 dienų.

Apžiūrėti statybvietę, užduoti rūpimus klausimus, suinteresuotus rinkos
dalyvius kviečiame jau dabar, tai pat ir pirkimo procedūros metu.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video