Top Baneris

Atnaujinta informacinės sistemos „Infostatyba“

2023 sausio 27 d.
mihai moisa HkBGbX fdQI unsplash
Unsplash nuotr.

Aplinkos ministerija ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pristato Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ įdiegtus pakeitimus, kurie sudarys galimybę klientams patogiau ir paprasčiau naudotis sistemos paslaugomis.

Informuojama, kad atsižvelgiant į klientų išsakytus poreikius dėl informacinės sistemos tobulinimo, nuo 2023 m. sausio 27 d. sudaryta galimybė dokumentus informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pasirašyti programėle „Smart-ID“. Taip pat įgyvendinti svarbūs sistemos komunikacijos funkcionalumo pakeitimai, kurie leis naudotojams patogiai ir paprastai sistemos priemonėmis susisiekti su atitinkamo prašymo nagrinėjimo procese dalyvaujančiomis institucijomis, informuojama pranešime spaudai.

Pranešama, kad 2023 m. sausio 27 d. įdiegti šie IS „Infostatyba“ pakeitimai:

1) IS „Infostatyba“ įdiegta galimybė dokumentus pasirašyti programėle „Smart-ID“. Klientai turėtų atkreipti dėmesį, kad pasirašyti dokumentus galima tik turint aukštesnio lygio „Smart-ID“ paskyrą („Smart-ID Basic“ paskyra apribota tapatybės patvirtinimo paslaugomis ir nesudaro galimybės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).

2) IS „Infostatyba“ naudotojai nuo šiol per informacinę sistemą galės komunikuoti ne tik su prašymą tikrinančiu asmeniu, bet ir kitomis procese dalyvaujančiomis institucijomis ir subjektais (statinio projektą tikrinančiais asmenimis, statybos užbaigimo komisijos nariais). Kadangi įgyvendinus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktą rekomendaciją prašymus ir projektus tikrinančių asmenų duomenys buvo paslėpti užtikrinant tikrinančio asmens neatsekamumą, įdiegtas komunikacijos funkcionalumo pakeitimas klientams itin aktualus.

Atkreipiamas dėmesys, kad siekiant maksimalaus statybos procesų skaidrumo ir duomenų atvirumo (prieinamumo) procese dalyvaujančioms institucijoms, susirašinėjimas su institucija bus matomas visiems atitinkamo prašymo nagrinėjimo procese dalyvaujantiems subjektams ir institucijoms.

3) Įdiegus pakeitimus prašymus pritarti projektiniams pasiūlymams galės pateikti ne tik prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus pateikę asmenys. Sudaryta galimybė teikiant prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams įvesti Prašymo informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus duomenis, kurio būsena „susirinkimas įvyko“, bet kuriam prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams pildančiam asmeniui. Iki šiol Prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus galėjo pasirinkti tik tas pats asmuo, kuris teikė norimą pasirinkti prašymą.

4) Panaikinta galimybė teikiant prašymą išduoti specialiuosius reikalavimus pažymėti, kad projektas neparengtas. Dabar visais atvejais reikės nurodyti numatomą statinio projekto pavadinimą.

Informuojama, kad artimiausiu metu IS „Infostatyba“ planuojama diegti ir kitus tiek institucijoms, tiek išoriniams sistemos naudotojams aktualius pakeitimus. Diegiamais atnaujinimais siekiama užtikrinti spartesnius, skaidresnius statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir statybos užbaigimo procesus, sumažinti sistemos naudotojams tenkančią administracinę naštą, užtikrinti patogesnius ir greitesnius teikiamų paslaugų administravimo ir dokumentų paieškos procesus.

Komentarai