Top Baneris

Viešųjų statinių statybai – prievolė taikyti BIM metodą

2020 birželio 1 d.

Nuo 2021 metų viešųjų statinių statybai Lietuvoje atsiras reikalavimas taikyti BIM (Building Information Modelling) metodą. Ši prievolė viešajame sektoriuje bus taikoma projektuojant naujus ar rekonstruojant statinius už 5 mln. ar daugiau eurų bei įrengiant ar pertvarkant inžinerinius statinius, kurių investicijų suma sieks 10 mln. eurų.

„Nuolatos susiduriame su viešojo sektoriaus statinių planavimo, projektavimo, statybos ir eksploatavimo, valdymo procesams skiriamų išteklių neefektyviu panaudojimu. Pasaulyje sparčiai tobulėjančios technologijos atvėrė naujas šios problemos sprendimo galimybes. Statybos sektoriuje pradėtas taikyti statinio informacinis modeliavimas, t. y. BIM metodas yra svarbus technologinis ir kokybinis pokytis, leisiantis panaikinti iki šiol vyraujantį nesuderintą ir nestruktūrizuotą duomenų ir informacijos keitimąsi tarp statybos dalyvių“, – sako aplinkos viceministras Marius Narmontas.

Nuo kitų metų taikyti BIM metodą bus privaloma projektuojant, statant ir įrengiant tik viešojo sektoriaus statinius ir kilnojamuosius objektus: elektros tinklus, dujotiekius, ryšių linijas, kabelius ir pan. Ši nuostata bus taikoma tik tuo atveju, kai statinio projektas bus rengiamas 12 ar daugiau mėnesių. Šį metodą nuo 2021 m. sausio 1 d. privalės taikyti Lietuvos automobilių kelių direkcija, AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, VĮ Turto bankas, AB „Litgrid“, AB „AmberGrid“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kitiems viešojo sektoriaus užsakovams jis bus rekomendacinio pobūdžio.

BIM yra intelektualus, 3D modeliais pagrįstas įrankis, leidžiantis efektyviau planuoti, projektuoti, statyti ir valdyti pastatus bei infrastruktūrą. BIM vienoje vietoje kaupia visą informaciją apie kiekvieną pastato komponentą. Tai suteikia galimybę bet kam pasiekti šią informaciją bet kuriame statinio statybos etape – nuo projektavimo iki griovimo. BIM leidžia jau pradinėje projekto stadijoje pamatyti, kaip planuojami pastatai atrodys ir funkcionuos realybėje, pastebėti projektavimo klaidas ar skirtingų projekto dalių neatitikimus. Tokiu būdu sumažinama klaidų ir neatitikimų rizika, optimizuojamas planavimas ir pirkimų valdymas bei išvengiama papildomų išlaidų panaudojimo. Pabaigus statybas, visa BIM metodu sukaupta informacija gali būti ir toliau naudojama eksploatuojant ir valdant pastatą.

BIM taikymui reikalingų dokumentų projektai bus parengti ir pateikti derinti su visuomene, o visą BIM metodų diegimo Lietuvoje eigą stebėti galima interneto svetainėje www.statyba40.lt, kur skelbiamos visos įgyvendinamos statybos sektoriaus skaitmeninimo iniciatyvos, priimti ir rengiami dokumentų projektai, informuojama apie naujienas.

Komentarai