Top Baneris

Užduotis – išspręsti „degantį“ statybos ir griovimo atliekų tvarkymo klausimą

2014 rugpjūčio 12 d.
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos viceministras Linas Jonauskas susitiko su 8 Vilniaus regiono savivaldybių vadovais ir specialistais. Susitikime aptarti statybos ir griovimo atliekų tvarkymo klausimai.
Atliekų tvarkymo įstatymas ir Valstybinis atliekų tvarkymo planas nustato, kad pareiga tvarkyti komunalinių, tarp jų statybos bei griovimo, atliekų sistemas, būtinas susidarančioms atliekoms tvarkyti, organizuoti atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoti atliekų tvarkymo paslaugos teikimą savo teritorijoje tenka savivaldybei.
Susitikime aplinkos viceministras L. Jonauskas pristatė Aplinkos ministerijos siūlymus, kaip spręsti statybos ir griovimo atliekų tvarkymo klausimus, kurie tapo ypač aktualūs Vilniaus RAAD nuo liepos 28 dienos uždraudus bendrovei „Bionovus“ priiminėti nerūšiuotas statybos ir griovimo atliekas iš gyventojų ir įmonių.
Susitikime su savivaldybių atstovais Aplinkos ministerijos specialistai akcentavo būtinybę įdiegti griežtą rūšiavimą statybvietėse. Pabrėžta, kad savivaldybės, išduodamos leidimus statybai, turėtų nurodyti, kaip veiklos vykdytojas turi rūšiuoti atliekas, ir sudaryti sąlygas gyventojams vežti susidarančias statybos ir griovimo atliekas į didelio gabarito atliekų surinkimo aikšteles ar kitur. Taip pat savivaldybių vadovams pasiūlyta apsvarstyti visas galimybes dėl netinkamų perdirbti statybinių atliekų šalinimo.
Viceministras L. Jonauskas paragino savivaldybių atstovus nedelsiant sušaukti Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdį šiuo klausimu. Atliekų tvarkymo įstatymas numato, kad regionų plėtros tarybos rengia ir tvirtina regioninius atliekų tvarkymo planus, kurių tikslas – suderinti savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ir šalinimo įrenginius.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video