Top Baneris

Susipažinti su Vilniaus senamiesčio tvarkymo planu – šventinis laikotarpis

2017 gruodžio 20 d.
Vilniaus senamiesčio specialusis planas
S. Žiūros nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Kultūros paveldo departamentas pranešė, kad jau parengti Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano – sprendiniai.

Planavimo pagrindu tapo KPD direktoriaus 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymas „Dėl Vilniaus senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“ (su vėlesniu pakeitimu) (toliau – specialusis planas).

Planavimo tikslas – užtikrinti Vilniaus senamiesčio ir jo teritorijos išsaugojimą bei teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždavinys – nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Vilniaus senamiesčio teritorijoje ir apsaugos zonoje.

Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis kultūros ministro ir aplinkos ministro „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), Vilniaus senamiesčio specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka. Planavimo pradžia – 2008 m., organizatorius – Kultūros paveldo departamentas.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 272 40 69, el. paštas vilnius@kpd.lt.

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8 5) 273 46 85; el. p: www.lpaminklai.lt; g.filipaviciene@lpaminklai.lt.

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html; Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose – Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 272 40 69, el. paštas vilnius@kpd.lt.

Galimybės teikti pasiūlymus per susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką (10 darbo dienų nuo paskelbimo) pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriui, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 272 40 69, el. paštas vilnius@kpd.lt.

KPD inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video