Top Baneris

Šiaulių regione pradėjo veikti mišrių komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai

2016 balandžio 13 d.
Pasidalykite straipsniu

Balandžio 7 dieną šalia Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno atidaryti pirmieji regione mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai.

Šiaulių regione įgyvendinant naujai įsigaliojusius Europos Sąjungos ir Lietuvos atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, 2012–2015 metais Šiaulių regione vykdytas projektas, kuriuo siekta įvesti atskirą žaliųjų atliekų surinkimą iš regiono individualių gyvenamųjų namų kvartalų bei įgyvendinti individualų kompostavimą namų valdose. Projekto įgyvendinimo metu iš viso įsigyta 51,5 tūkst. vienetų žaliųjų atliekų surinkimo priemonių.

Mišriame komunalinių atliekų sraute esančias biologiškai skaidžias atliekas nuspręsta apdoroti mišrių komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiuose. Numatyta, kad įgyvendinus projektą apie trečdalį Šiaulių regione susidarančių biologiškai skaidžių komunalinių atliekų bus surenkama panaudojant žaliųjų atliekų surinkimo priemones, o likusi mišrių komunalinių atliekų dalis bus apdorojama MBA įrenginiais.

Bendra projekto vertė – 7,5 mln. eurų, iš kurių 80 proc. finansuota ES Sanglaudos fondo, likusi dalis – 20 proc. – viešosios įstaigos „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ dalininkų lėšomis. Lyginant Lietuvos mastu, Šiaulių regiono projektui buvo skirta mažesnė ES lėšų dalis. Septynių savivaldybių finansinis įnašas suteikė galimybę sėkmingai įgyvendinti projektą. Įrenginio statyba buvo pradėta 2014 metų spalio 6 dieną, užbaigta 2016-ųjų sausio 19 dieną.

siauliai_atlieku_tvark_1

Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai skirti atskirti biologiškai skaidžias atliekas nuo bendrojo mišrių komunalinių atliekų srauto, patenkančio iš regiono į sąvartyną. Projektuojant įrenginius buvo atsižvelgta į ilgametę italų patirtį ir pasirinkta optimali technologija, jungianti mechaninį rūšiavimą ir biologinį atliekų apdorojimą. Planuojama, kad, dirbant dviem pamainomis, per metus bus maksimaliai apdorojama iki 80 tūkst. tonų atliekų.

Atvežtos mišrios komunalinės atliekos pirmiausia patenka į priėmimo zoną, iš ten nukeliauja į apdorojimo zoną, kurioje paskirstomos į atitinkamas frakcijas: biologiškai skaidžias atliekas – tai biologinės (maisto ir žaliosios) atliekos, popieriaus atliekos bei kitos biodegraduojančios atliekos; į lengvąją frakciją, kurią sudaro plastikas, tekstilė ir kitos lengvosios atliekos, bei sunkiąją frakciją, į kurią įeina stiklas, metalas ir kitos sunkiosios atliekos. Biologiškai skaidžios atliekos toliau apdorojamos biologinio apdorojimo įrenginiuose (biotuneliuose), kuriuose vyksta atliekų aerobinis apdorojimas. Po bioskaidžių atliekų apdorojimo susidaręs techninis kompostas ir/ar stabilatas bus naudojamas sąvartyno sluoksnių perdengimams ir kaupo uždengimui.

siauliai_atlieku_tvark_2

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą ir pradėjus mechaninį biologinį atliekų apdorojimą, bus įvykdytas Europos Sąjungos reikalavimas – iki 2020 metų nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos sudarys ne daugiau kaip 35 procentus 2000 metų biologiškai skaidžių komunalinių atliekų kiekio. Vykdant kokybišką atliekų rūšiavimą bei biologiškai skaidžių atliekų apdorojimą, pailgės ir sąvartyno tarnavimo laikas, nes sumažės sąvartyne šalinamų atliekų kiekiai.

siauliai_atlieku_tvark_3


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video