Top Baneris

Savivaldybių vyriausieji architektai padės kurti darnią aplinką

2014 gegužės 12 d.
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos ministerija siūlo įteisinti savivaldybės vyriausiojo architekto pareigybę bei funkcijas ir šiuo tikslu rengia Teritorijų planavimo, Statybos įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus. Ruošiant šias pataisas, pasak Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktoriaus Mariaus Narmonto, bus atsižvelgta į konkrečius šalies savivaldybių vyriausiųjų architektų pasiūlymus.

Ministerija neseniai surengė šių architektų apklausą. Visi respondentai teigiamai atsakė į klausimą, ar turėtų būti įteisinta vyriausiojo architekto pareigybė savivaldybės administracijos struktūroje ir apibrėžtos jo funkcijos. Apklaustieji pažymėjo, kad labiausiai pasigenda galimybės dalyvauti įgyvendinant savivaldybės teritorijų planavimo, urbanistikos, statinių projektavimo, architektūros, žemės sklypų formavimo ir kraštovaizdžio politiką, kuriant kokybišką architektūriniu ir urbanistiniu požiūriu gyvenamąją aplinką.

Šiais klausimais savivaldybių vyriausieji architektai diskutavo ir per balandžio pradžioje vykusią savo metinę konferenciją. Jos dalyviai pasiūlė patikslinti įstatymus – įtvirtinti savivaldybės vyriausiojo architekto pareigybę ir nustatyti tokias jo pareigas ir teises, kurios leistų dalyvauti žemės tvarkymo, teritorijų planavimo ir statybos procesuose, taikant profesionalias architekto žinias – teikti privalomas išvadas, pasiūlymus, tikrinti ir tvirtinti planinius bei projektinius sprendinius ir pan. Kiekvienoje savivaldybėje turėtų būti vyriausiajam architektui pavaldus padalinys, kuris tiesiogiai spręstų visus jos teritorijos darnaus funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus.

Aplinkos ministerija, rengdama Teritorijų planavimo, Statybos įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, numato sudaryti sąlygas savivaldybės vyriausiajam architektui tiesiogiai dalyvauti teritorijų planavimo procese, išskirti architekto žinių ir profesinės patirties reikalaujančias procedūras, kurios užtikrina darnų aplinkos vystymą ir architektūros kokybę, ir pavesti jam atlikti šias procedūras. Taip pat siūlys, esant reikalui, vyriausiajam architektui suteikti galimybę vertinant architektūrinius sprendinius pasitelkti kolektyvinio ekspertinio vertinimo institucijas.

Parengta pagal www.am.lt


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video