Top Baneris

Saulės elektrinės: ką būtina žinoti apie A++ energinio naudingumo klasės reikalavimus

2021 balandžio 12 d.
musterhaus web
Asociatyvi nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pastebi, kad pastaruoju metu vis daugiau gyventojų siekia už elektrą mokėti mažiau, tapti nepriklausomais nuo elektros energijos tiekėjų ir prisidėti prie ekologiškesnės aplinkos kūrimo.

Nemažai gyventojų savo būstuose pasirenka naudoti saulės elektrinės energiją. Nekilnojamojo turto savininkams, nusprendusiems pasirinkti saulės energiją, pirmiausia aktualu žinoti, ar šis energijos šaltinis priskirtinas prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir ar su saulės elektrinėmis galima pasiekti A++ energinio naudingumo klasę.

Statybos inspekcija primena, kad statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį pateiktas po 2021 m. sausio 1 d., kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, statybos darbai pradėti po 2021 m. sausio 1 d., – energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++. Šiai klasei priskiriami labai aukšto energinio naudingumo pastatai, juose energijos sunaudojimas beveik lygus nuliui arba labai mažas, o didžiąją sunaudojamos energijos dalį sudaro atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant vietoje ar netoliese pagamintą atsinaujinančių išteklių energiją (STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (Reglamentas) 4.17 punktas).

Primename, kad energijos beveik nevartojančiu laikomas pastatas, kurio energinis naudingumas, nustatytas pagal normatyvinius statybos techninius dokumentus, yra labai didelis ir kuriam energijos arba beveik nesuvartojama, arba suvartojama labai mažai.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2 straipsnio 2 punkte apibrėžta, kad atsinaujinančių išteklių energija– taienergija iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių: vėjo, saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje, energija.

Apibendrinant teisės aktų nuostatas teigtina, kad saulės energija priskiriama atsinaujinančių išteklių energijai. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad vien tik atsinaujinančių išteklių energijos naudojimas savaime nereiškia, jog pastatas bus priskirtas A++ energinio naudingumo klasei. Pastatai priskiriami A++ energinio naudingumo klasei, jei jie atitinka visus Reglamento 1 lentelėje išvardytus reikalavimus, tarp jų ir reikalavimą, kad didžiąją sunaudojamos energijos dalį turi sudaryti atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant vietoje ar netoliese pagamintą atsinaujinančių išteklių energiją. Tad energija, gaunama iš nutolusios saulės elektrinės (ar jos dalies), gali būti laikoma atsinaujinančios energijos šaltiniu, reikalingu A++ energinio naudingumo klasei pasiekti (Reglamento 2 priedo 89 punkte numatyti skaičiavimai, kuriais vadovaujantis nustatoma pastate sunaudotos energijos dalis Kers (vnt.) iš atsinaujinančių išteklių). Pastato energinio naudingumo klasė projektuojama atliekant Reglamente nurodytus skaičiavimus, o patvirtinama, kai pastačius pastatą nustatyta tvarka gaunamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Saulės energijos elektrinės (ar jos dalies) nuosavybę patvirtinantys dokumentai bei saulės elektrinės įrangos dokumentacija gali būti laikomi dokumentais, pagrindžiančiais projekto sprendinius dėl atsinaujinančios energijos šaltinio parinkimo konkretiems pastatams.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video