Top Baneris

Rekonstruoti LNDT – keturi pretendentai

2016 rugpjūčio 5 d.
SA archyvo nuotr.
SA archyvo nuotr.

Lietuvos nacionalinio dramos teatro (LNDT) rekonstrukcijos ir modernizavimo darbų tarptautiniame atvirame konkurse – finišo tiesioji. Vakarykščiame posėdyje Viešojo pirkimo komisija atplėšė vokus su techniniais pasiūlymais būsimajai LNDT rekonstrukcijai. Viešajame konkurse sulaukta keturių dalyvių.

Artimiausiame posėdyje komisija vertins tiekėjų atitiktį konkurso sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams. Dar vėliau bus vertinamos techninės pasiūlymų dalys tų tiekėjų, kurių kvalifikacija bus pripažinta tinkama. Taip pat bus priimtas sprendimas, ar reikalingi ir kokie reikalingi ekspertai techninių pasiūlymų vertinimui.

LNDT įgyvendina projektą „Lietuvos nacionalinio dramos teatro renovacija ir modernizavimas“, kuris planuojamas finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF)) investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ lėšomis.

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų (ERPF) investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-304 priemonės „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ lėšomis; Valstybės kapitalo investicijų programos ir/arba kitų šaltinių lėšomis, nuosavomis lėšomis.

Įgyvendinant energetinę projekto dalį bus atliktas išorinių sienų, stogo, perdangos virš nešildomo rūsio bei perdangos, kuri ribojasi su išore bei grindų ant grunto šiltinimas, švieslangių, langų, durų / vartų pakeitimas. Taip pat bus modernizuotos esamo pastato inžinerinės sistemos: šildymo ir karšto vandens, vėdinimo sistemos, elektros instaliacija ir apšvietimo sistema. Šios dalies preliminari statybos darbų vertė gali siekti 8 mln. eurų.

Kultūros ministerija finansuos visų reikalingų techninių ir pagalbinių patalpų įrengimą. Planuojama, kad bus bus įrengta Mažoji salė, Kamerinė salė, scena, vietos žiūrovams, garso ir vaizdo operatorių patalpos, įrangos aptarnavimo, režisieriaus kabinetas, papildomos kavinės ir kitos aptarnavimui reikalingos patalpos. Žiūrovų salėje bus įrengtos transformuojamos pakilos, kad salės erdvė galėtų būti pritaikoma įvairiems renginiams ar repeticijoms. Šios dalies preliminari statybos darbų vertė gali siekti iki 5 mln. eurų.

LNDT inf.

Komentarai