Top Baneris

Pratęstas sostinės senamiesto tvarkymo plano svarstymas

2016 sausio 20 d.
Pasidalykite straipsniu

Kultūros paveldo departamentas pranešė, kad pratęstas baigiamo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano ir sprendinių viešinimo laikotarpis.

Sprendinių viešinimo laikotarpio pabaiga Kultūros ministerijos nurodymu pratęsiama iki 2016 m. vasario 1 dienos.

Planavimo tikslas: užtikrinti Vilniaus senamiesčio ir jo teritorijos išsaugojimą taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždavinys: nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Vilniaus senamiesčio teritorijoje ir apsaugos zonoje.

Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), Vilniaus senamiesčio specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2008 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD) Vilniaus skyrius, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 10 15, (8-5) 210 98 46, el. p. vilnius@heritage.lt.

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, tel.: (8 5) 273 46 85; el. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt; Vincas.Brezgys@vplanas.lt; www.lpaminklai.lt.

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: www.kpd.lt.

Su „popierinėmis“ planavimo medžiagos versijomis galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo – KPD Vilniaus skyriaus patalpose, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. (8-5) 273 10 15, (8-5) 210 98 46, el. p. vilnius@heritage.lt, Kultūros ministerijoje, tel. (8-5) 219 3459 ir Vilniaus Senamiesčio Atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, Vilnius, tel. (8-5) 212 2535.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas raštu galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui KPD Vilniaus skyriui, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 10 15, (8-5) 210 98 46, el. p. vilnius@heritage.lt iki 2016-02-01.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video