Top Baneris

Paskelbti Lietuvos dizaino tarybos nariai

2019 gegužės 10 d.
Lietuvos dizaino taryba, Rūta Valušytė
Kauno technologijos universiteto Dizaino centro vadovė Rūta Valušytė. KTU nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Vadovaudamasis Lietuvos dizaino tarybos nuostatais, kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas patvirtino jos sudėtį. Joje ir KTU Dizaino centro vadovė Rūta Valušytė.

Lietuvos dizaino tarybos uždavinys – prisidėti prie ilgalaikės tęstinės dizaino politikos formavimo: teikti kultūros ministrui, ekonomikos ir inovacijų ministrui, taip pat institucijoms pagal poreikį siūlymus ir rekomendacijas dėl dizaino srities strateginio planavimo, plėtros programų, priemonių, jų tikslų ir siektinų rezultatų, valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių. Taryba taip pat teiks pasiūlymus dėl dizaino paveldo išsaugojimo, Lietuvos dizaino industrijos tarptautinio konkurencingumo stiprinimo, dizaino sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir tobulinimo, kitais dizaino srities klausimais, kuriuos kultūros ministras ir ekonomikos ir inovacijų ministras pateiks tarybai svarstyti.

Dizaino tarybos nariais paskirti: asociacijos „Dizaino forumas“ valdybos narė Audronė Drungilaitė, dizaineris, Vilniaus dailės akademijos doktorantas Vytautas Gečas, Vytauto Didžiojo universiteto Mados dizaino studijų programos koordinatorė Rita Kaupelienė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Grafinio dizaino katedros vedėjas Jonas Malinauskas, Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos narė Eglė Opeikienė, Lietuvos grafinio dizaino asociacijos narys Algirdas Orantas, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Vaičiūnienė, šios ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Inovacijų politikos skyriaus vedėjas Liutauras Valickas, Kauno technologijos universiteto Dizaino centro vadovė Rūta Valušytė. Tarybos sekretore paskirta Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausioji specialistė Milda Vakarinaitė.

Pagal tarybos nuostatus ją sudaro 9 nariai: trejų metų laikotarpiui Ekonomikos ir inovacijų ministerija į tarybą deleguoja 2 narius, Kultūros ministerija – 4 narius, kurie atstovauja dizaino krypties studijas vykdančioms aukštosioms mokykloms, Lietuvos regionams ir dizaino sritims, po vieną narį deleguoja Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, asociacija „Dizaino forumas“, Lietuvos grafinio dizaino asociacija.

Kultūros ministerijos ir KTU inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video