Top Baneris

Paskelbtas naujas statybos produktų darniųjų standartų sąrašas

2014 rugpjūčio 14 d.
Pasidalykite straipsniu

Europos Komisija oficialiai paskelbė atnaujintą statybos produktų darniųjų standartų sąrašą.
Lietuvos statybos produktų, kuriems taikomi darnieji standartai, gamintojai, siekiantys savo produktus paženklinti CE ženklu ir pateikti juos į Europos Sąjungos vidaus rinką, privalo pagal atitinkamą darnųjį standartą atlikti tų produktų eksploatacinių savybių vertinimo bei tikrinimo procedūras ir parengti eksploatacinių savybių deklaracijas.
Statybos produktams taikomi darnieji standartai rengiami tarpusavyje derinant nacionalines taisykles, nacionalines technines specifikacijas ir kitus dokumentus taip, kad statybos produktų gamintojams neatsirastų kliūčių platinti savo produkcijos visoje ES vidaus rinkoje.
Ankstesnis darniųjų standartų sąrašas buvo paskelbtas prieš metus. Atsižvelgiant į tai, kad Statybos produktų direktyva buvo pakeista Statybos produktų reglamentu, kai kurie minėtame sąraše nurodyti darnieji standartai buvo peržiūrėti pakeičiant jų priedus, susijusius su statybos produktų eksploatacinėmis savybėmis, jų pastovumo vertinimu, tikrinimo metodais, eksploatacinių savybių deklaracijomis, CE ženklinimo turiniu ir kt.

AM inf.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video