Top Baneris

Pasistūmėta dviejų Naujamiesčio objektų tobulinimo projektuose

2019 rugsėjo 25 d.
maketas LAS
LAS nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus skyriaus architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba neseniai vykusiame susitikime svarstė dviejų reikšmingų projektų ateitį – sklypo  Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimo bei gydymo paskirties pastato Pylimo g. 3 (Centro poliklinika) rekonstravimo klausimus. Pirmuoju klausimu nuspręsta inicijuoti ne tik sklypo Gynėjų g. 14 , bet ir visos gretimos teritorijos konkursą užstatymo koncepcijai ir architektūrinei idėjai nustatyti. Antruoju – priimta konkretesnių sprendimų.

Nuspręsta skelbti konkursą užstatymo koncepcijai ir architektūrinei idėjai nustatyti

Sklypo  Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype A. Tumėno g. 6, Vilniuje, kuriuos parengė UAB „Unitectus“ (projekto vadovė Jurgita Kiaurakytė), pristatė projekto autorius Tumas Mazūras,  recenzavo  Saulius Pamerneckis; objekto autoriai architektai Tumas Mazūras ir Tauras Paulauskas.

Sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimui sklype A. Tumėno g. 6, Vilniuje, nustatant šiam sklypui maksimalų pastatų aukštį iki 61 metro (II variantas – iki 72 m), užstatymo tankumą iki 80 procentų ir intensyvumą iki 5,0, visi posėdyje dalyvavę ekspertai nepritarė. Pažymėta, kad naujai parengtuose Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose, kurie šiuo metu jau suderinti su institucijomis, šioje teritorijoje atsisakyta aukštybinių pastatų (didesnių kaip 35 m), atsižvelgiant į LAS Vilniaus skyriaus architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos 2018-06-21 pateiktas išvadas ir rekomendacijas (protokolas Nr. 18-03-I).

Rekomenduota, išnagrinėjus Naujamiesčio Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą dėl vietovės vertingųjų savybių, inicijuoti ne tik minėto sklypo, bet ir visos gretimos teritorijos konkursą užstatymo koncepcijai ir architektūrinei idėjai nustatyti ir tik po to koreguoti detalųjį planą. Numatant pastatų aukštį, neviršyti 35 metrų ribos.

Ieškos kontekstualesnių sprendimų aplinkiniam užstatymui

Gydymo paskirties pastato Pylimo g. 3 rekonstravimo projektinius pasiūlymus, kuriuos parengė UAB „Projektai ir Co“ (projekto vadovė Raimonda Razulevičienė), pristatė projekto autorė Rasa Paulauskaitė, recenzavo Tadas Balčiūnas.

Visi posėdyje dalyvavę ekspertai, vertindami pateiktus gydymo paskirties pastato Pylimo g. 3, Vilniuje, rekonstravimo projektinius pasiūlymus, konstatavo, kad neišspręstas sklypo užstatymas gatvių ir sankryžos atžvilgiu, abejotinas mastelis konteksto atžvilgiu ir neįprasmintas užstatymo tipas, todėl tolimesnėje projektavimo eigoje rekomenduojama:

  1. Išsiaiškinti saugomas sklypo vertingąsias savybes pagal Naujamiesčio Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą ir jas įgyvendinti projekto sprendiniuose;
  2. Sklypo užstatymui taikyti perimetrinį užstatymo tipą būdingą Naujamiesčiui, architektūrinėje išraiškoje siekti kontekstualesnių sprendinių aplinkiniam užstatymui (mastelis, stiklo ir aklinų plokštumų santykis), ypatingą dėmesį skirti Pylimo ir K. Kalinausko gatvių išklotinėms bei užstatymui prie K.Kalinausko-Pylimo gatvių sankryžos;
  3. Pastato rekonstravimo sprendiniuose paieškoti vieningo užstatymo sprendimo apjungiant naujai projektuojamą ir esamus pastatus bei išnaudojant vidines erdves. Numatyti statybų etapiškumą.

Atkreipti dėmesį, kad su projektuojamu užstatymu nutraukiama galimybė suformuoti pėsčiųjų traktą (lygiagretų Pylimo gatvei) tarp P. Cvirkos ir Reformatų skverų – tikslinga išsaugoti pėsčiųjų ryšius.

Lietuvos architektų sąjungos info.

 


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video