Top Baneris

Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos perkeliamos į elektroninę erdvę

2018 sausio 3 d.
kadastro duomenų bylos
Pasidalykite straipsniu

Šįmet, galutinai atsisakius popierinių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų rengimo, turto savininkai taupys laiką, o popierinių bylų pakeitimas elektroninėmis leis automatizuoti procesus ir užtikrins efektyvesnį bendradarbiavimą tarp institucijų bei matininkų.

Gruodžio pabaigoje Vyriausybės nutarimu pakeitus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, įtvirtinta, kad nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylos tikrinti ir derinti Nacionalinei žemės tarnybai ir / arba Registrų centrui bus teikiamos tik elektroniniu būdu per Registrų centro sukurtas ir tvarkomas Nekilnojamojo turto registro posistemes „Matininkas“ ir „GeoMatininkas“. Tai reiškia, kad visi su nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylomis susiję darbai – jų parengimas pateikimui, pateikimas, tikrinimas, derinimas ir kadastro duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą – bus atliekami tik elektroninėmis priemonėmis.

Nekilnojamojo turto savininkams tai leis taupyti laiką ir išvengti Nacionalinės žemės tarnybos ar Registrų centro durų varstymo. Žmonėms, norintiems suformuoti naujus, padalyti, sujungti ir kitaip pertvarkyti turimus žemės sklypus ar pakeisti jų kadastro duomenis, su popierinėmis bylomis nereikės vaikščioti po įvairias institucijas – su jomis nuotoliniu būdu bendraus tik matininkas.

Įregistravus žemės sklypą ir teises į jį, savininkas sklypo kadastro duomenų bylą galės gauti elektroniniu formatu, o jei pageidaus – ir įprasta „popierine“ forma. Visos elektroninės nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylos bus saugomos vienoje vietoje – Registrų centro duomenų saugykloje.

Naujoji tvarka ne tik supaprastins duomenų įregistravimo procesus, bet ir padės sutaupyti. Žemės ūkio ministerijos skaičiavimais, elektroninių kadastro duomenų bylų sukūrimo ir pateikimo išlaidos turėtų būti mažesnės nei matininkai iki šiol patirdavo rengdami popierines bylas ir jas po keletą kartų veždami į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinius padalinius. Be to, duomenų teikimas elektroniniu būdu leis išvengti galimų techninių klaidų – duomenų kokybės kontrolės sistema jas eliminuoja nuo pat pirmojo elektroninės bylos rengimo žingsnio.

Matininkų kaštus sumažins ir reikalavimo žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo metu apskaičiuoti sklypo vidutinę rinkos vertę panaikinimas. Nuo šiol vidutinę rinkos vertę pagal kasmet atnaujinamus masinio vertinimo dokumentus apskaičiuos Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas – Registrų centras, gavęs savininko prašymą įregistruoti žemės sklypą ar pakeisti jo duomenis kadastre.

Daugelis matininkų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų elektronines bylas rengė dar prieš minėtus pakeitimus. Nekilnojamojo turto registro posistemėje „GeoMatininkas“ nuo 2015 m. jau parengta daugiau nei 41 tūkst. žemės sklypų kadastro duomenų elektroninių bylų, iš kurių 28 tūkst. parengtos vien per 2017 metus. Tuo metu Nekilnojamojo turto registro posistemėje „Matininkas“ nuo 2010 m. parengta jau daugiau nei 5 mln. statinių kadastro duomenų elektroninių dokumentų.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video