Top Baneris

„Misionierių namų“ statytojai teisybės ieško Vyriausybėje

2017 liepos 12 d.
VTPSI nuotr.
VTPSI nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Bendrovė „Misionierių namai“ statybų Vilniaus Subačiaus gatvėje teisėtumą bando įrodyti Vyriausybėje. Į Vyriausybės narius projekto plėtotojai kreipėsi su prašymu atkreipti dėmesį į, jų nuomone, pažeistas investuotojo teises. Bendrovė tikisi tarpinstitucinį konfliktą spręsti derybomis, o nepavykus to padaryti žada kreiptis į tarptautinį arbitražo teismą.

Primename, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) įpareigojo bendrovę „Misionierių namai“ sustabdyti savavališkas statybas nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objekto teritorijoje, žemės sklype Subačiaus g. 26, Vilniuje, ir pašalinti jos padarinius. Šiuo metu statybos darbai gali būti vykdomi tik gretimame žemės sklype Subačiaus g. 20, kuriame jie atliekami pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotą leidimą. Dėl leidimo panaikinimo į teismą kreipėsi ir Generalinė prokuratūra.

Bendrovė „Misionierių sodai“ primena, kad Kultūros ministerija, jai pavaldus Kultūros paveldo departamentas ir Vilniaus miesto savivaldybė įmonei suteikė teisę statyti gyvenamąjį kompleksą „Misionierių sodai“, o teisę užginčijo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekcija (VTPSI) ir Valstybinė kultūros paveldo komisija (VKPK).

Nepaisydamos to, kad statytojas dar sausio mėnesį gavo statybos leidimą ir jau kone pusmetį vykdo statybos darbus, VTPSI ir VKPK birželio mėnesį kreipėsi į Generalinę prokuratūrą su prašymu inicijuoti bylą teisme siekdamos panaikinti apie penkerius metus valstybės institucijų rengtą ir derintą teritorijos specialųjį planą bei statybos leidimą.

Tol, kol vyks ginčas prašoma uždrausti bendrovės vykdomas statybas bei apriboti galimybę disponuoti visais bendrovės statiniais, esančiais specialiuoju planu suplanuotoje teritorijoje.

„Tapau situacijos įkaitu: vienų valstybinių institucijų patvirtintus projektus ir išduotus leidimus prašo anuliuoti kitos“, – sako bendrovės „Misionierių namai“ akcininko atstovas Mindia Gadaevi. – Įšaldytos investicijos, beveik 10 metų tvarkomi dokumentai ir, galiausiai, tarpinstitucinis kompetencijų kvestionavimas. Jau dabar patiriame nemenkus nuostolius, o, sustabdžius projektą, nuostoliai tik didės.“

Vadovaudamasis investicijų apsaugos sutartimi bendrovės „Misionierių namai“ akcininkas prašo Vyriausybės inicijuoti tarpinstitucines derybas ir, atsižvelgus į visas reikšmingas aplinkybes, priimti sprendimą dėl investuotojo teisių užtikrinimo. Taip pat prašoma nutraukti bendrovės ir į ją investavusio investuotojo teisių ir turtinių interesų persekiojimą.

„Esame įsitikinę, kad prašymas nutraukti teisėtas statybas, vykdomas pagal specialųjį planą, kurį tikrino ir tvirtino atsakingos šalies institucijos, pažeidžia tarptautinės ir nacionalinės teisės reikalavimus užtikrinti investicijų apsaugą ir teisinio reguliavimo aiškumą bei stabilumą. Taip pat manome, kad tai pažeidžia ir tarptautinį susitarimą dėl investicijų skatinimo bei apsaugos, kurį Lietuvos ir Gruzijos vyriausybės pasirašė 2005 metais“, – sako M. Gadaevi.

„Lietuva yra teisinė valstybė ir tikiu, kad čia galioja teisė, – sako M. Gadaevi. – Valstybės kompetentingų institucijų veiksmai ir priimti sprendimai, įskaitant šalies teisės aktus, sukūrė pagrįstą ir teisėtą lūkestį, jog mano vykdomos investicijos ir teisės į nekilnojamojo turto įsigijimą bei pritaikymą privačiai funkcijai bus saugomos.“

Bendrovė „Misionierių namai“ buvusį ligoninės pastatų kompleksą Vilniaus Subačiaus gatvėje viešo aukciono būdu iš Vilniaus miesto savivaldybės už 15,9 mln. eurų įsigijo dar 2007 metais.

Projektą „Misionierių sodai“ vykdo bendrovė „Misionierių namai“, kurios vienintelis akcininkas yra Kipre registruota bendrovė HJKH Holdings Limited, o pastarosios vienintelis akcininkas – Gruzijos pilietis Romanas Pipia.

Bendrovės pateikta statybų projekto „Misionierių sodai“ išsami eigos chronologija:

2007 m. patvirtintas Vilniaus miesto bendrasis planas, kuriame aptariamasis sklypas priskirtas prie „Senamiesčio“ teritorijos su prioritetine gyvenamąja paskirtimi, teritorija į vakarus ir šiaurę nuo jo – prie „Miesto želdynų“.

2007 m. viešojo aukciono būdu Vilniaus miesto savivaldybė pardavė pastatus su valstybinės žemės nuomos teise UAB “Misionierių namai” už 55 mln. Lt. Buvo nupirkti statiniai, tarp kurių yra ir Vaikelio Jėzaus vaikų prieglaudos pastatas (perstatytas/rekonstruotas/dalinai nugriautas statant 1976-1978 metais ligoninę), slėptuvė, transformatorinė;

2008–2009 m. atlikti taikomieji moksliniai tyrimai (istoriniai, architektūros, polichromijos, geologijos ir archeologiniai);

2010 m. lapkričio mėn. pradedamas rengti sklypo Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje, specialusis planas (toliau – Specialusis planas). Planavimo uždaviniai: nustatyti (pakeisti) Vienuolyno statinių ansamblio teritorijos ir apsaugos zonos ribas bei jų plotus, nustatyti (pakeisti) paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Vienuolyno statinių ansamblyje, jo teritorijoje bei apsaugos zonoje. Planavimo organizatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos;

2011-2013 m. rengiami privalomi specialiojo plano svarstymai, aptarimai, galimybių studijos, atliekami papildomi tyrimai;

2013.05.17 KPD VTP savo sprendimo pritarė Vienuolyno statinių ansamblio teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano koncepcijai;

2014.05.29 Kultūros ministro įsakymu sudaroma ekspertų darbo grupė, skirta įvertinti Vienuolyno statinių ansamblio paveldo apsaugos specialųjį planą – paveldotvarkos koncepciją;

2014.07.02 pritariama Vienuolyno statinių ansamblio teritorijos ir apsaugos zonos paveldotvarkos projekto koncepcijai ir įpareigojama surengti kartu su Lietuvos architektų sąjunga architektūrinės idėjos konkursą, su tikslu viešojo architektūrinio konkurso metu išrinkti labiausiai tinkantį šiai vietai projektą. Į šio konkurso komisijos sudėtį įėjo Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas Marius Pranas Šaliamoras, Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Artūras Blotnys, Kultūros paveldo departamento pavaduotojas Algimantas Degutis, specialaus plano projekto vadovė Giedrė Miknevičienė ir kiti specialistai. Konkursiniai darbai viešai eksponuoti LAS patalpose bei interneto svetainėje;

2014.07.03 Vienuolyno statinių ansamblio specialiojo plano koncepciją patvirtino Kultūros ministerija;

2014 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos architektų sąjunga paskelbė viešąjį konkursą;

2014.10.02 architektų bendrovė „DO architects“ laimi architektūrinės idėjos konkursą. Laimėjimo pagrindinės priežastys: 1978 metais statytą ligoninę pasiūlyta rekonstruoti į atskirus korpusus, atsuktus galais į šlaitą, planuojamo sklypo želdinius pasiūlyta vizualiai sujungti su Vilniaus miesto bendrajame plane numatytais tvarkyti miesto želdynais, vietoje dabartinės slėptuvės formuojama viešoji erdvė, neatstatoma nugriauta Vaikelio Jėzaus prieglaudos korpuso dalis, kuri reikšmingai konkuruotų su Vilniaus miesto gynybinės sistemos bastėja ir Vienuolyno statinio ansambliu;

2015.03 gaunamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas su teigiama patikrinimo išvada;

2015.06.25 Vilniaus Arkivyskupija pritarė Specialiajam planui pasirašydama sutartį su Bendrove;

2015.06 pradedami detalieji archeologiniai tyrimai;

2015.07.31 gaunamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos “Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas” Nr. TP5-18 su teigiama patikrinimo išvada, leidžiantis tvirtinti specialųjį planą;

2015.08.31 Kultūros ministras priėmė įsakymą Nr. ĮV-558 „Dėl Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas kultūros vertybių registre 761) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“, kuriuo patvirtino Vienuolyno statinių ansamblio Subačiaus g. 24, 26, 28 Vilniuje, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą – teritorijos ribų planą ir paveldotvarkos projektą;

2015.09.17 „Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas kultūros vertybių registre 761) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas registruotas LR Teritorijų planavimo dokumentų registre, teritorijų planavimo dokumento Nr. T00076948;

2015.09 projektas pateikiamas derinimui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Kultūros vertybių apsaugos skyriui ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriui;

2015.11 KPD Vilniaus skyrius pateikia projektinius pasiūlymus Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, išskirtines visuotines vertes išsaugojimo ir tausojimo naudojimo priežiūros komisijai, sudarytai prie Kultūros ministerijos (toliau – Komisija);

2015.12.02 Komisija pasiūlo kreiptis į ICOMOS Lietuvos nacionalinį komitetą (toliau – ICOMOS LNK) dėl vertinimo, ar planuojami darbai nepažeis Vilniaus senamiesčio išskirtinės visuotinės vertės;

2015.12.10 suderinami projektiniai pasiūlymai, su įpareigojimu prieš ruošiant techninį projektą gauti ICOMOS LNK vertinimą;

2016.01 pasirašoma sutartis su ICOMOS LNK;

2016.01 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus techninio projekto rengimui;

2016.03 VGTU mokslo analizės ir tyrimų laboratorijoje užsakomi urbanistiniai tyrimai (VGTU Urbanistikos katedra, doc. dr. D. Dijokienė);

2016.03.03 UAB “Kultūros vertybių paieška” (archeologė J.Stankevičiūtė) pateikė 2015 metais atliktų detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaitą;

2016.04.01 pateiktas daugiabučio gyvenamojo namo Subačiaus g. 20,22, Vilniuje, projektinių pasiūlymų vertinimas „Dėl galimo poveikio Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinei visuotinei vertei“ (dr. Gintautas Zabiela, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertizės specialistės Daina Ferguson, Irena Kliobavičiūtė), kuriame nustatyta, kad planuojami techninio projekto sprendiniai nepažeidžia Vilniaus išskirtinės visuotinės vertės;

2016.04.28 KPD VTP suteikė leidimą atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus (Nr. LPV-31);

2016.05.27 gautas atkuriamo ir naujai formuojamo užstatymo principų tyrimas Subačiaus g., Vilniaus senamiestyje (VGTU Urbanistikos katedra, doc. dr. D. Dijokienė);

2016.06.30 Valstybinė kultūros paveldo komisija raštu kreipėsi į įvairias atsakingas institucijas, nurodydama, kad ji susipažino su aukščiau nurodytų ICOMOS LNK projektinių pasiūlymų vertinimu ir peržiūrėti projektuojamus sprendinius, galimai pažeisiančius Vaikelio Jėzaus prieglaudos pastato vertingąsias savybes ir autentiškumą, valstybės saugomos Misionierių vienuolyno tvoros vertingąsias savybes ir Vilniaus senamiesčio vertingąsias savybes, į kurias buvo atsižvelgta;

2016.08.01 gautas Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto specialiosios paveldosaugos ekspertizės aktas (A. Gvildys);

2017.01.11 Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė UAB „Misionierių namams“ Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-01-170111-00041, suteikiantis teisę realizuoti techniniame projekte numatytus sprendinius – rekonstruoti ir statyti gyvenamosios paskirties pastatus.

„Misionierių sodai“ inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video