Top Baneris

Kviečiama teikti paraiškas LIFE programai

2019 balandžio 15 d.
LIFE programos
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos ministerija kviečia teikti paraiškas LIFE programos paramai pagal jau paskelbtą Europos Komisijos šiemetinį kvietimą. Projektams, skirtiems aplinkos apsaugai ir klimato kaitos poveikiui švelninti bei prisitaikyti prie jo, numatyta beveik 400 mln. eurų.

Šiuos projektus gali vykdyti visi ES registruoti juridiniai asmenys: viešosios įstaigos, savivaldybės, tyrimų centrai ir universitetai, privačios įmonės, nevyriausybinės organizacijos.

LIFE Aplinkos paprogramės projektų paraiškoms bus taikoma dviejų etapų schema, o Klimato paprogramės projektams šiemet dar išliks vieno etapo tvarka. Informacijos apie paraiškų teikimo tvarką galima rasti čia.

Pareiškėjai, Lietuvoje planuojantys įgyvendinti LIFE programos remiamus projektus, gali tikėtis valstybės paramos. Bendrojo finansavimo lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. (išimtinais atvejais – iki 35 proc., o jeigu teikiamas integruotasis projektas – iki 40 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Visais atvejais paramos gavėjai privalo prisidėti savo lėšomis.

Paraiškas dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo iš valstybės biudžeto Klimato paprogramės projektams ir abiejų paprogramių integruotiesiems projektams Aplinkos ministerijai reikia pateikti iki š. m. birželio 14 d., o Aplinkos paprogramės projektams, kuriuos Europos Komisija atrinks dviem etapais, – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo koncepcijų atrinkimo ir EK kvietimo teikti paraiškas dienos. EK pranešimus pareiškėjams apie projektų koncepcijų patvirtinimą turi pateikti spalio mėnesį.

Išsamesnės informacijos gali suteikti LIFE kontaktiniai asmenys – Aplinkos ministerijos ES investicijų ir ekonominių priemonių departamento ES investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Alčauskienė (tel. 8 706 63532, el. p. sigita.alcauskiene@am.lt), Klimato paprogramės klausimais – Klimato kaitos valdymo grupės patarėja Lina Čeičytė (tel. 8 706 61855, el. p. lina.ceicyte@am.lt).

AM inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video