Top Baneris

Kviečia įteisinti individualius gėlo vandens gręžinius

2023 balandžio 20 d.
vandens grezinio iteisinimas
Pexels nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Nuo 2022 m. gegužės mėn. iki 2025 m. gegužės 1 d. veikia Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas, kuris numato galimybę įteisinti iki šiol neįregistruotus gręžinius.

Vadovaujantis Žemės gelmių įstatymo (16 straipsnio 2 dalimi) požeminio vandens išteklių naudojimui leidimas nereikalingas naudojant (1) gėlą požeminį vandenį, jeigu asmuo šeimos, namų ūkio reikmėms arba nekomercinei ūkinei veiklai vykdyti išgauna iš požeminio vandens vandenvietės, kurioje yra vienas gręžinys arba keli gręžiniai, mažiau kaip iki 10 m3 gėlo požeminio vandens per parą ir / arba (2) gėlą požeminį vandenį, jeigu žemės ūkio veiklą, išskyrus žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, vykdantis asmuo išgauna iš požeminio vandens vandenvietės, kurioje yra vienas gręžinys arba keli gręžiniai, mažiau kaip 100 m3 gėlo požeminio vandens per parą, skaičiuojant metinį vidurkį, rašoma Geologijos tarnybos pranešime.

Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos apraše nurodyta, kokius duomenis ir dokumentus Lietuvos geologijos tarnybai turės pateikti norintis įteisinti Žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį asmuo, kai pagal Žemės gelmių įstatymo nuostatas požeminio vandens ištekliams naudoti jam nereikia leidimo.

Šiais atvejais, gręžinio savininkas, kuris naudoja nelegalaus gręžinio vandenį savo reikmėms, gali įteisinti gręžinį kreipdamasis į įmonę (kuri turi leidimą tirti žemės gelmes) arba tiesiogiai pateikti Lietuvos geologijos tarnybai reikalingus duomenis gręžinio įteisinimui.

Duomenys gali būti teikiami per Lietuvos geologijos tarnybos el.paslaugas, vartotojams jungiantis prie sistemos per Elektroninius valdžios vartus (internetinės bankininkystės priemonėmis, asmens tapatybės kortele ar elektroniniu parašu). Pildant paraišką reikia pateikti skaitmeninius nuorašus (pdf arba jpg formatais): 1) savivaldybės paraišką dėl pritarimo naudoti gręžinį, 2) savivaldybės administracijos pritarimą naudoti gręžinį, 3) savivaldybės vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, 4) žemės sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir gręžinio apsaugos zona (VAZ 1-osios juostos dydis – 3 m spinduliu). Detalią instrukciją, kaip gręžinio duomenis įrašyti į Žemės gelmių registrą, rasite vaizdo instrukcijoje.

Taip pat galima kreiptis į Lietuvos geologijos tarnybą elektroniniu paštu (adresu lgt@lgt.lt) arba per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklo informacinę sistemą kartu su aukščiau minėtais dokumentais pateikiant pasirašytą prašymą bei užpildant neregistruoto gėlo požeminio vandens gavybos gręžinio duomenų deklaraciją.

Lietuvos geologijos tarnybos specialistai konsultuoja ir priima lankytojus tarnyboje Vilniuje, S. Konarskio g. 35. Gręžinių įteisinimo klausimais konsultuojama tel. 8 670 73333 ir 8 607 30591, arba el. paštu greziniai@lgt.lt


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video