Top Baneris

Kuršėnų miškų urėdijoje pelnytas dėmesys – rekreacijai

2014 liepos 18 d.
Pasidalykite straipsniu

Kuršėnų miškų urėdija, įkurta 1919-aisiais, šiandien aprūpinta šiuolaikinėmis ryšio, transporto priemonėmis. Urėdijoje dirba kompetentingi specialistai, gebantys dirbti su naujausiomis miško ruošos, auginimo ir priežiūros technologijomis. Urėdija išskirtinė dar ir tuo, kad joje miškininkų pareiga rūpintis ne tik miškų atkūrimu, priežiūra, priešgaisrine apsauga, racionaliu miško išteklių naudojimu, bet ir Agailių bažnytėle.

Urėdijos prioritetas – rekreacija

Pirmoji medinė koplyčia Agailių miško gilumoje buvo pastatyta dar baudžiavos laikais. Prie jos palaidoti 1863 metų sukilimo dalyviai. Manydami, kad ši vieta stebuklinga, žmonės ilgą laiką čia statė kryžius.

Kuršėnų mikų urėdijos prižiūrima Agailių koplytėlė.
Kuršėnų miškų urėdijos prižiūrima Agailių koplytėlė.
Prie Agailių koplytėlės.

prie Agailiu koplyteles

1939 metais pastatyta betoninė bažnytėlė mediniu lentelių stogu padegta Antrojo pasaulinio karo metais. Vėliau atstatyta, tačiau 1974 metais žaibo sudeginta antrąkart. 1990-aisiais bažnyčia atkurta: iškilo daugiau nei 13 metrų ilgio, 7 metrų pločio ir 14 metrų aukščio maldos namų pastatas. Šalia pastatyti du kryžiai girininkams – Ipolitui Vilčinskui ir Virgilijui Gedminui – atminti. Bažnyčia įtraukta į Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos kultūros vertybių sąrašą.

2004–2005 metais Kuršėnų miškų urėdijos lėšomis bažnyčia buvo atnaujinta: pakeisti langai, durys, išklotos grindys, pasirūpinta naujais baldais. 2006-aisiais įrengtas ir pėsčiųjų takas, vedantis prie šaltinio, kurio vanduo laikomas stebuklingu ir turinčiu gydomųjų galių.

Kuršėnų miškų urėdijos miškininkai įrengia ir rūpinasi miško poilsiavietėmis, atokvėpio vietomis, miško takais. Urėdija prižiūri 8 poilsiavietes, 4 atokvėpio vietas, 1 apžvalgos aikštelę, 1 rekreacinį taką ir 15 kitų rekreacinių objektų (gamtinių, istorinių paminklų ir pan.). Daugiausia lankytojų sulaukia Agailių bažnytėlė ir Daugėlių miško parko poilsiavietė.

2009–2011 metais urėdijos specialistai įgyvendino du projektus pagal Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“. Projektai skirti atkurti, išsaugoti ir išplėtoti ekologines bei rekreacines miškų, esančių kaimiškosiose vietovėse, funkcijas. Įgyvendintų projektų vertė – 864 tūkst. litų, iš jų 541 tūkst. – Europos Sąjungos (ES) paramos lėšos.

Kuršėnų miškų urėdijoje 4 saugomos teritorijos: Gelžės valstybinis botaninis ir zoologinis, Varputėnų valstybinis geomorfologinis, Šilkalnių valstybinis geomorfologinis ir Šakynos valstybinis geomorfologinis draustiniai.

Gelžės valstybinis botaninis ir zoologinis draustinis įsteigtas 949 hektarų plote. Tryškių girininkija valdo 791 hektarą valstybei priklausančių miškų ir pelkių. Kiti draustinio miškai privatūs. Draustinyje saugoma didelę botaninę ir zoologinę vertę turinti Gelžės pelkė su apypelkiu.

Varputėnų valstybinio geomorfologinio draustinio plotas – 289 hektarai. Draustinio funkcija – išsaugoti Ventos vidurupio žemumos reljefą su Varputėnų ozais.

Šilkalnių valstybinis geomorfologinis draustinis įsteigtas 812 hektarų plote. Čia saugomas erozinio raguvyno kompleksas Ventos vidurupio senslėnyje.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video