Top Baneris

Kretingos sporto ir sveikatingumo centro projektas įstrigo teismo koridoriuose

2016 rugpjūčio 16 d.
sportarchitecture.eu vizual.
sportarchitecture.eu vizual.
Pasidalykite straipsniu

Sporto ir sveikatingumo komplekso statybos Kretingoje pradėtos praėjusių metų spalį. Viešųjų pirkimų tarnyba, praėjus septyniems mėnesiams, 2016-ųjų balandį, kreipėsi į teismą prašydama, kad savivaldybės sutartis su rangovu būtų nutraukta. Esą projektui įgyvendinti skirta suma – daugiau nei 6 mln. eurų – gerokai išpūsta. 2013 metais, parengus techninį projektą, statybos darbams buvo numatyta mažesnė suma – daugiau kaip 4 mln. eurų.

Klaipėdos apygardos teismui priėmus sprendimą, kad sutartis dėl Sporto ir sveikatingumo centro statybų Kretingoje negalioja, Kretingos rajono savivaldybės atstovai ėmėsi teisinių priemonių ir viliasi, kad ginčas su Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) bus išspręstas taikiai. Kol kas teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs. Savivaldybė, po konsultacijų su teisininkais, parengė ir liepos 29 dieną pateikė apeliacinį skundą, kurį Klaipėdos apygardos teismas priėmė.

Dvi prieštaraujančios to paties teismo išvados

Klaipėdos apygardos teismas, gegužę nagrinėjęs bylą, kurioje VPT prašė taikyti laikinąsias priemones – stabdyti sporto ir sveikatingumo centro statybą, šio tarnybos prašymo netenkino. Teismo motyvai aiškūs: sutartis ginčijama praėjus septyniems mėnesiams nuo statybos darbų pradžios, kai atlikta darbų už daugiau nei 267 tūkst. eurų, todėl statybų stabdymas šioje proceso stadijoje turėtų neigiamos įtakos tiek jau atliktų statybos darbų rezultatui, tiek šiems darbams panaudotų medžiagų fizinei būklei. Tąkart teismas konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti VPT prašymą.

Tačiau po pusantro mėnesio – liepos 18 dieną – tas pats teismas staiga persigalvojo: paskelbė, kad sutartis dėl Sporto ir sveikatingumo centro pastato statybos pagal 2013 metais parengtą techninį projektą yra negaliojanti nuo jos sudarymo momento (nors VPT teismo prašė pripažinti sutartį negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos). Savivaldybės administracija šį teismo sprendimą ginčija ir bando įrodyti, kad jis yra nepagrįstas. Kretingos rajono savivaldybė informavo, kad byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, t. y. šalims nedalyvaujant ir nesudarant galimybės pateikti klausimų, papildomų argumentų.

sportarchitecture.eu vizual.

Sporto komplekso finansavimas – iš dviejų šaltinių

2014 metų gegužę savivaldybės taryba patvirtino 2014–2020 metų plėtros planą, kuriame numatė Sporto komplekso Kretingos mieste statybą ir įrengimą 2014–2017 metų laikotarpiu. Šiam projektui įgyvendinti skirta preliminari 5 mln. 792,4 tūkst. eurų suma. Savivaldybės administracija tikėjosi, kad paskelbus rangos darbų viešąjį pirkimą tiekėjai konkurencinėje kovoje pasiūlys mažesnę kainą, todėl Viešųjų pirkimų plane, atsižvelgiant į parengtą techninį projektą, šiam objektui buvo numatyta 4,78 mln. eurų suma (su PVM verte būtų 5 mln. 782 tūkst. 263,30 eurų).

Savivaldybės administracija, užsibrėžusi tikslą, kad sporto komplekso statyba būtų įtraukta ne į 2017, o į 2015 metų Valstybės investicijų programą, atliko visus būtinus parengiamuosius darbus (sporto komplekso galimybių studijos, detaliųjų planų ir techninio projekto parengimas), todėl sporto komplekso statybai finansavimas iš VIP buvo skirtas 2015 metais.

VIP lėšos, suteikiančios galimybę atnaujinti rajono sporto, kultūros, švietimo, sveikatos sričių objektų infrastruktūrą, yra skirstomos dalimis ir skirtingoms ministerijoms, kurios savo nuožiūra atrenka finansuotinus objektus. Vadovaujantis valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarka, Savivaldybė VIP lėšas gali naudoti tik konkrečioje programoje nurodytiems investiciniams projektams įgyvendinti (negalima sporto komplekso statybai numatytų VIP lėšų skirti bibliotekos statybai ar atvirkščiai, siekiant bent vieną iš šių objektų pastatyti greičiau).

Savivaldybės administracija neveikė vien savo nuožiūra: prieš sudarant sutartį su rangovu, 2015 metų rugpjūčio 6 dieną gavo Strateginio planavimo tarybos, kurią sudaro Savivaldybės tarybos komitetų pirmininkai, pritarimą.

Savivaldybės administracija kryptingai vykdė savivaldybės tarybos strategiją: 2016 m. vasario 25 d. savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame 2016–2018 strateginiame veiklos plane numatyti du sporto komplekso statybų finansavimo šaltiniai: valstybės kapitalo investicijų programos ir savivaldybės biudžeto lėšos, kurios tikslinamos kiekvienais metais. 2016 metams iš VIP gauta 1 mln. 404 tūkst. eurų, tačiau įvertinus tai, kad norint užsandarinti visą pastatą gali pristigti lėšų, apie 158 tūkst. eurų buvo suplanuota papildomai skirti iš savivaldybės biudžeto. Savivaldybės lėšų prisidėjimo dalis turės būti numatyta ir patvirtinta kiekvienų metų savivaldybės biudžete.

Įvertintos galimos pasekmės

Savivaldybės administracija, stengdamasi išvengti galimų nuostolių, nesutiko su VPT siūlymu nutraukti rangos darbų sutartį, nes sporto komplekso statybų sustabdymas būtų ekonomiškai netikslingas: būtų prarastas laikas statybos darbams vykdyti, Kretingos rajono visuomenė būtų priversta dar ilgiau laukti sporto komplekso statybos užbaigimo, o tuo laikotarpiu statybos kainos tik augtų. Be to, sustabdžius statybos darbų vykdymą, savivaldybės administracijai tektų rūpintis konservavimo darbais, surasti, kur sandėliuoti pagamintas medžiagas, saugoti statybvietę ir t. t.

Derybos dėl galimo sutarties nutraukimo su sporto kompleksą statančios bendrovės „LitCon“ vadovais buvo vykdomos nuo pat pradžių, kai tik buvo gautas raštas iš VPT, tačiau rangovas nutraukti sutarties, vadovaujantis tarnybos rekomendacija, kategoriškai nesutiko, nurodęs, kad savo teisėtus interesus gins teisme. Todėl iškilo grėsmė, kad sporto komplekso statyba gali būti sustabdyta ne vieneriems metams, kol vyktų teisminiai ginčai su rangovu. Be to, savivaldybė netektų šiems metams sporto komplekso statybai skirtų 1 mln. 404 tūkst. eurų iš VIP.

Sprendimą apskųsti ginčijamą VPT išvadą Vilniaus apygardos administraciniam teismui savivaldybės administracija priėmė po konsultacijų su teisininkais ir viešųjų pirkimų specialistais. O gavus Klaipėdos apygardos teismo nutartį netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, sporto ir sveikatingumo centro statybos darbai nebuvo stabdomi.

Būtina akcentuoti ir tai, kad esant galiojančiai sutarčiai su rangovu, naujas viešasis pirkimas, kol vykdomos teisminės procedūros, negalimas.

sportarchitecture.eu vizual.

Planuojami administracijos veiksmai

Savivaldybė yra pasiryžusi išsaugoti ir investuoti į sporto komplekso statybas visas šiems metams skirtas VIP lėšas.

Pirmiausia administracija prašys VPT ir UAB „LitCon“ sudaryti trišalę taikos sutartį, kuria būtų išspręstas VPT reikalavimas nutraukti statybų sutartį. Savivaldybės administracija šia sutartimi įsipareigotų pradėti naują viešąjį atvirą konkursą rangovui parinkti, įvertinus likutinę sporto komplekso statybos darbų vertę. Jeigu toks prašymas nebus tenkinamas, savivaldybė svarstys galimybę susilaikyti nuo taikos sutarties sudarymo ir lauks Lietuvos apeliacinio teismo nutarties.

Tarybos sprendimu, sporto ir sveikatingumo centras Kretingoje – prioritetinis objektas, prie kurio statybos reikės prisidėti savivaldybės biudžeto lėšomis. Šis objektas yra įtrauktas į valstybės kapitalo investicijų programą, o tai garantuoja tolesnį jo finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų. Jeigu atsitiktų taip, kad Lietuvos apeliacinis teismas priimtų nepalankų savivaldybei sprendimą, ir šiais metais miesto valdžiai reikėtų pridėti didesnę lėšų dalį, nei planuota skirti 2016 metais, savivaldybės funkcijos ir visų asignavimų valdytojų išlaidų finansavimas, kuris yra patvirtintas šių metų savivaldybės biudžete, anot savivaldybės atstovų, neįstrigs. Savivaldybė svarsto siūlyti Tarybai apmokėti šių metų sporto komplekso statybų išlaidas (nuo statybos pradžios rangovui už atliktus darbus buvo sumokėti 304 tūkst. 996,24 eurai, likusi nesumokėta suma rugpjūčio 1 d. – 417 tūkst. 370,40 tūkst. eurų) iš surinktų viršplaninių savivaldybės biudžeto pajamų.

Pagal Kretingos rajono savivaldybės inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video