Top Baneris

Konferencija „Polių bandymai“ pritraukė itin didelį dalyvių skaičių

2024 birželio 3 d.
02 Auditorija
Pasidalykite straipsniu

Konferenciją „Polių bandymai“ organizavo Lietuvos geotechnikos draugija (LGD) ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) Statybos fakultetas. Konferenciją atidarė ir sveikinimo kalbas tarė Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius prof. dr. Romualdas Kliukas ir Lietuvos geotechnikos draugijos pirmininkas dr. Dariaus Macijauskas.

Į konferenciją „Polių bandymai“ buvo pakviesti ne tik Lietuvos geotechnikos draugijos nariai, bet ir įmonės iš geologijos srities, statybinių medžiagų ir konstrukcijų gamybos bei tiekimo, projektuotojai, ekspertai, techninės priežiūros vykdytojai, statybininkai, specifinių gaminių ir technologijų specialistai, statybų vystytojai ir statinių naudotojai. Taip pat aktyviai dalyvavo infrastruktūros objektų vystytojai ir rangovai iš tiltų, kelių ir geležinkelių srities.

03 LGD Pirmininkas Dr. Darius Macijauskas
LGD pirmininkas dr. Darius Macijauskas

Konferencijos tematika yra ir bus aktuali artimiausius dešimtmečius, nes Lietuvoje poliniai pamatai yra vienas iš populiariausių pamatų įrengimo tipų, kurie yra bandomi statinėmis gniuždymo ir/arba rovimo jėgomis, atliekami dinaminiai bandymai, tiriamas vientisumas bei bandymų metu matuojami įtempiai pamatų armatūroje bei įtempių pasiskirstymas per visą pamatą.

„CSD Inžinieriai“ Infrastruktūros padalinio vadovas ir LGD sekretorius dr. Vaidas Martinkus skaitė pranešimą „Naujosios kartos Eurokodo 7 reikalavimai polių bandymams“, kuriame akcentavo 2027 metais Lietuvoje įsigaliosiančių naujos kartos eurokodų reikalavimų įtaką polių bandymų planavimo ir įgyvendinimo procesui. Pranešėjo nuomone, Lietuvos ir Europos laukia griežtesni statybos sektoriaus reikalavimai, tačiau tai leis pasiekti geresnį projektavimo, bandymų bei eksploatacijos lygį. 

VILNIUS TECH Civilinės inžinerijos mokslo centro direktorius ir LGD tarybos narys Doc. Dr. Šarūnas Skuodis savo pranešime „Polių bandymai neardančiais PIT, P-wave ir UPV metodais“ pristatė neardančių tyrimų taikymą objektuose bei laboratorinėmis sąlygomis bangų sklidimo greičio nustatymo būdą. Buvo parodyta, kaip koreliuoja skirtingi bandymai tarpusavyje bei kaip galima interpretuoti bangų sklidimo greičius poliniuose pamatuose. 

Svečias iš Slovėjinos Gorazd Strniša („SLP d.o.o. Ljubljana“) savo pranešime anglų kalba „Benefits of Pile Dynamic Testing“ supažindino su pamatų dinaminiais bandymais jūroje ir sausumoje. Tokie bandymų tipai Lietuvoje yra reti, todėl buvo labai įdomu ir naudinga pamatyti gerąją tokių bandymų taikymo, atlikimo ir rezultatų analizės praktiką. Taip pat, pristatė pamatų bandymo įrengimo jūroje iššūkius bei technologinius niuansus.

„UAB Vilniaus rentinys“ konstruktorius ir LGD pirmininko pavaduotojas Kęstutis Tumosa skaitė pranešimą „Polių bandymai statine gniuždomąja apkrova Vilniuje“. Pranešime pateikta medžiaga apie Vilniaus regiono geologiją, bandymų specifiką šiame krašte. Akcentuota statinių gniuždymo apkrovų bandymų metodika ir jos taikymas projektavimo metodo kalibravimui, t. y. projektavimui pagal bandymų rezultatus.

LGD tarybos narys Liudvikas Furmonavičius skaitė pranešimą apie „Kruonio HAE vandens srautinių vamzdynų pamatų polių bandymai remiantis S. N. Žukovo MTI „Hidroprojektas“ tyrimų medžiaga“. Šiuo pranešimo atskleisti praeitis bandymai, kurie buvo atlikti prieš 37 metus. Parodyta kaip buvo rengiamasi didelio skersmens polių įrengimo technologijos kalibravimui, bandymams ir kokios taikytos anų laikų metodikos. 

LGD narės Sandra Kalninia ir doc. dr. Danutė Sližytė pristatė pranešimą „Polių bandymas statine apkrova naudojant tamprio matuoklius“. Pranešimo metu parodyti šio metodo privalumai, kurie leidžia išskirti įtempių pasiskirstymą per polių ilgį, interpretuoti šoninę trintį ir pado laikomąją galią. Pristatyta įrengimo technologija bei tokių polių bandymų rezultatai bei jų parodyta kaip reikia interpretuoti gautus rezultatus.

VILNIUS TECH docentė ir LGD narė doc. dr. Danutė Sližytė skaitė savo pranešimu „Skirtingų metodų taikymas nustatant bandomųjų polių ribinę laikomąją gebą pagal statinius bandymus“ atskleidė kelių metodų taikymo galimybes interpretuojant polių bandymų rezultatus. Pateikė savo nuomonę apie metodų tinkamumą bei apibendrino metodų taikymo praktiką bei pateikė rekomendacijas.

UAB „Grunsta“ vadovas ir LGD narys Edvardas Verbickas pasidalino polinių pamatų bandymų praktika skaitydamas pranešimą „Polių bandymai statine apkrova Lietuvoje – geroji ir blogoji praktika“. Pristatymas pasižymėjo labai gerais pavyzdžiais su gausia vizualine medžiaga. Parodė kokia gali būti bloga praktika ir kur galima pasitempti. Taip pat, parodė gerų pavyzdžių, kurie tik patvirtina, kad Lietuvoje yra ir aukšto lygio projektų bei projektuotojų.

12 Edvardas Verbickas
Edvardas Verbickas

LGD Tarybos narys ir UAB „Projektana“ projektavimo skyriaus vadovas Lauras Ruzgys iškėlė klausimą apie trumpų, didelio skersmens polių bandymus, kurie anksčiau buvo projektuojami pagal Respublikines statybines normas. Pranešimo „Centriškai apkrauto polio pagrindo laikomosios galios skaičiavimų metodų analizė“ metu pristatyta inžinerinė praktika skirtingiems gruntų tipams, polių matmenims ir laikomosios galios interpretavimas. Parodyta, kaip gali būti neįvertinta arba pervertinta polinių pamatų laikomoji galia.

Konferenciją vainikavo LGD pirmininko ir GeoMint Sarl-S vadovo dr. Dariaus Macijausko pranešimas „Nepakankama polių laikomoji galia – atvejo analizė ir pamatų stiprinimas“. Nesėkmingo atvejo pristatymas turi neįkainojamą patirtį, kuri leidžia išvengti galimų klaidų kituose projektuose. Sėkminga šio pristatymo pusė – stiprinimo metodo sėkmingas taikymas kartu su geotechniniu monitoringu atliekant geodezinius nuosėdžių stebėjimus pagal sudarytą monitoringo programą.

Visi pranešimai buvo įdomūs ir naudingi, konferencijos dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijose. Po pranešimų, visi konferencijos dalyviai turėjo galimybę likti ir pabendrauti tarpusavyje prie pietų stalo. Konferencijos organizatoriai jau pradėjo rengtis 2025 m. konferencijai, apie kurią netrukus visis suinteresuoti asmenys bus informuoti.

Renginio rėmėjai CSD Engineers ir GeoMint Sarl-S, informacinis partneris SA.lt.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video