Top Baneris

Kokie statybos inžinerijos specialistai reikalingi šiuolaikinei statybai?

2018 birželio 12 d.
VGTU
VGTU nuotr.
Pasidalykite straipsniu

doc. dr. Remigijus ŠALNA
doc. dr. Jonas ŠAPARAUSKAS
VGTU Statybos fakultetas

Šiuolaikinė darbo rinka reikalauja ne tik kokybiškai parengtų statybos inžinierių, bet ir specialistų, gebančių valdyti naujas technologijas statybos procesuose. Tokiems gebėjimams reikia aukštos statybos inžinerijos kvalifikacijos. Būtent tokie specialistai rengiami Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Statybos fakultete. Tarptautinis universitetų reitingas „QS World University Rankings“ jau septintą kartą įvertino aukštąsias mokyklas skirtingose studijų kryptyse. Į šį reitingą pateko ir VGTU, jau kelintus metus iš eilės pripažintas geriausiu Baltijos šalių universitetu statybos inžinerijos ir statinių konstrukcijų kryptyse bei užimantis 101–150 vietą pasauliniame reitinge.

Visas pasaulis žengia skaitmeninės statybos link, todėl būtina į studijų programas įtraukti statinių informacinio modeliavimo (angl. BIM) technologijas. Šiandienis statybos inžinierius turi gebėti suvaldyti sudėtingus statybų procesus. Per maksimaliai trumpą laiką jis turi gebėti sukoordinuoti visus statybos proceso dalyvius: tiek projektuotojus, tiek vykdytojus, rangovus ir užsakovus. Vykdant sudėtingus statybos projektus svarbu sutaupyti ne tik išteklių, bet ir projekto vykdymo laiko, todėl siekiant geriausių rezultatų į statybos procesą būtina įtraukti kompiuterinio modeliavimo technologijas. Visose VGTU Statybos fakulteto pirmosios pakopos studijų programose („Statybos inžinerijos“, „Statybos technologijų ir nekilnojamojo turto valdymo“) įtraukti BIM studijų dalykai, o antrosios pakopos magistrantūros studijų programoje „Statybos informacinis modeliavimas“ šių dalykų yra ypač daug.

Pirmosios pakopos studijų programos

Įgyti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją galima baigus ketverių metų trukmės bakalauro studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete ir įgijus inžinerijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Toliau kelti kvalifikaciją galima magistrantūroje.

„Statybos inžinerijos“ studijų programos studentai mokysis šiuolaikinėmis skaitmeninėmis technologijomis papildytų statybinės mechanikos, pastatų konstrukcijų, tiltų konstrukcijų projektavimo, statybos technologijų ir valdymo studijų dalykų. Šioje studijų programoje galima studijuoti ir anglų kalba. Tai suteikia galimybę geriau pasirengti studijuoti užsienyje pagal tarptautinių mainų programas ir įsidarbinant tarptautinėse kompanijose. Šioje studijų programoje yra „Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimo“, „Tiltų konstrukcijų projektavimo“ ir „Geotechnikos“ specializacijos. Studijų metu įgytos žinios leidžia studentui sėkmingai dirbti statybos, pastatų ir statinių projektavimo, tiltų ir aukštybinių statinių projektavimo įmonėse, geotechninio projektavimo ir kitose Lietuvos statybos organizacijose statytojais, projektų vystytojais, projektuotojais, projektų vadovais, priežiūros vadovais ar ekspertais.

Turintys organizacinių gebėjimų jaunuoliai gali rinktis „Statybos ir nekilnojamojo turto valdymo“ studijų programą. Programoje atnaujinti statybos informacinio modeliavimo, nekilnojamojo turto valdymo studijų dalykai. Programoje yra „Statybos ekonomikos ir verslo“, „Statybos technologijų ir vadybos“ specializacijos.

Sėkmingai baigę šios programos studijas, absolventai gali pradėti praktinę veiklą statybos įmonėse statybos projektų (taip pat ir nekilnojamojo turto) vystytojais, darbų ir statybų vadovais, vadybininkais, ekonomistais ir kt. Įgytos žinios leidžia dalyvauti rengiant technologinius sprendimus ir projektus, dirbti kartu su užsakovais organizuojant ar prižiūrint statybas, o daugeliui absolventų – ir pradėti savo verslą statybų rinkoje. Papildomi nekilnojamojo turto valdymo dalykai suteiks žinių apie Lietuvos ir tarptautinės nekilnojamojo turto rinkos ypatumus bei gebėjimų valdyti nekilnojamojo turto plėtros projektų vystymą, taikyti atitinkamus vertinimo ir valdymo metodus. Dėl to absolventai galės dirbti nekilnojamojo turto vertinimo, prekybos, nuomos, plėtros įmonėse, taip pat bankuose, savivaldybėse, draudimo kompanijose, pastatų ūkio valdymo įmonėse. „Gaisrinė sauga“ – unikali studijų programa Lietuvoje, skirta drąsiems, stipriems ir ištvermingiems studentams. Gaisrinės saugos specialistų rūpestis – žmonių gyvybės, sveikatos ir visų nuosavybės formų turto apsauga nuo gaisro, avarijų, stichinių nelaimių padarinių likvidavimas. Šių specialistų rengimas ir įdarbinimas yra valstybės prioritetas, o tai užtikrina, kad toks asmuo visada gaus nuolatinį darbą.

„Saugos sistemų inžinerijos“ programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos saugos specialistams, žinantiems ir suprantantiems saugos inžinerijos principus, saugos sistemos struktūrą, gebantiems identifikuoti įvairaus pobūdžio pavojus, susijusius su ekstremaliomis situacijomis. Absolventai turės galimybę dirbti ne tik privačiose, bet ir valstybinėse įmonėse, statutinėse tarnybose, saugos techninės priežiūros ir administravimo įmonėse, dirbti saugumo specialistais.

Antrosios pakopos studijų programos

Daugiau kaip 300 VGTU ir kitų aukštųjų mokyklų absolventų tęsia studijas Statybos fakulteto magistrantūroje. Čia įgyjama dar aukštesnė kvalifikacija – pagal Lietuvos kvalifikacijos sandarą – 7-a iš 8. Baigę magistro studijas absolventai turės reikšmingai aukštesnes, nei pasiekiamos per pirmosios pakopos studijas, kompetencijas, gebės taikyti šiuolaikinius metodus ir technologijas analitiniuose tyrimuose, išmanys analizės metodus ir jų taikymo galimybes. Tokio lygio specialistai paprastai eina vadovaujamas pareigas, nes magistro diplomas yra vienas būtinų reikalavimų daugelyje įmonių tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuje. Magistro laipsnis yra privalomas ir Statinių konstrukcijų dalies kvalifikaciniam atestatui gauti, nes ypatingiems statiniams projektuoti ir jų ekspertizei reikalinga atitinkamai aukštesnė kvalifikacija.

60 metų patirtis rengiant statybos srities specialistus, kuriuos ruošia aukščiausios kvalifikacijos personalas: 4 akademikai, 25 profesoriai ir habilituoti daktarai, 58 docentai, 28 asistentai ir lektoriai. Laboratorijose talkininkauja didelis būrys kvalifikuotų specialistų.

Visose studijų programose remiamasi Vakarų šalių technikos universitetų patirtimi. Fakultetui dalyvaujant „Erasmus+“ programoje, vykdant kitas tarptautines programas ir nuolat palaikant ryšius su užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, pažangūs studentai turi galimybę įvairiam laikotarpiui išvykti į Daniją, Didžiąją Britaniją, Prancūziją, Ispaniją, Portugaliją, Graikiją, Italiją, Suomiją, Švediją, Vokietiją ir kitas šalis studijuoti, atlikti gamybines praktikas ir rengti baigiamuosius darbus.

Kvalifikacijos kursai

Kiekvienam aukštąjį išsilavinimą ir atitinkamą kvalifikacijos atestatą turinčiam statybos profesionalui būtina kelti kvalifikaciją. Tam siūlomas platus kvalifikacijos kėlimo kursų spektras, per kuriuos dirbantys specialistai supažindinami su naujovėmis statybos srityje. Kursų tematika įvairi: nuo geotechninio projektavimo, pastatų ir konstrukcijų projektavimo ir analizės, darbų saugos, ergonomikos statyboje, gaisrinės saugos ir kt.

VGTU Statybos fakultete laukiami tie, kurie siekia aukšto išsilavinimo lygio. Studijų metu studentų įgytos žinios ir išsiugdyti gebėjimai leidžia sėkmingai eiti įvairias pareigas statybos srityje. Taip pat išsiugdomas poreikis domėtis statybos inžinerijos mokslu, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą aplinkos raidai, sugebėti kelti savo profesinę kompetenciją visą gyvenimą.

bim vgtu

 RĖMĖJO TURINYS 


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video