Top Baneris

Keturios Lietuvos institucijos sutelks jėgas saugant povandeninį kultūros paveldą

2018 lapkričio 28 d.
Povandeninio kultūros paveldo
2000 metų vasarą Luokesų ežere, Molėtų rajone, atrasta pirmoji polinė gyvenvietė Lietuvoje. infomoletai.lt nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Lapkričio 30 d. Vilniuje Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos iniciatyva bus pasirašyta tarpinstitucinė bendradarbiavimo sutartis dėl Povandeninio kultūros paveldo apsaugos. Sutartį pasirašančios šalys: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos kariuomenė, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos transporto saugos administracija.

Sutarties tikslas – efektyviai bendradarbiauti saugant povandeninį kultūros paveldą jo buvimo vietoje Lietuvos teritorijos vandenyse Baltijos jūroje bei įgyvendinant UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatas Lietuvoje.

Pasak Kultūros paveldo departamento l.e. direktoriaus pareigas Algimanto Degučio, labai svarbu, kad institucijos pagal kompetenciją aktyviai bendradarbiautų, siekiant užtikrinti povandeninio kultūros paveldo apsaugą, perduoti šį paveldą ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti, kartu užkertant kelią nesankcionuotai veiklai bei neteisėtam naudojimui siekiant pasipelnyti. Tai atitinka UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos esminę nuostatą – saugoti povandeninį kultūros paveldą jo buvimo vietoje (in situ).

Į Lietuvos kultūros vertybių registrą šiuo metu įtraukta 17 povandeninio kultūros paveldo objektų, iš kurių 12 objektų yra Baltijos jūroje ir 5 – ežeruose. Tai nuskendusių ir sudužusių laivų liekanos Baltijos jūroje, Luokesų senovinės polinės gyvenvietės, Trakų senamiesčio bei Platelių senovinio tilto liekanos. Baltijos jūros dugne yra kur kas daugiau nuskendusių objektų, turinčių istorinę ir kultūrinę reikšmę. Pasirašius tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį ir užtikrinus galimybę juos saugoti, bus sprendžiama dėl tų objektų įtraukimo į kultūros vertybių registrą.

UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija priimta 2001 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublika šią konvenciją ratifikavo 2006 m. birželio 12 d., ji įsigaliojo 2009 m. sausio 2 d. Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje koordinuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

KPD inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video