Top Baneris

Kauniečiams – dar viena proga pretenduoti į paramą paveldo objektų tvarkybos darbams

2016 gegužės 6 d.
pastatai 6
Pasidalykite straipsniu

Kauno miesto savivaldybė gegužės 6-ąją paskelbė papildomai priimsianti prašymus finansuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbus. Papildomo kvietimo metu prašymus pateikusiems asmenims bus paskirstyta apie 110 tūkst. eurų. Paveldotvarkos programoje, kuriai šįmet skirta 400 tūkst. eurų, iki šiol panoro dalyvauti 25 istorinių pastatų savininkai. Specialiai sudaryta komisija patvirtino 17 gautų prašymų.

„Darbo grupė nusprendė patvirtinti 17 prašymų iš 25 gautų. Ne visi statiniai atitiko miesto kultūros paveldo prioritetus, iškeltus šių objektų tvarkymui“, – teigė Kauno savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas.

Pasak S. Rimo, prioritetas buvo skiriamas trims blogos būklės pastatams rekonstruojamojoje Laisvės alėjos dalyje. Jų tvarkymui bus skiriama nuo 5 tūkst. iki 10 tūkst. eurų. Parama taip pat skirta vadinamajam Lapėno namui, kuris yra didžiausias iš rekonstruojamųjų pastatų sąrašo. Jis yra gavęs Europos paveldo ženklą bei įtrauktas į savivaldybės saugomų pastatų sąrašą. Jam bus skiriama didžiausia paramos dalis – 60 tūkst. eurų. „Miestas yra suinteresuotas išlaikyti tarpukario modernizmo pastatus bei pritaikyti juos šiuolaikinėms reikmėms – gyvenimui bei darbui“, – teigė Kauno vicemeras Simonas Kairys.

Likusi programos biudžeto dalis – 110 tūkst. eurų – bus skirta finansuoti objektų, kurie bus pateikti per papildomą šaukimą, tvarkybos darbams. Prašymus gali teikti savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių valdytojai – savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės savininkai ar kitokie valdymo teisių turėtojai ar jų įgalioti asmenys.

Savivaldybės nekilnojamoji kultūros vertybė – savivaldybės saugomu paskelbtas kultūros paveldo objektas; kultūros paveldo objektas, kuriam nustatytas vietinis reikšmingumo lygmuo ar (ir) dėl kurio yra priimtas sprendimas inicijuoti paskelbimą savivaldybės saugomu; savivaldybės saugomoje kultūros paveldo vietovėje esantis kultūros paveldo statinys; vertybė, kuri yra viena iš Savivaldybės saugomo kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių; pastatas – kultūros paveldo statinys, esantis valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės, vadinamos Senamiesčiu (unikalus kultūros vertybių registro kodas 20171) teritorijoje; pastatas – kultūros paveldo statinys, esantis valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės, Kauno miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kultūros vertybių registro kodas 22149) teritorijoje; Kauno tarpukario modernizmo architektūros stiliaus statinys, kuriam Europos Komisijos 2015 m. kovo 10 d. sprendimu 2015/C 83/03 suteiktas Europos paveldo ženklas.

Tvarkybos darbai – savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbai, taikomieji tyrimai, privalomi atlikti prieš kultūros paveldo objektų tvarkybos projektavimą ar tvarkybos metu, apsaugos techninių priemonių įrengimas ir kiti neatidėliotini saugojimo darbai, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“, šių darbų projektavimas.

Pateiktus prašymus nagrinėja, finansuotinus objektus ir finansavimo dydį siūlo Kauno mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Programos sąmatą tvirtina savivaldybės taryba. Su atrinktų objektų valdytojais yra sudaromos biudžeto lėšų naudojimo sutartys. Lėšos valdytojams pervedamos tinkamai atlikus darbus ir pateikus išlaidas patvirtinančius dokumentus. Darbai privalo būti užbaigti iki einamųjų metų pabaigos. Nepanaudotos lėšos grąžinamos į savivaldybės biudžetą. Programos įgyvendinimą administruoja Kultūros paveldo skyrius.

Iki 100 procentų gali būti skiriama savivaldybės nuosavybės teise valdomų savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams ir savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių neatidėliotiniems saugojimo darbams, nurodytiems Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo 6.1 papunktyje.

Iki 50 procentų lėšų gali būti skiriama kitų savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams.

2015 metais programos įgyvendinimui Kauno miesto savivaldybės taryba buvo skyrusi beveik 29 tūkstančius eurų. Šia parama pasinaudojo trijų savivaldybės saugomais paskelbtų kultūros paveldo objektų valdytojai.

Gegužės 3 dieną įvykusiame posėdyje Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino 2016 metų nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų sąmatą ir per pirmąjį kvietimą prašymus pateikusiems septyniolikos kultūros paveldo statinių savininkams skyrė daugiau nei 290 tūkst. eurų paramą.

Prašymo formos, privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir kitos sąlygos nurodytos internete skelbiamoje programoje: www.e-tar.lt.

Norintieji pretenduoti į paramą, iki 2016 m. gegužės 31 dienos darbo valandomis dar gali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrių (Rotušės a. 29, Kaunas). Išsamesnė informacija telefonu: (8 37) 42 42 05; elektroniniu paštu: kulturos.paveldo.skyrius@kaunas.lt


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video