Top Baneris

Interjere – šimtmečius menanti istorija

2018 birželio 13 d.
Valdovų rūmų
Pasidalykite straipsniu

Ryškiaspalvės menių sienos, tipiška polichrominė ornamentika ir analogiškos, paauksuotais ornamentais išpuoštos lubos. Tokie gotikos, renesanso ir baroko epochų atspindžiai – Valdovų rūmų menių interjeruose.

Atsiklausė užsienio specialistų nuomonės

Valdovų rūmų muziejaus direktorius dr. Vydas Dolinskas pasakojo, kad įgyvendinant Valdovų rūmų istorinių menių dekoravimo programą remtasi rašytinių šaltinių, archeologinių radinių, Lietuvoje ir užsienyje išlikusių autentiškų, atskiroms epochoms būdingų, istorinių interjerų pavyzdžiais ir mokslinių tyrimų informacija. Restauratoriai atkūrė tokį istorinio reprezentacinio interjero dekorą, kokį čia kūrė, o tiksliau galėjo sukurti įvairiais laikotarpiais Valdovų rūmuose dirbę garsūs vietiniai, taip pat Italijos, Lenkijos, Vengrijos, Vokietijos ir kitų Vidurio Europos kraštų meistrai ir menininkai.

Kaip atrodys istorinės reprezentacinės menės, svarstė ir sprendė solidi Istorinio reprezentacinio interjero dekoro komisija, į kurią buvo pakviesti Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos istorijos instituto, Lietuvos dailės muziejaus ir kitų mokslo bei paveldo institucijų specialistai. Kai kuriais dekoro klausimais konsultuotasi su dailės ir istorijos tyrinėtojais iš Italijos, Vokietijos, Lenkijos ir JAV.

valdovu rumai interjeras 2

Epochų atspindžiai – spalvose

Valdovų rūmų atkūrimo projekto istorizuoto interjero projekto dalies vadovė architektė Vidutė Povilauskaitė paaiškino, kad menių sienos anuomet buvo dengiamos audiniais, gobelenais arba tapomos, o tai kūrė patalpos spalvinį įspūdį. Bendram įspūdžiui sudaryti menių sienos buvo nudažytos sienų dangalams būdingomis spalvomis.

Interjerų ekspozicijos pradžioje esančiose gotikinėse menėse heraldinėmis spalvomis ir auksu dekoruoti skliautų raktiniai akmenys ir iškilios nerviūros. Kuriant šių menių dekoro koncepciją, pirmiausia remtasi archeologiniais tyrimais ir Lietuvoje išlikusiais analogiškais sprendimais.

Kita dekoruota antro aukšto erdvė – Renesansinė audiencijų menė, arba Žemutinė reprezentacinė salė. Šios menės lubos buvo papuoštos įspūdinga polichromine ornamentika ir kelių formų puošniomis centrinėmis rozetėmis, jų paviršius subtiliai dengtas auksu. Šios rozetės modeliai ir ornamentikos formos bei spalviniai sprendimai buvo sukurti pagal per Valdovų rūmų tyrimus rastų renesansinių koklių ornamentiką ir spalvinę gamą, Italijos ir Vidurio Europos išlikusių rezidencijų autentiškus rozečių pavyzdžius, savo forma jie atspindi ir Krokuvos Vavelio karališkosios pilies Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo valdymo laikotarpiu sukurtų kesoninių lubų rozetes.

Šios menės sienų spalva derinta su pagal archeologinius radinius atkurtomis glazūruotomis grindimis, joms parinkta renesanso epochai būdinga auksinė geltona spalva. Kitose antro ir trečio aukšto menėse renesanso ir ankstyvojo baroko epochoms būdingomis spalvomis (raudonais, geltonais, žaliais, mėlynais atspalviais) padengtos buvusios baltos sienos, padėjusios subtiliau išryškinti kai kuriuos eksponatus. Dalis šių salių dekoro darbų, tokių kaip lubų polichromavimas, frizų tapyba, rozetės, palikti ateičiai. Taip pat toliau restauruojami ir ateityje ekspozicijas papildys kai kurie vertingi eksponatai (pavyzdžiui, herbinis Žygimanto Augusto gobelenas).

Buvo pagamintos ir baroko laikotarpio šviestuvų kopijos, menėse stiklinami vitražai (dailininkė Edita Utarienė), suklotos medinės grindys.

valdovu rumai interjeras 4

Italų architektų indėlis

Kiek anksčiau Valdovų rūmuose baigti ir kitų menių dekoro darbai. Radikaliai pasikeitė Didžioji renesansinė menė. Jos lubos buvo polichromuotos ir papuoštos kelių rūšių puošniomis drožtomis, dirbtiniu auksu dengtomis rozetėmis, o sienos – renesanso epochai būdingu raudonu atspalviu.

Kitos dvi savo išvaizdą visiškai pakeitusios atkurto istorinio reprezentacinio interjero ekspozicijos erdvės – Barokinė audiencijų menė (Sosto salė) ir greta esantis Barokinis prancūziškasis audiencijų kabinetas. Jų sienos išdažytos ankstyvojo baroko epochai būdingomis karališkomis spalvomis (raudona ir mėlyna), o Barokinė audiencijų menė (Sosto salė) dar buvo papuošta itin įspūdingu lubų dekoru. Tai tikru auksu dengti plafoninių lubų rėmai ir palubės frizas. Sijų paviršiai polichromuoti tamsesniais raudonais atspalviais, išryškinant auksuotas detales. Toks dekoro sprendimas pasirinktas pagal vieną artimiausių analogiškų ir istoriškai pagrįstų ankstyvojo baroko lubų pavyzdžių, išlikusių Krokuvos vyskupų rūmuose Kelcuose (Lenkija).

Ateityje Barokinės audiencijų menės (Sosto salės) lubų lauks dar vienas, greičiausiai pats sunkiausias dekoro etapas. Tai plafono laukų tapybinės kompozicijos sukūrimas, jos tematika ir atlikimo stilistikos galimybės bus svarstomos atskirai. Pradinė informacija ir ikonografinė medžiaga jau yra sukaupta. Sosto salės sienos bus uždengtos tokiu pat tekstilės audiniu, koks kabo sosto užnugaryje.

Remiantis istoriniais šaltiniais, įvairiais laikotarpiais Vilniaus Žemutinės pilies Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų statybos ir dekoro darbus prižiūrėjo garsūs italų architektai, skulptoriai, akmentašiai, tapytojai ir kiti menininkai.

Iš rašytinių šaltinių taip pat yra žinoma, kas Vazų laikais Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniuje reprezentaciniuose ir privačiuose apartamentuose drožinėjo plafoninių lubų rėmus ir kas sukūrė bent jau dalį plafonų laukuose buvusių paveikslų. Gali būti, kad pagal garsaus italų architekto Džovanio Batistos Gislenio (Giovanni Battista Ghisleni) eskizus rėmus kūrė medžio drožėjas Gabrielius Lorencas (Gabriel Lorenz), o drobes tapė dailininkas Kristijonas Melichas (Christian Melich arba Maulech). Šių meistrų kūrinių beveik neliko, todėl nėra galimybių artimiau susipažinti su jų kūrybos maniera.

valdovu rumai interjeras 5

„Ar-Studio“: interjero dekoravimas ir elementų gamyba

Pirmieji bendrovės „Ar-Studio“ darbai Valdovų rūmų projekte – prieš penkerius metus pagamintas ir sumontuotas sudėtingas porankis. Vėliau užsakymai vis sudėtingėjo: bendrovės specialistams patikėta pagaminti ir sumontuoti sudėtingas kesonines ir plafonines lubas su drožybos elementais, lauko galeriją, bibliotekų baldus ir medinę sienų apdailą, langines, suolus, netgi autentiškų baldų reprodukcijas.

Bendrovės meistrų drožiniai puošia kone visas rūmų erdves. Keliose salėse lubiniai kesonai dekoruoti ne tik auksuotais drožiniais, bet ir polichromija. Trečiajame aukšte esančios Sosto salės plafone auksu padengta beveik 150 kv. m plotas.

Sudėtingiausi darbai, anot bendrovės specialistų, drožinių sukūrimas ir atlikimas, lubų tapyba ir auksavimas. Užduotis sudėtinga, visų pirma, dėl didžiulės apimties, taip pat dėl iki šių dienų neišlikusių autentiškų pavyzdžių.

Baldai Valdovų rūmuose atkuriami remiantis architektės parengtais brėžiniais, ikonografine medžiaga, istorinių gaminių nuot raukomis, parkeliavusiomis iš kitų muziejų, istoriniais šaltiniais, archeologiniais radiniais pačiuose Valdovų rūmuose.

Paskutinio etapo lubiniam dekorui vis tik labiausiai įtaką darė originalūs kokliai iš Žemutinės pilies.

Įmonės specializacija – individualių, visuomeninių interjerų medinės dalies apdailos ir baldų įrengimas. Specialistai yra įrengę Liubavo dvaro muziejaus ekspoziciją, keletą smulkesnių dvarų, restoranų. Šiuo metu gamina daug durų ir medinių pertvarų naujiems biurams.

Straipsnis paskelbtas žurnale „Statyba ir architektūra“, 2018 / 5.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video