Top Baneris

Europos architektai: BIM architektūroje – ir pavojai, ir galimybės

2017 gruodžio 11 d.
VGTU nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Briuselyje vykusioje Europos architektų tarybos (EAT) generalinėje asamblėjoje speciali sesija buvo skirta BIM architektūroje klausimui, kurį kuruoja speciali EAT BIM darbo grupė, pranešė Lietuvos architektų sąjunga. Trumpai pateikiamos BIM darbo grupės rekomendacijos:

SWOT analizė:

Stiprybės: geresnis planavimas, koordinavimas, peržiūra. Lankstesnis tarpdiscipliniškumas, dėl ko sumažinama klaidų galimybė. Galimas patogesnis kliento įsitraukimas. Greitesnė ir tikslesnė dokumentacijos ruošyba, vizualizacijos.

Silpnybės: kaina (mokymai, programos ir pilotinio projekto kaštai). Sudėtinga nustatyti projekto detalumo („maturity level“ ir LOD) lygį. Darbo daugiau pradžioje, todėl turėtų keistis projektų apmokėjimas. Pasikeitimas dėl apmokėjimo išdėstymo dar neįvykęs. Tam reikia standartų ir paruoštų sutarčių.

Galimybės: stiprinti architekto vaidmenį projekto valdyme. BIM informacijos valdymas nėra tas pats, kas projekto valdymas. Daugiau galimybių analizei, vizualizacijoms, bendriems integruotiems modeliams.

Grėsmės: draudiminės problemos, darbo proceso pasikeitimas gali lemti tai, kad technologijos neįsisavinę specialistai negalės integruotis į rinką. Duomenų saugumas tampa didesne problema nei iki šiol, nes į BIM modelį integruojama vis daugiau informacijos.

Didelė dalis BIM problematikos yra pasaulinio masto ir negali būti išspręsta EAT ar Europos lygmeniu.

Ketinama toliau bendradarbiauti su „Building Smart“ standartų centru, rengti BIM apklausas, gauti kuo daugiau informacijos ir pageidavimų iš narių organizacijų bei rengti kvalifikacijos mokymus.

Kiti pastebėjimai:

BIM projektavimo įrankių rinka monopolizuota.

Dalis valstybių narių nėra labai optimistiškai nusiteikusios BIM klausimu, kiti priešingai – ateitį mato tik su šia technologija / metodika. Tai gali būti susiję su konkrečių žmonių kompetencijomis, žiniomis.

Beveik nekalbėta apie BIM įtaką architektūros kokybei.

ISO standartas ISO19650 (PAS1192:2), skirtas BIM tematikai – Europai aktualiausias dokumentas.

IFC formatas įtvirtinamas informacijos mainams.

Daugiausia šioje srityje pasiekusios šalys siūlo vystyti ir vykdyti mokymus.

Programų pardavėjų reklamuojami sutaupymo skaičiai ne visada yra paremti praktika.

Daug technologinių problemų kyla išimant BIM modelius iš Debesų technologijų. Į tai reikia labai atkreipti dėmesį ruošiants archivuoti BIM modelius.

Pristatytos kelios geros praktikos. Viena – didelio biuro („Snohetta“), kita – dueto. Kalbėta apie BIM technologijų naudojimą darbe iš technologinės pusės.

Marius Žygaitis (LAS BIM darbo grupės vadovas)


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video