Top Baneris

Augantys energinio efektyvumo reikalavimai tobulėti skatina ir statybininkus

2016 birželio 20 d.
Pasidalykite straipsniu

Augantys naujų pastatų energinio taupumo reikalavimai verčia susirūpinti statybos darbininkų mokymo ir atestavimo schema. Problemą imtasi spręsti pasiūlius statybininkams specialiai energiškai efektyvios statybos įgūdžiams stiprinti skirtus mokymus.

Šie mokymai – Europos Komisijos finansuojamo projekto „Lietuvos statybos sektoriuje dirbančių darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su energiškai efektyvių pastatų statyba, stiprinimas“ („BUILD UP Skills ENERGOTRAIN“) priemonė. Pagal parengtas mokymo programos skirtingoms statybos specializacijoms, pilotiniuose mokymuose užsibrėžta apmokyti mažiausiai 90 darbininkų ir 36 profesijos mokytojus. Mokymus organizuoja Vilniaus statybininkų rengimo centras, Energetikų mokymo centras ir Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras.

„BUILD UP Skills ENERGOTRAIN“ projekto metu yra kuriama aukšto energetinio efektyvumo namų statybai, renovacijai, eksploatavimui bei atsinaujinančių energetinių šaltinių įrengimui reikiamos kvalifikacijos įgijimo ir pripažinimo sistema, apimanti laisvanoriškų profesinio mokymo programų, mokytojų parengimą, mokymų išbandymą. Taip pat ieškoma kelių, kaip sukurti ir įgalinti veikti atestavimo schemą.

„Projekto mokymai vyksta neformalaus mokymo forma, statybos darbininkai juose dalyvauja savanoriškai, jų neįpareigoja privalomas sertifikavimas, todėl mokymų grupes sudaro tikrai žingeidūs žmonės. Jie mokomi pagal specialiai paruoštą mokymo medžiagą, skirtą įsisavinti A ir aukštesnės energinio efektyvumo klasės pastatų statybai reikalingas technologijas“, – teigė Vilniaus statybininkų rengimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daina Kiršanskienė. Pasak jos, pilotiniuose mokymuose bus apmokyta palyginti nedidelis asmenų skaičius, todėl iš statybų rinkos jaučiamas poreikis šiuos mokymus išplėsti.

Pagal atsinaujinančių energijos šaltinių programą šildymo sistemų montuotojai ir statybininkai yra mokomi Energetikų mokymo centre. Šio centro šilumos energetikos specialistas Gintautas Ručinskas teigė, kad statant A klasės pastatus ypač svarbu žinoti, kaip įrengti šildymo sistemas, užtikrinančias patikimą ir pigų šildymą.

„Susidomėjimą mokymais didina greitai įsigaliosiantys didesni energinės klasės reikalavimai naujai statomiems pastatams, verslas tam ruošia savo darbuotojus“, – kalbėjo G. Ručinskas. Specialistas pridėjo, kad statybos darbų užsakovams taip pat svarbu, ar energiškai efektyvų pastatą statantys ir įrengiantys darbininkai turi tinkamą kompetenciją, todėl siekiama, kad taupių pastatų statybos gebėjimus turinčių darbininkų atestacija ateityje taptų privaloma.

„BUILD UP Skills ENERGOTRAIN“ iniciatyvą Lietuvoje įgyvendina Regioninis inovacijų vadybos centras, Lietuvos statybininkų asociacija, Nacionalinė pasyvaus namo asociacija, Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Vilniaus statybininkų rengimo centras ir Energetikų mokymo centras.

Su „BUILD UP Skills Energotrain“ projektu, renginiais, veiklomis galima susipažinti interneto svetainėje www.energinisefektyvumas.lt.

***

Straipsnis nebūtinai sutampa su ES nuomone. Nei ES Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji agentūra, nei Europos Komisija nėra atsakingos už publikacijoje pateikiamą informaciją.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video