Top Baneris

„Archsąjūdžio“ kreipimasis į Lietuvos architektų sąjungos vadovybę

2014 liepos 3 d.
Pasidalykite straipsniu

Archsąjūdžio“ KREIPIMASIS į naujai išrinktuosius Lietuvos architektų sąjungos (LAS) pirmininką prof. Marių Šaliamorą ir LAS Tarybą

Jaunuomeniška pilietinė-profesinė iniciatyva „Archsąjūdis“, vienijanti tiek LAS narius, tiek naujai stojančiuosius į profesionalių architektų gretas, susibūrė siekdama gerinti architektų darbo sąlygų ir rezultatų kokybę, vystyti kritinį, socialinį ir kūrybinį profesinį dialogą, aktualizuoti ir viešinti architektūros kokybės svarbą bei naudą.

Vis sparčiau auga poreikis diegti naujus organizacijų veiklos (vadybos) būdus: labiau atvirus ir interaktyvius, sutelkiančius ir išnaudojančius platų žinių, kitų išteklių potencialą, o taip pat pritraukti iniciatyvas bei interesus. LAS jau eilę metų susiduria su vis sudėtingesniais iššūkiais ir neišvengiamu poreikiu gerinti savo veiklos efektyvumą bei viešumą. Tai pripažinta ir paskutiniame LAS suvažiavime 2014 metais.

LAS ir „Archsąjūdžio“ tikslai ir interesai iš esmės sutampa, todėl geranoriškai kreipiamės į naujai išrinktąją LAS Tarybą ir Pirmininką Marių Šaliamorą, kviesdami bendradarbiauti bei talkinti įgyvendinant bendrus siekius. Suprasdami, kad pažangai būtinas nuoseklumas, kviečiame bendradarbiavimą grįsti šiais principais:

Atvirumu ir komunikabilumu siekiant:

• LAS veiklos skaidrumo,
• LAS Tarybos sprendžiamų klausimų išankstinio aktualizavimo, iškėlimo bei priimtų sprendimų argumentacijos, aktualius klausimus keliant viešose diskusijose, o sudėtingas situacijas sprendžiant atvirų konkursų būdu,
• glaudaus ir atviro bendradarbiavimo su LAS struktūriniais padaliniais bei iniciatyviais architektais, užsienio partneriais ir kolegomis,
• LAS bei architektų veiklos, poreikių, laimėjimų bei siekių deklaravimo,
• aktyvaus bendradarbiavimo su kitais sektoriais, organizacijomis, viešosiomis ir valstybinėmis institucijomis.

Naujų darbo priemonių ir būdų diegimu sprendžiant šiuos klausimus:

• profesinių diskusijų ir institucijos atvirumo,
• skirtingų kartų architektų bei institucijų dialogo,
• LAS narystės ir mokesčių liberalizavimo,
• aktyvaus bendradarbiavimo su švietimo ir ugdymo institucijomis,
• visų lygių architektūros konkursų organizavimo, jų įgyvendinimo kokybės.

Viešumo ir integralumo sprendžiant:

• LAS ir architektų darbo, siekių ir pasiekimų viešinimo, politinių, socialinių, ekonominių,
• kultūrinių-pilietinių, kitų visuomenei aktualių klausimų kontekste,
• dalyvavimo ES pažangos procesuose ir skiriamos paramos įsisavinimo,
• LAS ir architektų savikritinio bei kritinio požiūrio visuomeninių procesų atžvilgiu, pilietinių nuostatų ir vertybių gynimo klausimus.

Kartu pateikiame „Archsąjūdžio“ rėmėjo architekto Rolando Paleko pasisakymą LAS suvažiavime.

Mūsų sąjunga

Kažkada architektai pasirinko Sąjungą. Todėl Sąjunga neturi pasirinkimo. Savo politika ir savo veikla Sąjunga tiesiogiai įtakoja tai, kaip architektūra ir architekto vieta yra matoma visuomenėje. Sąjunga tiesiogiai dalyvauja formuojant architektūros ir architekto prestižo lygį. Koks šiandien yra architektūros ir architekto prestižo lygis, kas dar jį įtakoja be Sąjungos, kokios šio lygio pasekmės – skaudi, tačiau atskira tema, nenorėčiau išsiplėsti. Šias pasekmes tiesiogiai jaučia visi Lietuvoje kuriantys architektai, kuriems mūsų Sąjunga ir atstovauja.

Tačiau čia verta paklausti – kas toks yra šiandien Lietuvoje aktyviai kuriantis architektas?

Atsakymas, gal kiek netikėtai, būtų šis: aktyviai kuriantis Lietuvos architektas šiandien nebūtinai yra Sąjungos narys. Galėčiau išvardinti visą eilę architektų – prestižinių tarptautinių konkursų laimėtojų, parodos „Žvilgsnis į save“ laureatų ar rimtų monografijų autorių.

Šie jauni talentingi architektai gyvena ir kuria Lietuvoje, ne užsienyje, o jų profesinė kasdienybė tiesiogiai priklauso nuo tarp šių sienų priimamų sprendimų. Ne nariui gerai, kai jo puikų projektą Sąjunga pristato parodoje Londone. Ne nariui blogai, kai konkurso užsakovas ką nori, tą daro su jo rezultatais. O Sąjunga tuo tarpu tyli…

Kyla esminis klausimas – kam vis dėlto šiandien atstovauja Sąjunga? Tik savo narius? Ne, ne tik. Sąjunga atstovauja VISAI Lietuvos architektų bendruomenę – nori ji to ar nenori.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video