Top Baneris

ARCHITEKTŪROS [pokalbių] FONDAS: šią savaitę – dvi ciklo „Švietimo architektūra“ paskaitos

2015 rugsėjo 14 d.
Pasidalykite straipsniu

Kuriant gerovės visuomenę Vakarų valstybėse išskirtinis dėmesys skiriamas jaunosios kartos ugdymui. Siekiant visuomenės demokratėjimo, edukacinė architektūra tampa vienu svarbiausiu įrankiu. Paradoksalu, tačiau po kolonijinius procesus išgyvenanti Lietuva, deklaruodama gerovės ir demokratinės visuomenės kūrimo siekius, švietimo įstaigų architektūrai vis dar neskiria deramo dėmesio.

Šiuolaikinės edukacijos sistemos atsietos nuo šiems procesams skirtų erdvių. Šiandien mokyklos pastato kokybė dažnai apibūdinama tik atitvarų šiluminės varžos rodikliais. Mokymosi erdvių elementarioji higiena būtinas, tačiau tik pirmasis ilgo proceso žingsnis. Siekiant racionaliai ir kokybiškai įgyvendinti edukacijai skirtų erdvių transformacijas būtina išanalizuoti užsienio šalių patirtis bei identifikuoti esamą padėtį Lietuvoje.

Architektūros [pokalbių] fondo paskaitų ciklu „Švietimo architektūra“ siekiama paskatinti senųjų Vakarų demokratijų patirties studijas ir plačias skirtingų sričių specialistų diskusijas. Tikimasi, kad paskaitos pritrauks už mokymosi erdvių kūrimą ir transformacijas atsakingus architektūros, edukacijos, viešojo administravimo specialistus, o taip pat neabejingus bendruomenių atstovus.

Bendruomeninių mokyklų koncepcijos, mokymosi žaidžiant idėjos, modernizmo laikmečio mokyklų architektūros atnaujinimo problemos – tai tik kelios temos, kurias palies penkioliktojo Architektūros [pokalbių] fondo ciklo pašnekovai. Nacionalinėje dailės galerijoje, Vilniuje, rugsėjo 3–28 dienomis vyksiančiose paskaitose architektūros praktikai, teoretikai, istorikai bandys aiškintis, su kokiais iššūkiai susiduria šių dienų ugdymui skirta architektūra.

Penkios išskirtinės asmenybės – architektūros istorikas Dolfas Broekhuizenas, architektai Barbara Pampe, Markas Dudekas, Marco Di Nallo ir Maartenas Van Den Driessche yra savo sričių profesionalai, kurių kiekvienas švietimo architektūros lauką analizuoja skirtingu aspektu, edukacinės fizinės aplinkos formavimą stebi iš skirtingos perspektyvos, bet kiekvieno jų paskaita numato išplėsti mūsų suvokimo horizontus apie kintančių ugdymo nuostatų ir architektūrinės erdvės sąsajas.

Rugsėjo 15 d., ANTRADIENĮ, MARK DUDEK „Pasakėčia apie šiaurės vėją ir saulę“.
Šis pokalbis atspindės naujausią ugdymo sampratą globaliame ekonominių krizių, taupymo, asketizmo kontekste. Atsižvelgiant į tai, kalbėtojas remsis ilgamete 25 metų patirtimi, analizuojant ir projektuojant edukacijai skirtą architektūrą. Bus pateikta įvairių ir įkvepiančių pavyzdinių projektų, kurie, kaip parodė atlikti tyrimai, ugdo, rengia ir formuoja būsimus piliečius, ateinančias kartas. Aiškėja, kad ankstyvojoje vaikystėje, t.y. ikimokyklinėje vaikų ugdymo stadijoje suformuotos nuostatos yra labai vertingos ir daro esminę įtaką visuomenės gerovės formavimui, nes tuomet vaikai mokomi prisitaikyti prie vis konkurencingesnio pasaulio.

Markas Dudekas – pripažintas pasaulinio lygio praktikuojantis architektas ir konsultantas ugdymo architektūros srityje. Per pastaruosius 20 metų jis paskelbė eilę knygų, skirtų ikimokyklinio ugdymo aplinkai, mokyklų architektūrai ir vaikų architektūrai mieste.M. Dudeko publikacijų sąraše viena svarbiausių yra „Schools and Kindergartens: A Design Manual“, išleista net penkiomis kalbomis. Pašnekovas savo patirtį ir įžvalgas skleidė daugiau nei 150 tarptautinių konferencijų, konsultavo eilę vyriausybinių organizacijų visame pasaulyje.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video