Top Baneris

Architektų rūmų taryba: „k18b“ išduotas statybos leidimas – neteisėtas

2019 kovo 14 d.
„k18b“
„Studio Libeskind“ vizual.

Lietuvos architektų rūmų taryba neigiamai įvertino vakar Vilniaus miesto savivaldybės išduotą statybos leidimą Danielio Libeskindo suprojektuotam „k18b“ pastatui Konstitucijos pr., Vilniuje, ir mano, kad jis išduotas nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Rūmai nuosekliai laikosi nuostatos, jog įstatymuose nustatytos procedūros yra skirtos subalansuotiems sprendimams ir darniai plėtrai užtikrinti. Visa tai, anot Rūmų tarybos, gali būti pasiekta tik su visuomenės, specialistų bei atsakingų institucijų žinia, tinkamai suderinus suinteresuotų grupių poreikius.

Rūmų vertinimu, „k18b“ leidimas išduotas neatsižvelgiant į Vilniaus apygardos administracinio teismo (toliau – teismas) sprendimą, kuriame Rūmų prašymu buvo išaiškinta, jog Vilniaus miesto savivaldybės taryba neturi savarankiškos kompetencijos keisti Bendrojo plano sprendinių, nevykdant teritorijų planavimo procedūrų. Šiuo – „k18b“ – atveju, projekto sprendiniai prieštarauja Bendrojo plano reikalavimams. Savivaldybės taryba, pasinaudojusi Bendrojo plano pagrindinio brėžinio tekstinio reglamento 5 punktu, leido viršyti teritorijos užstatymo reglamentus, nepaisydama to, jog keičiant ar koreguojant bendrąjį planą yra privaloma laikytis įstatymo nustatytų taisyklių.

Argumentuodama tuo, kad teismo motyvai varžo įgyvendinti savarankiškąją funkciją, savivaldybė apskundė sprendimą apeliacine tvarka. Tačiau Rūmai mano, kad teismo sprendime išdėstyti motyvai yra nuoseklūs ir pabrėžia pagrindinę visų institucijų pareigą laikytis teisės aktuose nustatytų teritorijų planavimo ir kitų reikalavimų.

Rūmai, atsakydami į gautus klausimus, ar gins viešąjį interesą teisme „k18b“ atveju, nurodo, jog tam neturi reikiamų resursų. Rūmai pabrėžia, jog šiai įstatyme numatytai ir visai visuomenei svarbiai funkcijai valstybė nėra paskyrusi finansavimo, nors akivaizdu, kad kvalifikuotus architektus vienijanti organizacija galėtų tapti tvirta atrama atstovauti ir ginti viešąjį interesą. Rūmai siekia, kad jiems toks finansavimas būtų skirtas – kreipėsi į Vyriausybę ir gavo atsakymą, kad atsakingoms ministerijoms jau pavesta išnagrinėti Rūmų prašymą skirti finansavimą tiek viešajam  interesui apginti teisme, tiek regioninių architektūros tarybų veiklai.

Tuo pačiu Rūmų taryba ragina visas valstybės institucijas, atsakingas už darnią plėtrą ir teisėtus procesus,  pagal savo kompetenciją įvertinti „k18b“ išduotą statybos leidimą.

Lietuvos architektų rūmų inf.

Komentarai