Top Baneris

Aplinkos ministerija primena apie kilstelėtus energinio efektyvumo reikalavimus

2017 gruodžio 11 d.
namo statybos
pixabay.com nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos ministerija primena, kad 2018-ųjų sausio 1 dieną naujai statomiems pastatams jau bus taikomi A+ klasės energinio naudingumo reikalavimai. Jų laikytis privalu, jei prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) naujam statiniui statyti pateiktas po 2018 m. sausio 1 d., o jeigu SLD neprivalomas – kuomet statybos darbai bus pradėti po 2018 m. sausio 1 d.

Pastatai pagal energinį naudingumą skirstomi į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F ir G. Aukščiausia yra A++ klasė, kuri nurodo, kad pastatas beveik nevartoja energijos. Klasės nustatomos sertifikavimo metu įvertinus pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertes, atitvarų skaičiuojamuosius savituosius šilumos nuostolius, mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos techninius rodiklius, pastato pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šilumines savybes, pastato sandarumą, šiluminės energijos sąnaudas pastatui šildyti, ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientą ir iš atsinaujinančių išteklių pastate sunaudojamą energijos dalį. Atitinkamos energinio naudingumo klasės reikalavimai nurodyti statybos techninio reglamento (STR) „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 1 lentelėje.

Jeigu specialieji reikalavimai yra išduoti po 2017 m. sausio 1 d., o prašymas išduoti SLD pateiktas po 2018 m. sausio 1 d. ar statybos darbai (kai SLD neprivalomas) numatomi pradėti po 2018 m. sausio 1 d., abiem atvejais naujai statomo pastato energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+.

Kai, vadovaujantis STR „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatomis, naujas SLD išduodamas siekiant tęsti statybą pakeitus statomo statinio sprendinius, statomas statinys turi atitikti pirminio SLD išdavimo (prašymo išduoti leidimą pateikimo) metu galiojusius energinio naudingumo reikalavimus.

Prašymai išduoti SLD gali būti pateikiami tiesiogiai arba naudojantis statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“. Joje užregistruotas prašymas laikytinas pateiktu.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad šįmet, sausio 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Statybos įstatymui, kai teikiant prašymą išduoti SLD pateikti ne visi privalomi dokumentai arba kai prašantis asmuo negali įgyvendinti statytojo teisės pagal šio įstatymo reikalavimus, arba nepateiktas patvirtinimas apie žyminio mokesčio už SLD išdavimą sumokėjimą, SLD išdavimo procedūros nestabdomos iki visų privalomų dokumentų pateikimo dienos, o informacinėje sistemoje įregistruotas prašymas iškart pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai informuojamas prašymą pateikęs asmuo. Taigi surinkus visus privalomus dokumentus prašymas išduoti SLD turėtų būti teikiamas iš naujo.

AM inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video