Top Baneris

Alytaus miškų urėdijos išskirtinumas – gamtos paminklai

2014 rugsėjo 14 d.
Pasidalykite straipsniu

Rūpinimasis saugomomis teritorijomis, lankytinų vietų pritaikymas poilsiui – šiuos darbus sunku įvertinti pinigais, tačiau akivaizdu, kad jie miškininkams nė kiek ne menkesni nei medienos ruoša, miško kelių tvarkymas ar priešgaisrinė apsauga. VĮ Alytaus miškų urėdija – viena tų, kuri tikrai turi kuo pasigirti. Ypač ilgas jos teritorijoje esančių lankytinų objektų sąrašas.

Atsodinta didžioji dalis kirtaviečių

VĮ Alytaus miškų urėdijos teritorijoje – 33 tūkst. hektarų miškų, iš jų daugiau kaip 16 tūkst. hektarų priklauso valstybei, dar 23,6 tūkst. hektarų – užstatytos teritorijos, keliai, tvenkiniai ir kt. Miškų urėdijos teritorijos miškingumas šiuo metu siekia 23,9 proc.

Visi VĮ Alytaus miškų urėdijos patikėjimo teise valdomi valstybinės reikšmės miškai priskirti penkioms girininkijoms: Dušnionių, Dzirmiškių, Kalesnykų, Punios, Sudvajų. Jų plotas svyruoja nuo 2,8 tūkst. hektarų (Dušnionių girininkija) iki 4,2 tūkst. hektarų (Punios girininkija). Vidutinis girininkijos plotas yra 3,3 tūkst. hektarų. Miškai suskirstyti į 432 kvartalus, o šie – į 9246 taksacinius žemės sklypus. Vidutinis kvartalo plotas – 38,4 hektaro, taksacinio žemės sklypo plotas – 1,8 hektaro. Urėdijos teritorijoje vyrauja spygliuočių medynai, daugiausia – normalaus drėgnumo augavietės (79 proc.) ir derlingi (46 proc.) dirvožemiai.

2013 metais urėdijoje iškirsta 54,4 tūkst. kubinių metrų medienos: pagrindiniais kirtimais – 35 tūkst. kubinių metrų, tarpiniais – 19,4 tūkst. kubinių metrų.

Per devynerius metus (2003–2012 metais) plynai iškirsta 1182,3 medyno. Per visą laikotarpį atsodinta 70,3 proc. kirtaviečių, savaime atželti palikta 11,2 proc. Likęs plynai iškirstų medynų plotas atkurtas 2013–2014 metais.

Apsirūpina kokybiškomis sėklomis

Sodmenis miškininkai išaugina iš sėklinėse plantacijose, genetiniuose ir sėkliniuose draustiniuose, sėkliniuose ir pirmo boniteto medynuose bei sėkliniuose sklypuose surinktų sėklų. Sėklinės 18 hektarų ploto paprastosios pušies ir 7,9 hektaro ploto paprastosios eglės plantacijos įveistos Dzirmiškių girininkijoje. Sudvajų girininkijoje įveista sėklinė paprastosios eglės plantacija, kurios plotas – 1,6 hektaro. Šiuo metu Punios girininkijoje įveisiamos sėklinės paprastojo ąžuolo (4,7 hektaro ploto) ir juodalksnio (2,5 hektaro) plantacijos.

Urėdijos teritorijoje yra genetinių draustinių: pušies (395,2 hektaro), eglės (58,8 hektaro), ąžuolo (28,5 hektaro), maumedžio (1,7 hektaro), taip pat sėkliniai pušies, eglės, ąžuolo, juodalksnio, raudonojo ąžuolo medynai.

Alytaus miškų urėdijoje dar 1927-aisiais įveistas medelynas. Šiuo metu jis užima 23 hektarus. Medelyne 2004 metais įrengta moderni laistymo sistema, čia miškui atkurti ir įveisti auginami eglės, pušies, ąžuolo, juodalksnio, klevo, liepos, beržo, drebulės, maumedžio sodmenys, o bioįvairovei pagausinti – vietos krūmų ir medžių rūšių sodinukai.

Kasmet miškininkų išaugintais sodmenimis apželdinama apie 100 hektarų miško kirtaviečių ir 20 hektarų žemės ūkiui netinkamų dirbamos žemės plotų. Dalį kokybiškų miško sodmenų urėdija parduoda. Pavyzdžiui, 2012 metais medelyne išauginta 3,35 mln. sodmenų, daugiausia – eglės ir pušies. Miškui sodinti tais metais sunaudota 745 tūkst.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video