Top Baneris

2014 liepos 14 d.
Pasidalykite straipsniu

Gegužės 12 dieną Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) paminėtas ilgamečio universiteto rektoriaus, akademiko prof. habil. dr. Edmundo Kazimiero Zavadsko 70-ies metų jubiliejus.

Visada rūpėjo universitetas ir jo žmonės

„Profesorius visada nuosekliai siekė savo tikslo – būti tobulam, besidominčiam ir reikalingam Lietuvos mokslo bendruomenei. Jubiliatas gyveno ir tebegyvena prasmingą, labai produktyvų gyvenimą. Jo istorija yra sėkmės istorija“, – įteikdamas Lietuvos pramonininkų konfederacijos įsteigtą Profesijos riterio ženklą sakė Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas.

Renginyje padėkojęs savo artimiesiems ir bendražygiams akademikas E. K. Zavadskas tikino, kad siekiant aukštų mokslo rezultatų svarbiausia yra tarpusavio bendradarbiavimas.

„Universitetas man visada rūpėjo ir teberūpi. Vis dėlto jeigu nebūčiau turėjęs gerų mokytojų, gero mokslinio vadovo, ramios atmosferos darbe, nebūčiau buvęs skatinamas, būčiau pasiekęs daug mažiau“, – tvirtino jubiliejų švenčiantis akademikas.

Už ilgametį akademinį darbą prof. E. K. Zavadskui įteiktas Švietimo ir mokslo ministerijos Atminimo medalis bei aplinkos ministro, Lietuvos mokslų akademijos prezidento, Seimo Pirmininkės, Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėkos.

Profesorių jubiliejaus proga sveikino VGTU bendruomenės nariai, buvę mokiniai, kolegos iš Poznanės technologijos, Maskvos valstybinio statybos universitetų, Rusijos inžinierių akademijos ir daugelis kitų.

Pusę amžiaus universitete

Akad. prof. habil. dr. E. K. Zavadskas perėjo įspūdingą gyvenimo ir karjeros kelią: nuo nelengvos vaikystės Vorkutoje iki paauglystės Ignalinos rajone, nuo eilinio Statybinių konstrukcijų katedros darbuotojo iki universiteto rektoriaus. 46 metus dirbdamas VGTU prof. E. K. Zavadskas dvylika metų ėjo universiteto rektoriaus pareigas.

„1990-aisiais, kai profesorius E. K. Zavadskas tapo universiteto rektoriumi, jam teko didžiulis išbandymas. Tuo metu valstybėje vyko didžiuliai pokyčiai, buvo kuriami nauji aukštosios mokslo sistemos reikalavimai. Per dvylika rektoriavimo metų profesorius labai daug nuveikė mūsų universitetui. Tai plačios erudicijos asmenybė, pripažintas mokslo mokyklos įkūrėjas, išugdęs daugybę jaunų žmonių ir garsių mokslininkų. Profesorius yra tikras mūsų universiteto patriotas“, – iškilmingame Senato posėdyje sakė VGTU rektorius prof. dr. Alfonsas Daniūnas.

VGTU A. Gustaičio aviacijos instituto direktorius prof. habil. dr. Jonas Stankūnas pabrėžė, kad universitetui, kaip ir valstybei, kiekvienu laikotarpiu reikalingas vis kitoks vadovas. 1990 metais Lietuvoje situacija rutuliojosi pažangiai. Tokiomis aplinkybėmis sėkmingai galėjo veikti greitos reakcijos, ryžtingi ir nebijantys rizikuoti vadovai. Pasak prof. habil. dr. J. Stankūno, rektoriaus E. K. Zavadsko charakteris tam visiškai tiko. A. Gustaičio aviacijos instituto ir kitų fakultetų kūrimas, įtvirtinimas, ryžtingi žygiai į ministerijas per dieną aplankant po keturis ministrus, kad būtų suderintas institutui svarbus klausimas, instituto garsinimas ir stengimasis visomis priemonėmis apginti nuo nepaliaujamų oponentų atakų tapo kasdieniu darbu.

„Profesorius vienu metu sugebėjo būti ir orus, kaip dera universitetą reprezentuojančiam rektoriui, ir kuklus, už savo pareigos vykdymą atsakingas žmogus, kai reikėdavo valandų valandas laukti ministerijų koridoriuose, kad būtų galima trumpai aptarti svarbius klausimus su nežinia kada po posėdžio atsilaisvinsiančiu aukštu pareigūnu, ir tiesiog paprastas vyresnysis draugas, ūmai išbarantis ir paskui greitai atleidžiantis suklydusių pavaldinių nuodėmes, ir labai apdairus tvirto universiteto įvaizdžio formuotojas, visuomet prisimenantis ir kiekviena proga pabrėžiantis kiekvieno tam atvejui tinkamo savo komandos nario nuopelnus“, – prisiminė prof. habil. dr. J. Stankūnas.

Magiškos savybės, padedančios įkvėpti žmones

Akad. prof. habil. dr. E. K. Zavadskas sukūrė Lietuvoje ir užsienyje pripažintą statybos inžinerijos mokslų trijų lygių mokslinę mokyklą. Prof. E. K. Zavadsko mokslinę mokyklą galima laikyti viena produktyviausių tarp technologijų krypties, statybos inžinerijos mokslų mokyklų Rytų ir Vidurio Europoje. Akademikas parengė 34 mokslo daktarus, iš kurių keturi šiandien – VGTU profesoriai.

„Bendraudamas akademikas prof. E. K. Zavadskas visada rodo pasitikėjimą, padrąsina, tarsi turi magiškų savybių įkvėpti aplink jį esančius žmones, kad šie gali dirbti ir siekti rezultatų. Daugelis universiteto bendruomenės narių buvo padrąsinti akademiko prof. E. K. Zavadsko ir paraginti nesustoti, tęsti vykdomus mokslinius darbus. Tiems, kurie jo paklausė, neteko nusivilti, tokie žmonės tapo profesoriais, žinomais savo srities specialistais, sulaukusiais aukštų įvertinimų. Daugeliui net ir iš kitų veiklos sričių mokslininkų akademikas prof. E. K. Zavadskas yra taręs padrąsinamą žodį ir pataręs, kokioje srityje jie galėtų tęsti savo mokslinius darbus, kaip galėtų siekti gerų rezultatų, skelbti juos prestižiniuose žurnaluose. Nuolat skubantis, nepralenkiamas, visada siekiantis ir pasiekiantis užsibrėžtus tikslus prof. E. K. Zavadskas savo pavyzdžiu skatina ir kitus siekti rezultatų, dar daugiau skubėti ir neleisti būti aplenktiems“, – sakė E. K. Zavadsko mokinė, VGTU Statybos fakulteto prodekanė doc. dr. Jolanta Tamošaitienė.

Buvęs profesoriaus doktorantas, VGTU Statybos fakulteto prodekanas doc. dr. Jonas Šaparauskas teigė, kad E. K. Zavadskas visų pirma yra vadovas, nes turi stipraus lyderio savybių, yra geras oratorius, puikus organizatorius, psichologas, net aktorius.

„Būdamas emocingas ir įtaigus kalbėtojas, rektorius lengvai pakeri, įtikina ir valdo publiką. Bet nereikia manyti, kad profesorius būdamas labai tituluotas yra šaltas, oficialus ir sunkiai prieinamas. Nieko panašaus. Su studentais, doktorantais jis bendrauja lengvai ir žaismingai“, – sakė Statybos fakulteto prodekanas.

Iš savo mokytojo doc. dr. J. Šaparaukas visų pirma išmoko reikalus tvarkyti nedelsiant. „Čia ir dabar – toks profesoriaus moto. Skubiems ir svarbiems darbams prof. E. K. Zavadskas skiria itin daug dėmesio ir laiko. Jis pats daug dirba ir to paties reikalauja iš kitų. Net savaitgaliais galiu sulaukti jo skambučio. Jis būtinai pasiteiraus, kaip sekasi, ir pasiūlys pagalbą“, – kalbėjo doc. dr. J. Šaparaukas.

Itin produktyvus mokslininkas

Profesoriaus pasiekti moksliniai rezultatai – ir asmeniniai, ir mokslinės mokyklos mokinių, yra pripažinti užsienyje, Lietuvoje, pelnę aukštų įvertinimų mokslo srityje. Prof. habil. dr. E. K. Zavadskas yra parašęs daugiau kaip 400 mokslinių statybos inžinerijos straipsnių ir per 70 straipsnių, kuriuose gvildenamos aukštųjų mokyklų problemos. Jis – ir daugiau kaip 50 knygų lietuvių, rusų, vokiečių, anglų kalbomis autorius bei bendraautoris. Įvairių įmonių, mokslo institutų užsakymu atliko per 40 tiriamųjų mokslo darbų.

Pagrindinė profesoriaus mokslinių interesų sritis – pastatų gyvavimo ciklas, sprendimų paramos sistemos, daugiakriteriai optimizavimo metodai statybos technologijos ir vadybos srityje. Jis yra trijų aukščiausių reitingų mokslo žurnalų steigėjas, iš jų dviejų – vyriausiasis redaktorius, dvidešimties tarptautinių ir Lietuvos organizacijų narys.

Akad. prof. habil. dr. E. K. Zavadsko mokslinės veiklos pripažinimą liudija aukšti apdovanojimai: IV laipsnio Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas (1996 m.), Lietuvos valstybinė mokslo premija (1996 m.), 2004 m. įteikta Lietuvos mokslo premija (kartu su Artūru Kaklausku) už darbų ciklą „Statybos šakos modeliavimas (metodai, modeliavimas, sprendimų paramos ir informacinės sistemos, internetinės technologijos, praktiniai taikymai)“ (1996–2003 m.), Lenkijos ir Lietuvos parlamentinės asamblėjos premija (2004 m.), Poznanės technologijos universiteto garbės daktaro titulas (2001 m.), Rusijos Gerceno universiteto (Sankt Peterburgas) garbės daktaro titulas (2003 m.), Ukrainos nacionalinio aviacijos universiteto garbės daktaro titulas (2004 m.), Valstybinio Taipei technologijos universiteto (Taivanas) garbės profesoriaus vardas (2012 m.).

VGTU sf


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video