Archive | Teisė

Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas įgauna pagreitį – 2015 metais jau išduoti 594 statybą leidžiantys dokumentai. Šiuo metu modernizavimo darbai vykdomi 746 daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), vykdydama valstybinę šio proceso priežiūrą, 2014–2015 metais patikrino 539 modernizuojamus daugiabučius, iš jų net 366 objektai patikrinti šiais metais. Šiemet išduoti 155 statybos užbaigimo aktai, statybos dalyviams surašytas 21 administracinio teisės… Skaityti daugiau
Nuo praėjusių metų pabaigos išaugęs būsto pirkimo sandorių skaičius paskatino didžiulę jo pasiūlą. Skaičiuojama, kad šiandien naujo būsto pasiūlą Vilniuje sudaro keli tūkstančiai butų. Gerai, kad pirkėjai turi tokį didelį pasirinkimą. Tačiau atkreipiamas dėmesys, kad rinkai apie 60 proc. būsto siūlo visiškai nauji žaidėjai. Didelę patirtį turinčios įmonės įspėja pirkėjus viską gerai išanalizuoti ir tik tuomet priimti sprendimą. Pateikė dešimt kriterijų Bendrovė „Veikmė“ parengė atmintinę… Skaityti daugiau
„Statyba ir architektūra“ kartu su nekilnojamojo turto plėtros įmone „Eika“ tęsia straipsnių ciklą apie būsto įsigijimą ir tai, ką būtina žinoti renkantis savo svajonių namus, į kokias detales privalu atkreipti dėmesį, į kokius klausimus reikia atsakyti siekiant išsirinkti tinkamą būstą. Ankstesniame straipsnyje aptarėme, ką pirkėjams svarbu žinoti apie nekilnojamojo turto statytojų privalomus suteikti garantinius įsipareigojimus. Šiame straipsnyje panagrinėsime mokėjimų už eksploatacines paslaugas aspektus. Didelių erdvių… Skaityti daugiau
Nuo šių metų liepos 1 dienos įsigaliojo LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVM) pakeitimai, numatantys atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymą statybos darbams. Tikimasi, kad pasikeitimai sustiprins šalies statybos sektorių, o valstybei užtikrins sklandesnį mokesčių surinkimą į biudžetą. Visgi jau pirmasis mėnuo išryškino trūkumus, kurie atsirado nutolus nuo pradinės šios iniciatyvos esmės. Statybos verslo įmones vienijanti Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) pritarė atvirkštinio PVM iniciatyvai atsižvelgdama į… Skaityti daugiau
Aplinkos viceministrė Daiva Matonienė tikisi, kad atvirkštinis privalomosios vertės mokestis (PVM) nebus taikomas daugiabučių renovacijos darbams.  „Sutelktomis pastangomis su Finansų ministerija ir Valstybine mokesčių inspekcija (VMI) šiuo metu siekiame kuo greičiau išspręsti su PVM taikymu susijusias daugiabučių renovacijos darbų apmokestinimo problemas, kurių kilo, kai liepos 1 d. įsigaliojo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisos, reglamentuojančios atvirkštinio PVM taikymą statybos rangos darbams. Principinis sutarimas, kad jis nebus… Skaityti daugiau
Aplinkos ministerija Vyriausybės strateginiam komitetui pateikė siūlymus dėl veiksmų, būtinų norint šalies statybos sektoriuje įdiegti skaitmeninės statybos principus. Šie siūlymai parengti bendradarbiaujant su aktyviai šioje srityje veikiančia Lietuvos statybininkų asociacija. Skaitmeninė statyba – vienas perspektyviausių būdų tobulinti statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą, didinti viso statybos sektoriaus skaidrumą, mažinti statybos procesų trukmę, medžiagų, nekilnojamojo turto valdymo sąnaudas. Skaitmeninė statyba remiasi šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų taikymu,… Skaityti daugiau
Šiuo metu viešųjų pirkimų informacinėje bazėje paskelbtas Klaipėdos Valstybinio muzikinio teatro pastato  rekonstravimo techninio projekto parengimo paslaugos viešas pirkimas. Perkančioji organizacija arba projekto valdytojas – VĮ „Lietuvos paminklai“. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus (toliau – LAS Klaipėdos skyrius) valdyba, įvertinusi šio viešo pirkimo aplinkybes, pirkimo sąlygas, pastato svarbą urbanistiniam kontekstui, suskubo reikšti pretenzijas. LAS Klaipėdos skyrius konstatavo, jog: Pasirengimo šiam viešam pirkimui procesas vyko skubotai… Skaityti daugiau
Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento specialistų dažnai klausiama, ar galima savo gyvenamajame name vykdyti vieną ar kitą ūkinę veiklą, įsirengti kūrybines dirbtuves ar nedidelę įmonę. Atvejai, kada gyvenamuosius ar negyvenamuosius pastatus ar jų patalpas nepakeitus jų paskirties galima naudoti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytai negamybinei veiklai, išvardinti Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos apraše. Jame nurodytas baigtinis veiklos rūšių sąrašas,… Skaityti daugiau
Birželio 29 dieną Vilniuje vyko seminaras „Atvirkštinio PVM mechanizmo taikymas statybos darbams“, skirtas pasiruošti liepos 1 dieną įsigaliojusiam atvirkštinio PVM apmokestinimo statybos sektoriuje tvarkai. Seminarą organizavo Lietuvos statybininkų asociacija ir advokatų kontora COBALT. Pranešimus seminare skaitė ir dalyvių diskusijoje dalyvavo Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos atstovai. Šių metų liepos 1 d. įsigalioja Pridėtinės vertės mokesčio… Skaityti daugiau
Statybos medžiagų ir produktų pardavėjai šiandien jaučiasi neapdrausti nuo savamokslių statybų sektoriaus darbuotojų, kurie gali sugadinti ir geriausio gaminio reputaciją. Ypač ši problema opi individualiajame sektoriuje. Montuoti vandentiekio sistemą, šildymo katilus, kloti stogą ar imtis kitų statybos darbų gali bet kuris verslo liudijimą turintis žmogus. Tad pastaruoju metu specialistai vis garsiau diskutuoja apie tai, kad vienas sprendimo būdų vartotojams apsisaugoti nuo nekompetentingų darbuotojų galėtų būti… Skaityti daugiau
2016-ųjų sausio 1-ąją įsigalios pakeistas statybos techninis reglamentas „Statybos užbaigimas“. Jame bus nustatyti aiškūs statybos užbaigimo procedūrų terminai, sudarytos galimybės elektroniniu būdu priimti institucijų įgaliotų pareigūnų sprendimus, o statytojui – teisę pateikti alternatyvius dokumentus. Naujos ar patikslintos reglamento nuostatos padės sumažinti į statybos užbaigimo komisijas savo atstovus deleguojančių institucijų administracinę naštą, o statytojas galės nuotoliniu būdu stebėti jo prašymo nagrinėjimo eigą. Siekiant supaprastinti statybos užbaigimo… Skaityti daugiau
Įvertinusi rekordiškai žemų palūkanų poveikį galimiems gyventojų lūkesčiams ir sprendimams, Lietuvos banko valdyba patvirtino atnaujintus Atsakingojo skolinimo nuostatus (ASN), kuriais bus mažinama gyventojų perteklinio įsiskolinimo rizika. Nuostatai buvo patvirtinti po konsultacijų su kredito rinkos dalyviais ir įsigalios 2015 m. lapkričio 1 d. „Atnaujindami nuostatus pasiekėme pusiausvyrą – pakeitimai mažins gyventojų ilgalaikio prasiskolinimo riziką ir didins jų atsparumą galimiems palūkanų šokams, tačiau bendrai skolinimo apimčiai neigiamo… Skaityti daugiau
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) šiemet įvertino daugiau kaip dviejų šimtų statybos techninių prižiūrėtojų darbą. Nustatyta palyginti mažai pažeidimų – apie 7 proc. Daugiausia tikrinti renovuojamus daugiabučius prižiūrintys specialistai. Kaip teigė VTPSI viršininkė Laura Nalivaikienė, remiantis praėjusių ir šių metų patikrinimų rezultatais, galima daryti išvadą, kad statybos techniniai prižiūrėtojai dirba atsakingiau. Per penkis šių metų mėnesius administracinė atsakomybė už netinkamą statybos… Skaityti daugiau
2016 metais įsigaliosiančios patikslintos statybos techninio reglamento „Statybą leidžiantys dokumentai“ nuostatos leis dar patogiau nuotoliniu būdu tvarkyti statybos dokumentus. Laukiančios naujovės –  triskart padidinta maksimali į elektroninę laikmeną įrašomos rinkmenos talpa, unifikuoti ir aiškiau išdėstyti dokumentų formų rekvizitai, informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pritaikytos naudoti formos. Per šią statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą pernai buvo pateikta daugiau kaip 60 proc. (apie 50 tūkst.) visų… Skaityti daugiau
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) atliko veiklos, susijusios su teritorijų planavimo valstybine priežiūra, pirmojo šių metų ketvirčio analizę, o gautus rezultatus palygino su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu.  Paaiškėjo, kad teritorijų planavimo organizatoriai per metus pateikė tikrinti trečdaliu (36,5 proc.) mažiau dokumentų. VTPSI teritorinių skyrių specialistai per 2015 metų pirmąjį ketvirtį patikrino 48 teritorijų planavimo dokumentus, pradėtus rengti po naujos… Skaityti daugiau