Archive | Teisė

Spalio 1-ąją pradėti elektros energijos mainai su klientais, kurie įsirengė nedideles saulės jėgaines ir, pasinaudoję esama elektros skirstymo tinklo infrastruktūra, plėtos jos gamybą.  Iki spalio 1 dienos LESTO buvo sudariusi 19 sutarčių su gaminančiais klientais, bendra saulės jėgainių galia siekia 0,126 megavatų (MW). Pasak LESTO generalinio direktoriaus Aido Ignatavičiaus, bendrovė paruošė informacines ir elektros apskaitos sistemas tam, kad šis energijos mainų procesas vyktų sklandžiai bei… Skaityti daugiau
Baigiantis metams, daugiabučių modernizavimo darbų nemažėja, todėl atsakingos ministerijos sutarė ieškoti būdų rasti papildomų lėšų. Renovacijai šįmet papildomai bus skirta apie 5,6 mln. eurų. Daugiabučiams atnaujinti jau išmokėta 10,1 mln. eurų. Atsižvelgusi į Aplinkos ministerijos siūlymus, Vyriausybė patikslino valstybės paramos teikimo taisykles ir užtikrino 100 proc. paramą daugiabučio renovacijos projektui parengti, jeigu jo parengimo sutartis sudaryta iki šių metų spalio 1 dienos.  Be to, iki… Skaityti daugiau
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) specialistai gauna daug paklausimų ir skundų dėl netinkamai atliktų statybų ūkio būdu. Šį būdą statytojai renkasi manydami, kad jis paprastesnis ir pigesnis, bet neretai neįvertina prisiimamos rizikos. Pagrindinis statybos ūkio būdu požymis – rangos sutarties nebuvimas. Tokioms statyboms neretai samdomi pavieniai statybininkai ar jų brigados, nesudaroma sutarčių, atsiskaitoma grynaisiais pinigais. Riziką dėl tinkamo darbų organizavimo,… Skaityti daugiau
Jau antri metai, kai šalyje pastebimai daugėja žemės gelmių tyrimų, skelbia Aplinkos ministerija. Šiemet, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LGT) rugsėjo 28 dienos duomenimis, Žemės gelmių registre įregistruoti 772 geologinių tyrimų darbai. Jau dabar matyti, kad 2015 m. jų bus atlikta daugiau negu pernai (769). Lietuvos žemės gelmės yra išskirtinė valstybės nuosavybė – kaupti visus duomenis apie jas yra įgaliota LGT. Žemės gelmių įstatymas… Skaityti daugiau
Rugsėjo 3-ąją įsigaliojo patikslintas Statybos techninis reglamentas (STR) „Statybą leidžiantys dokumentai“. Jame numatyta, kad Kuršių nerijoje ir nesudėtingam statiniui reikės gauti statybą leidžiantį dokumentą. „Kuršių nerija – viena vertingiausių Lietuvos saugomų teritorijų, ne tik nacionalinė, bet ir pasaulinė vertybė, įrašyta į Pasaulio paveldo sąrašą. Todėl tiesiog būtina išsaugoti jos kraštovaizdį, gamtos ir kultūros paveldą“, – teigė aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas. Siekiant apriboti galimybes šioje unikalioje… Skaityti daugiau
Statistika optimistiškai skelbia, kad nelegalių statybų šalyje pastaraisiais metais akivaizdžiai mažėja. Atitinkamai – ir radikalių griovimo atvejų. Viena vertus, lyg ir reikėtų džiaugtis kontroliuojančių tarnybų akylumu bei principingumu. Kita vertus, liberalesnės sąlygos įteisinant tokius statinius taikomos ir patiems prasižengėliams. Vis dėlto neseniai atomazgą pasiekusi viena „savavališkų“ statybų istorija Neringoje vėl įžiebė diskusijas apie kablelio rebusą verdikte „griauti negalima palikti“. Bankrotas valstybės vardu Ar atitinkamoms tarnyboms… Skaityti daugiau
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) tvirtina, kad pagrindinė priežastis, dėl kurios kai kuriems norintiesiems gauti statinio užbaigimą patvirtinantį ar kitą reikiamą statybos dokumentą tenka ilgai laukti, – jų pačių neapdairumas. Pasak VTPSI specialistų, kliūčių sklandžiai atlikti procedūras sukelia patys statytojai, nes iš karto nepateikia visų privalomų dokumentų.  Statybos inspektoriai pataria rašant prašymą pagal nustatytą formą atidžiai perskaityti ir prie jos… Skaityti daugiau
Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos pasiūlytoms Statybos įstatymo pataisoms ir teiks jas Seimui. „Šių pataisų, manau, labai laukia visas statybų sektorius. Jo teisinės aplinkos pokyčiai tiesiog būtini, nes padėtų išspręsti daug problemų, su kuriomis praktinėje veikloje dabar susiduria statybų dalyviai. Jau nekalbant apie tai, kad pagerėtų galimybės investicijoms, sumažėtų biurokratinė našta ir verslui, ir savivaldybių administracijoms, ir statybos priežiūros institucijoms, daugiau ir svaresnių garantijų įgytų užsakovai“,… Skaityti daugiau
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) duomenimis, šalyje sumažėjo savavališkos statybos atvejų. Tai liudija 2014 ir 2015 metų pirmųjų pusmečių statistika.  Per šių metų pirmąjį pusmetį statybos valstybinės priežiūros inspektoriai nustatė 213, o per tą patį praėjusių metų laikotarpį – 240 savavališkos statybos atvejų. Savivalės sumažėjo šešiose iš dešimties šalies apskričių. Drausmingiausi žemaičiai – Žemaitijoje savavališkų statybų aptikta net trečdaliu mažiau,… Skaityti daugiau
Ežerų ar upių pakrantėse įsikūrusiems gyventojai kartais teiraujasi, ar reikia projekto ir valstybės institucijų leidimų lieptui statyti. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos specialistams tenka ne tik aiškinti reikalavimus, bet ir surašyti savavališkos statybos aktų, aptikus be privalomų dokumentų pastatytų lieptų. Tačiau tik tais atvejais, kai lieptas yra statinys. Statybos įstatymas nustato su statinių statyba susijusius reikalavimus. Taigi pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, ar… Skaityti daugiau
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) rugpjūčio 20 dieną posėdyje patvirtino elektros energiją gaminančių klientų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainą 2015 metams. Ši kaina bus taikoma tiems klientams, kurie įsirengs nedideles saulės elektrines ir plėtos gamybą naudodamiesi esama elektros tinklo infrastruktūra. VKEKK nustatė, jog vidutinės įtampos tinklo naudojimosi paslaugos kaina sieks 1,59 euro cento už kilovatvalandę (kWh), žemosios įtampos tinklo – 3,04 euro cento… Skaityti daugiau
Ar aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 1991 metų, prilyginamas aukštajam neuniversitetiniam išsilavinimui? Šis klausimas po Statybos įstatymo pakeitimo tapo itin aktualus vyresnės kartos statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatą. Teisinių neaiškumų kyla todėl, kad pagal ankstesnes įstatymo nuostatas statybos inžinieriams, įgijusiems specialųjį vidurinį ar aukštesnįjį išsilavinimą, buvo išduodamas ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatas, ir jie atitiko neypatingo statinio vadovui nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Dabar… Skaityti daugiau
Civiliniame kodekse numatyta, kad nekilnojami daiktai ir daiktinės teisės į juos turi būti registruojamos viešajame registre, o neregistruotų statinių negalima parduoti, dovanoti ar kitaip jais disponuoti. Tačiau konkretus terminas, per kiek laiko, atlikus statybos užbaigimo procedūras (gavus statybos užbaigimo aktą, surašius (patvirtinus) deklaraciją apie statybos užbaigimą), statinys turi būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (toliau – Registre) teisės aktuose iki šiol nebuvo reglamentuotas. Nuo 2015 metų… Skaityti daugiau
Kaimyninėje Latvijoje ir Švedijoje sėkmingai naudojama ir šioje šalyje dirbančių Lietuvos statybininkų giriama atvirkštinio pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apmokestinimo statybų sektoriuje tvarka Lietuvoje yra iškraipoma ir vietoje tvarkos ir stabilumo šalies statybos rinkoje grasina naujais rūpesčiais, sakoma Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) pranešime. Iš esmės teisingas ir statybos įmonių lauktas įstatymas pradedamas vertinti kitaip po Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) išaiškinimų, kurių paskutinis iš įstatymo taikymo ribų… Skaityti daugiau
Nuo 2010 metų, kai mūsų įmonė pradėjo veiklą, pirkdavome veiklos draudimo polisą, kurio eilutėje „Draudžiama veikla“ buvo rašoma „STR 1.09.05:2002 nurodyta veikla“. Pirkome savanoriškai, lyg ir jautėmės apsaugoti nuo profesinių klaidų, rizikos, nes nebuvo taisyklių, išimčių, nedraudiminių įvykių ir kitų miglotų sąlygų. Tuomet inicijavau diskusijas su didžiausių draudimo kompanijų Lietuvoje naujų produktų skyrių vadovais, siūlydamas savo patirtį ir pagalbą kuriant visų statinio statyboje dirbančių asmenų… Skaityti daugiau