Archive | Renovacija

Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU), dalyvaujant Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos studentų sąjungos atstovams, sutarta ieškoti sprendimų kompleksiniam universiteto bendrabučių išorės ir vidaus būklės atnaujinimui. VGTU yra vienas iš kelių universitetų, dalyvaujančių Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) parengtoje Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių modernizavimo programoje, finansuojamoje JESSICA iniciatyvos lėšomis. Pagal šią programą intensyvūs atnaujinimo darbai vyksta trijuose VGTU studentų bendrabučiuose, o… Skaityti daugiau
Modernizavimo projektų administratoriai, namų bendrijų pirmininkai, Aplinkos ministerijos ir Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) specialistai, statybos priežiūros bei savivaldos institucijų darbuotojai praėjusią savaitę dalyvavo Balstogėje vykusiame daugiabučių renovacijai skirtame seminare. Lenkų ekspertai ir specialistai lietuvius supažindino su situacija jų šalyje. Lenkijoje yra daugiau kaip 535 tūkst. senų daugiabučių (Lietuvoje – 35 tūkst.). 1998–2014 metais renovuota apie 8 proc. (30 tūkst.) daugiabučių. Balstogė, panašiai kaip Lietuvoje… Skaityti daugiau
Rangovo paskirtas statybos darbų vadovas privalo užtikrinti, kad statybininkai darbus vykdytų pagal projektą ir kokybiškai, kad būtų naudojami projekte numatyti statybos produktai. Tačiau, kaip rodo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareigūnų šių metų gegužę atliktų patikrinimų rezultatai, kai kurie statybos darbų vadovai savo pareigas atlieka ne itin stropiai.    Pavyzdžiui, VTPSI Šiaulių skyriaus specialistai nustatė, kad modernizuojamo namo sienoms šiltinti… Skaityti daugiau
CPO LT elektroninis katalogas sukurtas siekiant sumažinti viešųjų pirkimų naštą valstybės ir savivaldos institucijoms bei užtikrinti, kad jie vyktų skaidriai, sąžiningai, greitai. Juo aktyviai naudojasi ir daugiabučių namų bendrijos, ieškodamos statybininkų rangos darbams atlikti. Net 80 proc. renovacijos darbų nuperkama per CPO LT katalogą. Tiesa, daugiabučių bendrijos, nors ir nėra perkančiosios organizacijos, pirkdamos per CPO LT katalogą priverstos laikytis viešiesiems pirkimams numatytų reikalavimų. Daugiabučių namų… Skaityti daugiau
Renovuojant senus daugiabučius svarbesnį vaidmenį atlieka mažesnės šalies savivaldybės – tokius rezultatus atskleidė sociologinis tyrimas, kurį sėkmingiausiai daugiabučių modernizavimo programą įgyvendinančiuose regionuose atliko rinkos tyrimų bendrovė „Factus Dominus“ ir Būsto energijos taupymo agentūra (BETA). Grupinėse diskusijose dalyvavo modernizavimo programos Molėtų rajone ir Vilniaus mieste projektų administratoriai. Tyrimo duomenimis, daugiabučių renovacijai Molėtų rajone itin svarbią įtaką turi savivaldybė, jos pastangos ir glaudus ryšys su vietos bendruomene.… Skaityti daugiau
Trečiadienį (gegužės 27 d.) nuo 10.00 val. sostinės savivaldybės Tarybos posėdžių salėje vyks planuojamų rekonstruoti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų projekto pristatymas. Susitikimo metu bus galima susipažinti su projektu, dalyvauti diskusijoje, užduoti rūpimus klausimus, teikti pasiūlymus. Planuojama, kad Vilniaus koncertų ir sporto rūmai ateityje taps nauju tarptautinio lygio konferencijų centru. Projekto vertė – 19,7 mln. eurų. Rekonstruotame objekte numatoma organizuoti tiek dideles tarptautines konferencijas ir… Skaityti daugiau
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) nuo 2015 m. gegužės 19 d. priima paraiškas paramai gauti pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, finansuojamą iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų. Šiai finansavimo priemonei skirta bendra lėšų suma – 7 mln. eurų. Paraiškos bus priimamos tol, kol pakaks finansavimo priemonei… Skaityti daugiau
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) prie Aplinkos ministerijos atliekami patikrinimai rodo, kad, daugiabučių modernizavimui tampant visuotiniu reiškiniu, pastebimai gerėja ir renovacijos darbų kokybė. Tiesa,  vis dar pasitaiko rangovų, kurie neatsakingu požiūriu į atliekamą darbą meta šešėlį visiems statybininkams. „Pažeidėjams nėra ir nebus jokių nuolaidų. Siekiame, kad kiekvienas daugiabutis būtų atnaujinamas kokybiškai, todėl dar labiau sustiprinome statybos valstybinę priežiūrą. Manau, skaudu ir visiems sąžiningai… Skaityti daugiau
Šiemet šalyje sparčiai daugėja visiškai baigtų renovuoti senų daugiabučių – kas savaitę pabaigtuvių vainiką kelia nuo šešių iki dešimties tokių namų. Nuo 2013 metų pradžios, kai daugiabučių renovacija Lietuvoje buvo prikelta iš letargo ir patvirtintas naujas jos finansavimo modelis, atnaujintų daugiabučių skaičius, Būsto energijos taupymo agentūros turimais duomenimis, artėja prie trijų šimtų. „Šis skaičius rodo, kad jau pradedame raškyti renovacijos vaisius. Beveik trijų šimtų atnaujintų… Skaityti daugiau
Daugiabučių namų butų savininkai pritarė savo namų modernizacijai, atliko visus būtinus veiksmus ir sudarė rangos darbų sutartis su konkursą laimėjusia statybos bendrove. Atliktos visos reikalavimus atitinkančios procedūros, tačiau pastato atnaujinimo darbai nevyksta ir situacija tampa kritine, nes bankas nesuteikia paskolos, o valstybinės institucijos plano, kaip turėtų būti elgiamasi tokiais atvejais, panašu, neturi. Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) žiniomis, Lietuvoje šiuo metu yra apie 20 namų, laukiančių… Skaityti daugiau
Nuo balandžio mėnesio pasikeitė paraiškų daugiabučiams modernizuoti teikimo tvarka – dabar jos bus priimamos pagal naują kvietimų sistemą. Kvietimus teikti šias paraiškas skelbs Aplinkos ministerija, atsižvelgusi į galimybes skirti lengvatinius kreditus daugiabučiams atnaujinti pagal sutartis su bankais ar kitomis kredito įstaigomis ir šalies biudžeto asignavimus valstybės paramai teikti. Bus nustatoma, kiek paraiškų bus priimama, taip pat jų teikimo terminai, specialieji reikalavimai projektams, jų atrankos ir… Skaityti daugiau
Vakar Valdovų rūmuose vykusiame šalies savivaldybių merų susitikime, skirtame šių metų daugiabučių renovacijos rezultatams aptarti, premjeras Algirdas Butkevičius pažymėjo didelį savivaldybių bei jų vadovų indėlį. Skelbiama, kad nuo 2013 metų pasiekta daugiau negu per visą ankstesnį beveik dešimties metų renovacijos laikotarpį. Merams už jų pastangas ir siekius „įsiūbuoti“ modernizavimą savo savivaldybėse dėkojo ir susitikime dalyvavę aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, aplinkos viceministrė Daiva Matonienė, Būsto energijos… Skaityti daugiau
Vilniaus miesto savivaldybė parengė tvarką, pagal kurią skiriama parama daugiabučių namų fasadų elementų – balkonų, karnizų, parapetų ir architektūrinių detalių avarinei būklei likviduoti. Tam sukurtas specialus fondas, kad gyventojai galėtų kreiptis dėl paramos, susitvarkyti daugiabučių namų fasadų elementus, kad jie nekeltų grėsmės. Vilniuje daug problemų kyla dėl kultūros paveldo objektų, tokių pastatų fasadų apdaila yra ypatingai sudėtinga. Lėšos šiai priemonei vykdyti skiriamos iš Vilniaus miesto… Skaityti daugiau
Kovo 26 d. Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos siūlymams supaprastinti paslaugų ir darbų, susijusių su atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimu ir įgyvendinimu, pirkimų procedūras, kuriomis atsisakyta prievolės šias paslaugas ir darbus pirkti per Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) elektroninį katalogą. Pagal pateiktus siūlymus, nustatyta, kad perkančios organizacijos paslaugas ir darbus įsigyja Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, t. y. pirmiausia per CPO LT katalogą, tačiau jei turi motyvuotą… Skaityti daugiau
Baigiasi dar vienas šildymo sezonas. Dar vienas be jokių permainų. Nors besibaigiant šiam sezonui politikai netikėtai iššovė: Vyriausybė ir Seimo dauguma yra apsisprendusi, kad šis sektorius turi būti valdomas valstybės, nes tai yra monopolinė paslauga. Pažadas – šilumos kainas sumažinti 30 proc. Kaip tai bus daroma? Anot premjero Algirdo Butkevičiaus, numatoma sukurti specialią bendrovę, kurią kontroliuotų valstybės valdoma „Lietuvos energija“, o ateityje esą būtų pritraukta ir… Skaityti daugiau