Archive | Teisė

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) viršininkė Laura Nalivaikienė nuo kovo 1 dienos palieka užimamas pareigas. L. Nalivaikienė inspekcijai pradėjo vadovauti 2008-aisiais. Per devynerius darbo metus daugiausia dėmesio ji skyrė teritorijų planavimo ir statybos srityse teikiamų paslaugų perkėlimui į elektroninę erdvę, ūkio subjektų konsultavimo, metodinės pagalbos statybos dalyviams teikimo tobulinimui, pastatų modernizavimo kokybės priežiūrai. Vienas iš vadovės prioritetų buvo VTPSI veiklos skaidrinimas. To siekti… Skaityti daugiau
Buto šildymo sistemos atjungimas nuo centralizuotos namo šildymo ir karšto vandens sistemos turi būti teisėtas – tik tokiu atveju vartotojui išnyksta pareiga atsiskaityti šilumos tiekėju už patiektą šilumos energiją, įspėja Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. sausio 19 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-13-916/2017 nagrinėjo buto šildymo įrenginių atjungimo nuo pastato centralizuotos šildymo sistemos pakeičiant buto šildymo būdą ir kitus… Skaityti daugiau
Žemės sklype J. Bobrovskio g. 11, Vilniuje, pastatytas viešbučių paskirties pastatas netrukus pavirto daugiabučiu gyvenamuoju namu. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), nustačiusi, kad pastato paskirtis pakeista neteisėtai, pateikė ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismui. Atsakovais nurodomi Vilniaus miesto savivaldybės administracija, išdavusi rašytinį pritarimą Negyvenamojo (viešbučių) paskirties pastato – svečių namų J. Bobrovskio g. 11, Vilniuje, paskirties keitimo į gyvenamąją (daugiabučių namų)… Skaityti daugiau
Ruošdami statybvietę ar tvarkydami savo sklypą gyventojai dažnai keičia esamą reljefą. Statant įvairios paskirties statinius šlaituose ar ruošiant statybos aikštelę kartais nukasamas gana storas grunto sluoksnis arba užpilama atvežtinio grunto. Gretimi sklypai ar jų dalys lieka gerokai aukščiau ar žemiau nei tvarkomas sklypas. Vienu atveju kaimynai nuogąstauja, kad jų statiniai ar gruntas gali atsidurti žemesnio reljefo sklype, kitu – kad nuslinkus užpiltam gruntui bus padaryta… Skaityti daugiau
Kaip rodo pasibaigusios aplinkosaugos akcijos „Kaminukas“ rezultatai, šiemet, per intensyviausią šildymo sezono mėnesį, šalyje nustatyti 85 oro taršos atvejai. Šis skaičius – dvigubai mažesnis nei buvo nustatyta pernykštės akcijos metu. Pažeidėjams skirta 3608 eurai baudų. Jau tradicine tampančios akcijos „Kaminukas“ tikslas – mažinti oro taršą iš šildymo įrenginių ir užkirsti kelią neteisėtam atliekų deginimui. Šiemet ji prasidėjo sausio 6 dieną ir tęsėsi iki vasario 15-osios.… Skaityti daugiau
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI) šiais metais vykdydama valstybinę energetikos kontrolę taikys naujovę – energetikos įrenginių patikrinimus atliks vertindama asmenų, valdančių ir (arba) eksploatuojančių energetikos įrenginius, pateiktas energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijas. Šis alternatyvus energetikos įrenginių patikrinimo būdas įtvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1-321 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr.… Skaityti daugiau
Vasario 10 dieną įsigaliojęs atnaujintas Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas yra papildytas ir naujomis nuorodomis į darniuosius standartus. Pagal priimtus naujos redakcijos Lietuvos standartus patikslintos ir nuorodos į nedarniosios srities statybos produktų standartus. Šie pakeitimai pirmiausia aktualūs statybos produktų gamintojams, importuotojams, platintojams, šių produktų naudotojams ir kitiems statybos dalyviams. Kaip pažymėjo Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Statybos sektoriaus pažangos ir statybos produktų politikos skyriaus… Skaityti daugiau
Planuojantieji statyti vienbutį gyvenamąjį namą dažnai sprendžia dilemą – statybos darbus patikėti profesionalams ar juos vykdyti savo jėgomis – ūkio būdu. Aplinkos ministerija primena, kad pasirinkęs pastarąjį statybos būdą savininkas prisiima ne tik statytojo, bet ir rangovo pareigas. Viena rangovo pareigų – paskirti statybos vadovą. Namo statybos vadovu galėtų būti ir pats savininkas, jei jis turi teisę vadovauti šiems statybos darbams. Iki 80 kv. m… Skaityti daugiau
Gyvenantieji daugiabučiuose puikiai žino, ką reiškia vėlai vakare arba ankstyvais savaitgalio rytais entuziastingai gręžiantis ar kalantis kaimynas. Bet yra gerų naujienų – jei ir šį savaitgalį jūsų kaimynai grąžtą įjungs anksčiau nei 9 ryto, galite ieškoti užtarimo valdiškose institucijose. Lietuvoje jau kuris laikas švenčių ir poilsio dienomis triukšmauti, vykdyti remonto ar statybos darbus gyvenamoje aplinkojedraudžiama nuo 22 iki 9 valandos ryto, o darbo dienomis –… Skaityti daugiau
Statybų sektorius ir vėl susiduria su darbuotojų stygiumi – tą pripažįsta ir ekonomistai, ir verslas. Šalmų nedėvintys, o kartais ir apgirtę darbuotojai statybų aikštelėse vis dar neretas reiškinys. Kai kuriais atvejais darbdaviai į panašias darbininkų nuodėmes ir pasiteisinimus esą „šalmas spaudžia“, „prisirišti lynu nepatogu“ linkę pažiūrėti pro pirštus, mat vieną darbininką kitu pakeisti nėra lengva. Pernai valstybinė darbo inspekcija gavo 44 pranešimus apie žuvusiuosius darbe… Skaityti daugiau
Planuojantieji statybas turėtų nepamiršti, kad šįmet įsigaliojo prievolė statybą leidžiantį dokumentą (SLD) gauti statant ne tik didelio ploto ar sudėtingus statinius, bet ir nedidelį gyvenamąjį namą bet kokioje teritorijoje. Šios nuostatos negalioja iki 2016 m. gruodžio 31 d. pradėtiems statyti II grupės nesudėtingiems gyvenamosios paskirties vieno ar dviejų butų pastatams. Nesudėtingasis statinys – paprastos konstrukcijos pastatas, kurio didžiausias aukštis yra 8,5 m, visų aukštų, antstatų,… Skaityti daugiau
Lietuvos standartizacijos departamentas ir Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacija, skatindami tarpusavio bendradarbiavimą, pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo siekiama plėtoti ir propaguoti standartizaciją Lietuvoje, didinti standartizacijos ir standartų prieinamumą suinteresuotoms šalims. Susitarime tvirtinama, kad abi organizacijos įsipareigoja keistis informacija bei naujienomis ir, pagal aktualumą, publikuoti jas interneto svetainėse, teikti abipuses, kompetenciją atitinkančias konsultacijas, informuoti apie organizuojamus renginius ir sudaryti galimybę organizacijų atstovams juose dalyvauti, analizuoti Lietuvos standartų… Skaityti daugiau
Bendra taisyklė ir aktuali teismų praktika nurodo, kad statybos rangos darbų užsakovui priimant konkrečius atliktų darbų priėmimo – perdavimo akte nurodytus darbus ir turint galimybę akte pažymėti apie darbų trūkumus, tačiau to nepadarius, užsakovas praranda galimybę remtis priimtų darbų trūkumo faktu ateityje. Neretai analogišką sąlygą užsakovas ir rangovas numato ir savo sutartyje. Kitaip tariant, pasirašius darbų priėmimo – perdavimo aktą ir nesurašius defektinio akto, yra… Skaityti daugiau
Nuo vasario 1-osios iš dalies keičiasi Aplinkos ministerijos struktūra. Sujungus ir pertvarkius už miškus, gamtos apsaugą, saugomas teritorijas, kraštovaizdį, statybas ir teritorijų planavimą atsakingus padalinius, panaikinti keturi departamentai, vietoje jų įsteigti du. Nebelieka Miškų, Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio, Statybos ir būsto bei Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamentų. Vietoj jų – Gamtos apsaugos ir miškų departamentas bei Statybos ir teritorijų planavimo departamentas. Gamtos apsaugos ir… Skaityti daugiau
Naujuoju Statybos įstatymu įtvirtinti nauji įmokos už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo principai. Susigundžiusieji pirma pastatyti, tuomet statinį įteisinti turėtų žinoti, kad pagal nustatytą formulę apskaičiuota įmoka dukart didesnė nei buvo iki 2017 metų. Prie šios sumos dar reikėtų pridėti baudos dydį už savavališką statybą. Be to, susimokėti baudos nepakaks: vis tiek teks parengti statinio projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD). Taip įteisinti statybą galima… Skaityti daugiau